.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rękojmia po upływie gwarancji

• Data: 29-02-2024 • Autor: Radca prawny Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

W obliczu sytuacji, gdy po upływie okresu gwarancyjnego na zakupione drzwi wejściowe ujawnia się wada ukryta, pojawia się pytanie o możliwość skorzystania z rękojmi. Czy istnieje droga prawna umożliwiająca dochodzenie swoich praw nawet po upływie gwarancji? Rękojmia, będąca odrębnym mechanizmem ochrony konsumenta, może oferować rozwiązanie. Zrozumienie różnic między gwarancją a rękojmią oraz zasad dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi po upływie gwarancji jest kluczowe dla konsumentów w takich sytuacjach. Omówimy te zagadnienia na przykładzie zapytania pani Iwony.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rękojmia po upływie gwarancji

Do nowo wbudowanego domu pani Iwona zakupiła drzwi wejściowe w firmie zajmującej się sprzedażą i montażem stolarki drzwiowej i okiennej. Zamówienie na drzwi obejmowało wstawienie świetlika wykonanego w technologii tzw. matowej szyby zespolonej. Drzwi wstawiono i nic się złego nie działo, we wrześniu 2023 r. skończyła się na nie gwarancja. W grudniu – podczas mrozów – ujawniła się wada ukryta polegająca na przesączaniu się wilgoci na szybę matową, powodując na niej plamy. Najpierw w jednym miejscu, następnie w drugim. Ponieważ przesączanie się nasila, pani Iwona jest pełna obaw co do jakości wyrobu i przypuszcza, że wilgoć będzie przedostawać się do wnętrza budynku. Pani Iwona pyta więc, czy mimo upływu okresu gwarancji, może skorzystać z rękojmi za wady?

Rękojmia a gwarancja – różnice

Rękojmia i gwarancja to dwa różne uprawnienia przysługujące konsumentowi, a więc osobie fizycznej dokonującej z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Pani Iwona jest konsumentką, której w przypadku wady rzeczy sprzedanej przysługują określone prawem uprawnienia.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi

Na początku należy zauważyć, iż wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Konsument może żądać od sprzedawcy – w ramach rękojmi – wymiany, naprawy, odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny także wtedy, gdy towar został wymieniony lub naprawiony przy okazji wcześniejszej reklamacji złożonej do gwaranta. Stanowi o tym art. 579 Kodeksu cywilnego:

§ 1. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 2. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

§ 3. Jednakże w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie”.

 

Oznacza to także, że w przypadku nieuwzględnienia żądań konsumenta w ramach jednej ze wskazanych podstaw ma on prawo do dochodzenia roszczeń na podstawie drugiej dostępnej podstawy.

 

Zgodnie z art. 577 § 4 Kodeksu cywilnego – jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rękojmia po okresie gwarancyjnym

Zatem jeżeli termin na dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji minął we wrześniu ubiegłego roku, to jak najbardziej pani Iwona może skorzystać z dochodzenia swych praw w drodze rękojmi, jeżeli spełnione są poniższe warunki, a przede wszystkim warunek terminu.

 

Rękojmia jest trybem dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru. Podmiotem, do którego należy złożyć reklamację, jest sprzedawca.

 

W tym wypadku można mówić o wadzie fizycznej kupionej rzeczy. Wada fizyczna polega zatem na tym, że dana rzecz:

  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Okres odpowiedzialności sprzedawcy

Zgodnie z art. 568 Kodeksu cywilnego sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Istotny w tym okresie jest termin przedawnienia roszczeń konsumenta, bowiem roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem tego 2-letniego terminu.

 

Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży (art. 5562). Innymi słowami przedsiębiorca musi udowodnić, że wada powstała z winy konsumenta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli po upływie roku od wydania towaru, konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

 

Jeżeli sprzedawca zataił wady towaru, konsumentowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi bez względu na okres, jaki upłynął od stwierdzenia wady.

Rękojmia w dłuższym okresie

Zgodnie bowiem z art. 564 utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez kupującego lub do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, jeżeli sprzedawca wiedział o wadzie albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją. W przypadku „zwykłej wady”, a nie wady ukrytej, kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi zarówno wówczas, gdy zbada rzecz, ale nie zawiadomi sprzedawcy o wykrytej wadzie niezwłocznie po zbadaniu, jak również jeżeli, co prawda, zawiadomi sprzedawcę o wadzie, ale zrobi to zbyt późno, np. z chwilą faktycznego wykrycia wady, mimo że wadę tę mógłby wykryć wcześniej, gdyby dokonał zbadania rzeczy.

 

Zatem jeżeli sprzedawca ma wiedzę o wadzie i z własnej inicjatywy nie przekaże jej kupującemu, nawet jeżeli kupujący o to się do niego nie zwróci, to powoduje, że nie powstają dla kupującego negatywne konsekwencje niedochowania staranności przy zbadaniu rzeczy przez kupującego. Oznacza to, że przedsiębiorca odpowiada za produkt, nawet jeżeli wada zostanie przez konsumenta zauważona po upływie 2 lat od wydania rzeczy.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przeciekający zegarek – Pan Janusz, rok po zakupie ekskluzywnego zegarka, zauważył, że pod szkłem zegarka zbiera się wilgoć. Zegarek był reklamowany w momencie zakupu jako wodoodporny. Gwarancja na produkt już minęła, ale pan Janusz zdecydował się skorzystać z rękojmi, argumentując, że zegarek od początku nie spełniał obietnicy wodoodporności. Sprzedawca, po weryfikacji reklamacji, zgodził się na bezpłatną naprawę.

 

Rozklejające się buty – Pani Ewa, sześć miesięcy po zakupie drogich butów do biegania, zauważyła, że zaczynają się rozklejać. Mimo że okres gwarancyjny się zakończył, zgłosiła problem sprzedawcy, powołując się na rękojmię. Udowodniła, że wada istniała w momencie zakupu i buty nie były używane w sposób niewłaściwy. Sprzedawca uznał reklamację i wymienił buty na nowe.

 

Samochód z usterką silnika – Dwa lata i trzy miesiące po zakupie samochodu, Pan Tomasz doświadczył poważnej awarii silnika. Okazało się, że problem wynikał z wadliwego komponentu, który powinien był zostać wymieniony jeszcze przed sprzedażą pojazdu. Mimo że gwarancja na samochód już wygasła, zdecydował się dochodzić swoich praw na drodze rękojmi, argumentując, że sprzedawca był świadomy wady przed sprzedażą. Po długich negocjacjach, dealer zgodził się na pokrycie kosztów naprawy.

Podsumowanie

Rękojmia stanowi cenne narzędzie ochrony praw konsumentów, umożliwiając dochodzenie swoich praw nawet po upływie okresu gwarancyjnego. Przedstawione przykłady z życia wzięte podkreślają, że znajomość przepisów dotyczących rękojmi może skutecznie pomóc w rozwiązywaniu problemów z wadliwymi produktami. Ważne jest, by konsumenci byli świadomi swoich praw i potrafili je efektywnie wykorzystać w praktyce.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia w dochodzeniu swoich praw lub sporządzeniu pisma reklamacyjnego? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online – szybko, wygodnie i profesjonalnie pomożemy Ci rozwiązać Twój problem. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. Aplikację radcowską ukończyła przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku. Jako radca prawny pragnie rozwijać się zawodowo oraz służyć pomocą klientom. Interesuje się prawem rodzinnym, spadkowym, prawem pracy, spółdzielczym, mieszkaniowym, a także prawem karnym. Prowadzi własną kancelarię prawną w Suwałkach, a prywatnie pasjonuje się kuchnią, dekoracją wnętrz oraz poznawaniem nowych krajobrazów.

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu