Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymeldowanie przed rozwodem

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 04.02.2009

Jestem właścicielem mieszkania, które dostałem w spadku jeszcze przed ślubem. Obecnie jest w nim zameldowana również żona i dziecko. Jesteśmy w trakcie sprawy rozwodowej. Żona zabrała wszystkie rzeczy osobiste, zamieszkała z dzieckiem u swej mamy i nie ponosi żadnych opłat związanych z mieszkaniem. Gdy złożyłem wniosek o wymeldowanie jej w trybie administracyjnym, przeprowadzono wywiad i wysłano pismo do żony, aby udzieliła wyjaśnień. Od tamtej chwili żona pojawia się w domu co 2–3 dni. Wchodzi swobodnie, bo ma swoje klucze. Chcę wymienić zamki, nie czekając na wymeldowanie i rozwód. Jakie mogą być tego konsekwencje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wymeldowanie przed rozwodem

Wymeldowanie z pobytu stałego osoby w trybie administracyjnym

Przesłankami wymeldowania z pobytu stałego osoby w trybie administracyjnym jest to, że osoba, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego (trwającego ponad 3 miesiące), nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

 

Aby organ wydał decyzję o wymeldowaniu osoby, opuszczenie miejsca stałego pobytu musi mieć charakter stały, nie tymczasowy i dobrowolny. Organ musi również stwierdzić, że osoba – w związku z opuszczeniem miejsca stałego pobytu – nie ma już zamiaru przebywać w tym miejscu. Opuszczenie miejsca stałego pobytu wiąże się z zabraniem przez tę osobę rzeczy, które do niej należą.

 

Należy pamiętać, że z faktu zameldowania nie wynika tytuł prawny do danego mieszkania. Zameldowanie jest wyłącznie administracyjnym poświadczeniem pobytu osoby w danym mieszkaniu. Instytucja zameldowania służy wyłącznie celom ewidencyjnym.

Czy żona jest uprawniona do korzystania z mieszkania należącego wyłącznie do męża przed orzeczeniem rozwodu?

Uprawnienie do korzystania przez Pana żonę z mieszkania, którego jest Pan właścicielem, wynika z art. 281 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, według którego jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

 

W razie wymiany zamków i uniemożliwienia żonie korzystania z mieszkania może się Pan narazić na postępowanie o dopuszczenie do korzystania z mieszkania, ewentualnie o ochronę naruszonego posiadania. Takie powództwa może wytoczyć przeciwko Panu żona.

 

Posiadanie, nawet niezgodne z prawem, podlega ochronie. Zgodnie z art. 3431 Kodeksu cywilnego do ochrony władania lokalem stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie posiadania.

 

Zgodnie z art. 343 § 1 posiadacz może zastosować obronę konieczną, ażeby odeprzeć samowolne naruszenie posiadania. Zgodnie z § 2 art. 343 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości może niezwłocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrócić własnym działaniem stan poprzedni; nie wolno mu jednak stosować przy tym przemocy względem osób.

Wymiana zamków w mieszkaniu i niedopuszczenie do niego żony

Według art. 344 § 1 Kodeksu cywilnego przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem.

 

Jak wynika z powyższego, żona po wymianie zamków w drzwiach może nawet przywrócić stan poprzedni własnym działaniem.

 

Pana żona po wymianie zamków może zwrócić się o pomoc do policji. Policja często w takich wypadkach nakazuje wpuszczenie osoby do mieszkania, w którym jest zameldowana. Często asystuje też w rozwiercaniu przez posiadaczy zamków w celu przywrócenia własnym działaniem stanu poprzedniego.

 

Moim zdaniem jednak prawidłowym działaniem policji w takiej sytuacji powinno być pouczenie stron konfliktu o tym, że sprawa ma charakter cywilny, a kompetentny do rozstrzygnięcia sporu jest właściwy sąd cywilny.

 

Warto udać się do dzielnicowego choćby w celu uzyskania informacji, jak policja zachowa się w razie wymiany przez Pana zamków w drzwiach i uniemożliwieniu żonie wejścia do mieszkania.

 

W opisanej sytuacji Pana żona ma duże szanse na uzyskanie orzeczenia sądowego przywracającego jej utracone posiadanie. Postępowanie w tej sprawie może być długotrwałe i wiązać się z kosztami. Może się zdarzyć, że postępowanie to zakończy się później niż postępowanie o rozwód.

 

Z pewnością będzie Pan miał więcej prawnych możliwości, aby doprowadzić do opuszczenia mieszkania przez Pana żonę (wtedy już byłą żonę), po uprawomocnieniu się orzeczenia o rozwodzie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus trzy =

»Podobne materiały

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym

Bardzo stresujące warunki pracy wywierają negatywny wpływ na moje zdrowie (bezsenność, nerwica, strach przed pójściem do pracy), dlatego chciałbym zrezygnować, unikając jednocześnie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jak rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym?

 

Eksmisja i wymeldowanie byłego męża

Jestem kilka lat po rozwodzie. Wygrałam sprawę o eksmisję byłego męża, który wprawdzie wyprowadził się, ale w mieszkaniu zostawił swoje rzeczy. Obecnie wraz z drugim mężem chcemy sprzedać mieszkanie, ale wstrzymuje nas to, że rzeczy byłego męża wciąż w nim są, a on się po nie nie chce zgłosić &ndash

 

Nielegalne nagrywanie osób ukrytą kamerą – konsekwencje na gruncie prawa cywilnego i karnego

Co grozi studentce mieszkającej w akademiku za nagrywanie ukrytą kamerą osób pod prysznicem? Są dowody jej winy, bo kamera trafiła w ręce kierownika akademika, który skierował pismo do komisji dyscyplinarnej. Podkreślam jednak, że studentka nie rozpowszechniała filmu. Czy komisja ta przekaże sprawę

 

Darowanie samochodu

Jak sporządzić umowę darowizny samochodu dla byłego małżonka? Posiadam rozdzielność majątkową zawartą przed formalizacją związku.  

 

Odpowiedzialność za wadę ukrytą a okres gwarancji

Ponad dwa lata temu kupiłem na firmę samochód. Gwarancja skończyła się cztery miesiące temu, a usterka w skrzyni biegów ujawniła się teraz. Na ostatnim przeglądzie technicznym (miesiąc przed końcem gwarancji) zgłaszałem jednak, że coś dzieje się ze skrzynią biegów. Czy mam obecnie szansę na bezkoszt

 

Pismo z prokuratury w sprawie pomówienia na forum internetowym

Dostałem z prokuratury pismo, w którym informują mnie, że jest ustalana moja tożsamość po numerze IP komputera w sprawie dotyczącej pomówienia w internecie. Co to oznacza? Czy kogoś obraziłem, czy prokuratura ujawnia dane osobowe wszystkich uczestniczących w rozmowie na forum?

 

Wymeldowanie byłej żony i dziecka

W 2007 r. żona z synem dobrowolnie opuściła moje mieszkanie i wyprowadziła się do swoich rodziców. Obecnie jesteśmy po rozwodzie, ale ona i dziecko wciąż są u mnie zameldowani, w związku z czym ponoszę niepotrzebne koszty (np. zaliczki za wodę). Jakie kroki powinienem podjąć, by wymeldować

 

Wymeldowanie osoby, która nie przebywa pod adresem zameldowania

Jestem jedynym właścicielem domu, w którym zameldowana jest też moja siostra. Od kilku lat już w nim nie mieszka, jednak ciągle ma stały meldunek. Czy jak będzie chciała kiedyś tu wrócić, muszę ją wpuścić i dać jej lokum?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »