Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dzierżawa lub użyczenie

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 05.04.2013

Posiadam działkę rolną. Tę działkę oddałam do użytkowania miejscowemu rolnikowi. Umowa była ustna, nie pobieram żadnych opłat od rolnika. Za działkę płacę podatki i pobieram dopłaty z UE (ok. 5 lat). Czy mimo wszystko rolnik może zasiedzieć moją działkę? Jak należy traktować zawartą przeze mnie umowę? Jako dzierżawę, umowę użyczenia?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie przedstawionych przez Panią okoliczności przyjmuję, iż jest Pani właścicielem (a nie posiadaczem) nieruchomości oddanej do użytkowania.

 

Ponadto wskazuję, iż zgodnie z art. 252 Kodeksu cywilnego rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie). Użytkowanie jest niezbywalne.

 

Pod względem formy do ustanowienia użytkowania wymóg aktu notarialnego dotyczy tylko samego oświadczenia woli właściciela ustanawiającego to prawo, natomiast oświadczenie woli drugiej strony może być złożone w każdej wybranej przez strony formie – w tym także w sposób dorozumiany, tzn. ujawniający tę wolę dostatecznie jasno.

 

Dodatkowo wskażę, iż od użytkowania należy odróżnić stosunek o charakterze obligacyjnym, zwany bezczynszowym użytkowaniem, które ma miejsce wtedy, gdy osoba biorąca nieruchomość rolną do używania i pobierania pożytków nie jest obowiązana do uiszczania czynszu, lecz tylko do ponoszenia podatków i innych ciężarów związanych z własnością lub z posiadaniem gruntu. Do stosunku tego mają zastosowanie przepisy o dzierżawie, zwłaszcza gdy chodzi o zakończenie takiej umowy zawartej na czas nieoznaczony, natomiast w innych wypadkach możliwe jest odpowiednie stosowanie przepisów o użyczeniu (tak SN w orzeczeniu z 19 maja 1964 r., III CR 60/64, LexPolonica nr 314996, OSNCP 1965, nr 6, poz. 100). Trzeba jednak pamiętać o tym, że odpłatność nie należy do istoty użytkowania; użytkowanie bowiem może być zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne.

 

W Pani przypadku uznałbym, iż doszło do zawarcia nienazwanej umowy zbliżonej do umowy dzierżawy i użyczenia.

 

Zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

 

Abstrahując od powyższych rozważań dotyczących rzeczywistego stosunku łączącego Panią z rolnikiem, należy wskazać, iż zgodnie z art. 172 Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 172. § 1. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

 

§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze”.

 

Do przesłanek skutecznego zasiedzenia własności nieruchomości należą: władanie rzeczą jak właściciel przy woli władania jak właściciel (trzeba być tzw. posiadaczem samoistnym) oraz upływ oznaczonego w ustawie czasu.

 

Dzierżawca lub biorący nie spełnia jednak pierwszej z przesłanek, gdyż w wyniku umowy dzierżawy lub użyczenia uzyskuje posiadanie zależne, a nie samoistne. Co prawda włada faktycznie rzeczą, ale nie można mu przypisać woli właścicielskiego władania. Aby w tym przypadku uzyskać pozycję posiadacza samoistnego, umowa dzierżawy lub użyczenia musiałaby wygasnąć. Umowa taka co do zasady wygasa z upływem terminu, na który była zawarta.

 

Jeśli więc umowa dzierżawy lub użyczenia trwa, dzierżawca lub biorący w stosunku do oddanej mu rzeczy jest posiadaczem zależnym, a nie samoistnym, i z tej przyczyny rzeczy zasiedzieć nie może.

 

Umowa dzierżawy lub użyczenia może być natomiast wypowiedziana przez każdą ze stron. Jeśli po wypowiedzeniu dotychczasowy dzierżawca utrzyma się w posiadaniu rzeczy (tzn. rzecz nie zostanie mu odebrana) i będzie rzeczą władać jak właściciel, nabędzie pozycję posiadacza samoistnego; od tej chwili będzie liczony czas niezbędny do zasiedzenia.

 

Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić: o posiadaniu samoistnym nie świadczy sama tylko długotrwałość posiadania, która nie jest kryterium odróżniającym posiadanie samoistne od zależnego. Posiadanie prowadzące do zasiedzenia musi mieć charakter władania rzeczą z zamiarem posiadania jej dla siebie. Objęcie nieruchomości w posiadanie na podstawie umowy dzierżawy lub użyczenia świadczy o posiadaniu zależnym. Ponieważ dzierżawa lub użyczenie jest posiadaniem zależnym, nie może dojść w Pani przypadku do zasiedzenia nieruchomości. Do zasiedzenia nieruchomości konieczny jest okres 30 lat samoistnego posiadania.

 

Ponadto za posiadaniem zależnym rolnika (uniemożliwiającym zasiedzenie) przemawia fakt, iż to Pani opłaca podatki za przedmiotową nieruchomość oraz korzysta z dofinansowania Unii Europejskiej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus VIII =

»Podobne materiały

Czy komornik może żądać podania adresu?

Zajmuję się w firmie naliczaniem wynagrodzeń, w tym obsługą zajęć komorniczych. Do niedawna potrącałem pracownikom mającym wynagrodzenie w wysokości 1600 zł niewielkie kwoty z tytułu zajęć komorniczych. Teraz jednak nie mogę im potrącać nic, ponieważ pensja jest równa wynagrodzeniu minimalnemu. Poin

 

Darowizna ziemi rolnej od rodziców

Proszę o wyjaśnienie zagadnień związanych z darowizną ziemi rolnej od rodziców. Mój ojciec miał troje dzieci (córkę, czyli mnie, i dwóch synów). W 1975 roku, w związku z przejściem na emeryturę, był zmuszony przekazać swoją ziemię rolną na syna (tylko on mógł być obdarowany, bowiem jako jedyny

 

Jak się dowiedzieć, czy jestem poszukiwany?

Zostałem skazany za pobicie na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Problem w tym, że w okresie próby ponownie pobiłem pewną osobę i zostałem skazany. Czy mogę się w jakiś sposób dowiedzieć, czy jestem poszukiwany listem gończym? Nie wiem, czy mogę bez ryzyka przekroczy

 

Nabycie działki z nieujawnionym budynkiem

Kupiłem działkę, na której znajduje się niewielki domek drewniany (jest do niego doprowadzona woda i kanalizacja miejska). W akcie notarialnym wymieniona jest jednak tylko działka. Czy więc domek też jest moją własnością, czy tylko sama działka?

 

Zameldowanie w mieszkaniu komunalnym a prawo do najmu

Mój sąsiad ma mieszkanie komunalne, jest zadłużony. Zaproponował mi układ – zamelduje mnie w swoim mieszkaniu, a ja spłacę jego długi i będę dokładał się do późniejszych opłat. Czy po śmierci sąsiada zostanę głównym najemcą tego mieszkania? Czy nie zostanę eksmitowany?

 

Pobieranie zadatków podczas zawieszonej działalności przy najmie domków letniskowych

Prowadzę działalność w zakresie sezonowego najmu domków letniskowych (wakacje). Zawieszam ją od września do maja. Czy w okresie zawieszenia działalności mogę legalnie pobierać zadatki na najem w wakacje? Jak to rozliczać? Oraz czy mogę nazwać mój obiekt nazwą używaną przez inne miejsce (istniejąca w

 

podtytuły

Moja mama oraz tata mojej żony chcą nam przepisać swoje fundusze inwestycyjne. W jaki sposób najlepiej to zrobić, by zapłacić jak najmniejszy podatek?

 

Przejście na emeryturę z art. 88 KN

Czy mogę przejść na emeryturę z art. 88 KN, jeśli urodziłam się w 1960 r., pracę rozpoczęłam jako nauczyciel w 1981r., obecnie mój staż pracy to 36 lat. Do 2008 r. miałam 27 lat pracy, w tym 4 lata na urlopy wychowawcze.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »