.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przesunięcie miejsca postojowego na działce - jaka szerokość i odległość od granicy?

Sprawa dotyczy przepisów szerokości i odległości miejsca postojowego od granicy działki. W 2017 r. uzyskałem pozwolenie na budowę trzech domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Dwa pierwsze już sprzedałem po wybudowaniu zgodnie z projektem. Teraz po wybudowaniu trzeciego zgłosiłem do nadzoru budowlanego zakończenie jego budowy. Powstał problem, bo w czasie budowy zamiast garażu w budynku wybudowałem pokój, a miejsce postojowe usytuowałem wzdłuż ściany szczytowej budynku. Obecnie odległość od ściany budynku do granicy działki wynosi 5,4 m. W 2017 r. według przepisów minimalna szerokość miejsca postojowego wynosiła 2,3 m; w styczniu 2018 r. po zmianie przepisów powinna wynosić 2,5 m. Które przepisy mnie obowiązują – z 2017 r. czy obecne? Ma to duże znaczenie, bo odległość miejsca postojowego od garncy działki powinna wynosić 3 m i jak zastosuję obecne przepisy, to łączna odległość powinna wynosić 5,5 m, a jest tylko 5,4 m. Chciałem zaznaczyć, że miejsce postojowe zostało przesunięte z wnętrza domu na zewnątrz, czyli uważam, że mogę używać stare przepisy co do szerokości miejsca postojowego – bo nie stworzono nowego miejsca na samochód, a jedynie przesunięto stare. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przesunięcie miejsca postojowego na działce - jaka szerokość i odległość od granicy?

Zmiana zagospodarowania części działki

Z opisu wynika, iż zmienił Pan sposób zagospodarowania działki. Jeśli chce Pan zmienić sposób zagospodarowania działki, musi Pan dostosować się do obecnie obowiązujących przepisów.

 

Przepisy bardzo jasno mówią, że na działce budowlanej (w tym pod zabudowę jednorodzinną) należy wyznaczyć miejsca postojowe zależnie od jej przeznaczenia oraz rodzaju budynku, jaki się na niej znajdzie. Dokładny zapis brzmi tak:

 

„§ 18. Stanowiska postojowe dla samochodów

1. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Liczbę stanowisk postojowych i sposób urządzenia parkingów należy dostosować do wymagań ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby stanowisk, z których korzystają osoby niepełnosprawne”.

Szerokość miejsca postojowego

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych budynków „stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej: szerokość 2,5 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych”.

 

Zgodnie z § 19 ust. 5 „zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku parkingów niezadaszonych składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przypadających na jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych przy tym budynku”.

 

W § 19 pkt 6 umożliwiono lokalizowanie miejsc postojowych bez zachowania odległości od granicy sąsiedzkiej działki w przypadku, jeżeli stykają się one z miejscami postojowymi na sąsiedzkiej działce, nie użyto sformułowania: „pod warunkiem zachowania odległości od okien sąsiedniego budynku zgodnie z § 19 pkt 1.1.” W związku z powyższym zwolnienie z zachowania odległości od okien i od granicy działki, należy rozpatrywać łącznie, czyli zarówno w przypadku zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, jak i bliźniaczej i szeregowej.

Zmiana usytuowania

Zmiana nie musi wymagać zamiany pozwolenia na budowę, ale zmiana nie może odnosić się do przepisów obowiązujących w czasie wydawania pozwolenia.

 

Gdyby takie było zamierzenie budowlane – nie musiałby Pan dostosować tego do zmieniających się przepisów, natomiast to miejsce parkingowe nie było objęte pozwoleniem. 

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl