.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Nielegalne nagrywanie osób ukrytą kamerą – konsekwencje na gruncie prawa cywilnego i karnego

• Autor: Łukasz Mizera

Co grozi studentce mieszkającej w akademiku za nagrywanie ukrytą kamerą osób pod prysznicem? Są dowody jej winy, bo kamera trafiła w ręce kierownika akademika, który skierował pismo do komisji dyscyplinarnej. Podkreślam jednak, że studentka nie rozpowszechniała filmu. Czy komisja ta przekaże sprawę policji? Jakie jest możliwe dalsze postępowanie? Kto ewentualnie może wytoczyć sprawę studentce? Czy w jakiś sposób należy starać się udowodnić, że utrwalone treści nie zostały rozpowszechnione, czy wystarczy jej oświadczenie, że tego nie robiła?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Nielegalne nagrywanie osób ukrytą kamerą – konsekwencje na gruncie prawa cywilnego i karnego

Nagrywanie osób bez ich wiedzy i przyzwolenia

Z przedstawionych informacji wynika, że czyn studentki polegał na umieszczeniu kamery rejestrującej w miejscu publicznym, nagranie natomiast nie zostało wykorzystane w celu rozpowszechnienia treści na nim umieszczonych lub czynienia z nich użytku publicznego.

 

Jeżeli tak jest w istocie, wskazany czyn nie stanowi czynu zabronionego, który reguluje Kodeks karny, nie stanowi także wykroczenia (pytanie dotyczyło zawiadomienia policji i ewentualnego wszczęcia postępowania karnego).

 

Jeżeli na zapisanym nośniku informacji zostały utrwalone określone zdjęcia i materiały bez zgody osób na nich się znajdujących, czyn ten może stanowić tzw. naruszenie prywatności, jako jednego z dóbr osobistych chronionych przepisami Kodeksu cywilnego, co oznacza, że sprawa może skończyć się w sądzie, ale cywilnym, wytoczeniem powództwa o naruszenie jednego ze wspomnianych dóbr wraz z wnioskiem o zasądzenie m.in. zadośćuczynienia za naruszone dobro (art. 24 w związku z art. 23 K.c.). Wszczęcie tego postępowania nastąpi jednak w sytuacji wystąpienia z powództwem na drodze cywilnej przez osobę (osoby) poszkodowane.

Co grozi za nagrywanie osób pod prysznicem bez ich wiedzy i zgody?

Ponadto w tej sytuacji sprawa może skończyć się także postępowaniem dyscyplinarnym, które regulują odpowiednie zapisy regulaminu praw i obowiązków studenta oraz regulaminu obowiązującego w danym ośrodku akademickim (którego treść nie jest mi niestety znana). Natomiast wytoczenie sprawy w postępowaniu karnym powinno zakończyć się umorzeniem postępowania wobec braku stwierdzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo wobec stwierdzenia znikomej społecznej szkodliwości czynu (oczywiście w sytuacji, gdy utrwalone treści nie były rozpowszechnianie publicznie).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozpowszechnianie cudzego wizerunku

W sytuacji gdyby jednak osoba zainteresowana próbowała wszcząć postępowanie karne, np. z oskarżenia prywatnego (trudno mi podać odpowiednią podstawę prawną takiego wniosku o ściganie, bo takiej podstawy nie ma w analizowanej sytuacji z punktu widzenia przepisów prawa karnego) – musiałaby być to osoba bezpośrednio poszkodowana np. osoba znajdująca się na zarejestrowanym materiale, wówczas – jak wyobrażam sobie – musiałaby udowodnić, że treści umieszczone na taśmie zostały rozpowszechnione w celach publicznych, np. jako pornograficzne. Być może taka osoba będzie usiłowała udowodnić przestępstwo zniesławienia, ale z punktu widzenia prawa karnego jest to odmienna kwalifikacja prawna.

 

Ciężar dowodu obarcza zawsze oskarżyciela, niezależnie od tego czy nim jest oskarżyciel publiczny, czy prywatny – ta osoba musi wykazać, udowodnić, że treści zarejestrowane na kamerze zostały rozpowszechnione publicznie, natomiast czy posiadają one charakter pornograficzny, zależy wyłącznie od uznania organu prowadzącego postępowanie karne tj. policji czy sądu i dlatego z tego powodu postępowanie odpowiednio zostaje umarzane na etapie postępowania przygotowawczego lub jeżeli policja lub prokurator uzna inaczej – sprawa trafia na wokandę. Natomiast ciężar dowodu nie obciąża oskarżonego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Łukasz Mizera

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim – w roku 2006 uzyskał dyplom magistra prawa po obronie pracy magisterskiej pt. Wspólnotowa zasada przepływu pracowników w odniesieniu do sportu. W 2007 roku rozpoczął aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, w prawie cywilnym i w prawie sportowym. Zajmuje się obsługą prawną spółek prawa handlowego i przedsiębiorców, a także prowadzi sprawy sądowe osób fizycznych.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu