.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Awans z kierownika na dyrektora i nowa umowa o pracę

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 27.07.2022 • Zaktualizowane: 27.07.2022

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku kierownika. Zaproponowano mi awans na dyrektora. Przeszłam w tym celu dwuetapową rekrutację. Dowiedziałam się że mogę otrzymać prepozycje pełniącej obowiązki lub od razu dyrektora. Czy jeśli pracodawca zaproponuje mi tylko PO, dostanę wypowiedzenie wcześniejszej umowy? Na jaki czas mogę dostać umowę jako PO? Dodam, że na moje obecne stanowisko już została zrekrutowana osoba. Jeżeli nie przyjmę warunków PO, czy w tej sytuacji zupełnie stracę pracę? Spełniam wszystkie wymogi formalne, aby być dyrektorem, włącznie ze stażem, doświadczeniem i wyksztalceniem.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Awans z kierownika na dyrektora i nowa umowa o pracę

Wypowiedzenie umowy i zawarcie nowej

Godzi się podkreślić, iż nie stanowisko ma istotne dla Pani znaczenie, lecz rodzaj umowy o pracę. Innymi słowy nie ma znaczenia, czy jest Pani PO dyrektora czy dyrektorem, jeżeli na każde z ww. stanowisk nie jest Pani powoływana ani mianowana, lecz zatrudniana na podstawie umowy o pracę. Jeżeli będzie to rodzaj umowy na czas nieokreślony to jak każda inna umowa, w tym ta którą jest Pani aktualnie związana, będzie podlegała rozwiązaniu. Istotne będą wówczas przyczyny wypowiedzenia. Jeżeli chodzi o przyczynę wypowiedzenia, to konieczne jest zwrócenie uwagi na dwie regulacje – art. 30 i art. 45 Kodeksu pracy. Przepis art. 30 wymaga podania przyczyny, natomiast art. 45 dla zasadności roszczeń wywodzonych z tego przepisu – wymaga, aby wypowiedzenie było uzasadnione. Wymóg formalny z art. 30 to jest podanie przyczyny. Z tym, że przyczyna musi być podana w sposób konkretny. Oznacza to, że musi być zrozumiała dla adresata-pracownika. Musi on wiedzieć dlaczego pracodawca go zwalnia z pracy w danym trybie.

 

Przyczyna musi być weryfikowalna w razie sporu sądowego w postępowaniu dowodowym. Przyjmuje się w doktrynie i judykaturze, że wskazanie przyczyny nie może się sprowadzać tylko do posługiwania się utartymi, ogólnymi zwrotami.

Przyczyna rozwiązania umowy o pracę

Wskazana przyczyna, aby uzasadniała rozwiązanie stosunku pracy, musi być prawdziwa. Okoliczności, na które powołuje się pracodawca w swoim oświadczeni muszą znaleźć potwierdzenie w ewentualnym postępowaniu sądowym.

 

Przyczyna musi być rzeczywista. A zatem musi wyniknąć z przeprowadzonego postępowania dowodowego, że to właśnie ta okoliczność, a nie inna skrywana przez pracodawcę doprowadziła do rozwiązania umowy w tym trybie. Przyczyna musi być w końcu uzasadniona. Czyli musi być na tyle istotna, dotycząca treści stosunku pracy, funkcjonowania stosunku pracy, stron tak ażeby uzasadniała decyzję pracodawcy.

 

„Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę ma być zatem skonkretyzowana (formalnie). Ma być rzeczywista w przekonaniu pracodawcy i tylko ten fakt jest przedmiotem oceny wykonania obowiązku z art. 30 § 4, ponieważ to, czy wskazana przyczyna obiektywnie istniała, będzie przedmiotem oceny dokonywanej przez pryzmat art. 45 k.p lub 52” (tak M. Gersdorf i in., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2006).

 

Trzeba podkreślić, że wskazana przez pracodawcę przyczyna lub przyczyny rozwiązania, zakreślają granice kognicji sądu. Zatem nie można już później w toku procesu sądowego powoływać się na inne okoliczności, które uzasadniałyby wypowiedzenie umowy o pracę. Pracodawca na moment składania oświadczenia woli musi wyłożyć wszystkie swoje pretensje wobec pracownika lub okoliczności z własną kondycją ekonomiczną.

 

Najważniejsze to podpisać aneks do zmiany umowy o pracę ze stanowiska kierownika na PO dyrektora lub na dyrektora. Wówczas z aneksu powinno wynikać, że umowa nadal ma charakter umowy zawartej na czas nieokreślony. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl