Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nielegalne nagrywanie osób ukrytą kamerą – konsekwencje na gruncie prawa cywilnego i karnego

Autor: Łukasz Mizera • Opublikowane: 15.09.2010

Co grozi studentce mieszkającej w akademiku za nagrywanie ukrytą kamerą osób pod prysznicem? Są dowody jej winy, bo kamera trafiła w ręce kierownika akademika, który skierował pismo do komisji dyscyplinarnej. Podkreślam jednak, że studentka nie rozpowszechniała filmu. Czy komisja ta przekaże sprawę policji? Jakie jest możliwe dalsze postępowanie? Kto ewentualnie może wytoczyć sprawę studentce? Czy w jakiś sposób należy starać się udowodnić, że utrwalone treści nie zostały rozpowszechnione, czy wystarczy jej oświadczenie, że tego nie robiła?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z przedstawionych informacji wynika, że czyn studentki polegał na umieszczeniu kamery rejestrującej w miejscu publicznym, nagranie natomiast nie zostało wykorzystane w celu rozpowszechnienia treści na nim umieszczonych lub czynienia z nich użytku publicznego.

 

Jeżeli tak jest w istocie, wskazany czyn nie stanowi czynu zabronionego, który reguluje Kodeks karny, nie stanowi także wykroczenia (pytanie dotyczyło zawiadomienia policji i ewentualnego wszczęcia postępowania karnego).

 

Jeżeli na zapisanym nośniku informacji zostały utrwalone określone zdjęcia i materiały bez zgody osób na nich się znajdujących, czyn ten może stanowić tzw. naruszenie prywatności, jako jednego z dóbr osobistych chronionych przepisami Kodeksu cywilnego, co oznacza, że sprawa może skończyć się w sądzie, ale cywilnym, wytoczeniem powództwa o naruszenie jednego ze wspomnianych dóbr wraz z wnioskiem o zasądzenie m.in. zadośćuczynienia za naruszone dobro (art. 24 w związku z art. 23 K.c.). Wszczęcie tego postępowania nastąpi jednak w sytuacji wystąpienia z powództwem na drodze cywilnej przez osobę (osoby) poszkodowane.

 

Ponadto w tej sytuacji sprawa może skończyć się także postępowaniem dyscyplinarnym, które regulują odpowiednie zapisy regulaminu praw i obowiązków studenta oraz regulaminu obowiązującego w danym ośrodku akademickim (którego treść nie jest mi niestety znana). Natomiast wytoczenie sprawy w postępowaniu karnym powinno zakończyć się umorzeniem postępowania wobec braku stwierdzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo wobec stwierdzenia znikomej społecznej szkodliwości czynu (oczywiście w sytuacji, gdy utrwalone treści nie były rozpowszechnianie publicznie).

 

W sytuacji gdyby jednak osoba zainteresowana próbowała wszcząć postępowanie karne, np. z oskarżenia prywatnego (trudno mi podać odpowiednią podstawę prawną takiego wniosku o ściganie, bo takiej podstawy nie ma w analizowanej sytuacji z punktu widzenia przepisów prawa karnego) – musiałaby być to osoba bezpośrednio poszkodowana np. osoba znajdująca się na zarejestrowanym materiale, wówczas – jak wyobrażam sobie – musiałaby udowodnić, że treści umieszczone na taśmie zostały rozpowszechnione w celach publicznych, np. jako pornograficzne. Być może taka osoba będzie usiłowała udowodnić przestępstwo zniesławienia, ale z punktu widzenia prawa karnego jest to odmienna kwalifikacja prawna.

 

Ciężar dowodu obarcza zawsze oskarżyciela, niezależnie od tego czy nim jest oskarżyciel publiczny, czy prywatny – ta osoba musi wykazać, udowodnić, że treści zarejestrowane na kamerze zostały rozpowszechnione publicznie, natomiast czy posiadają one charakter pornograficzny, zależy wyłącznie od uznania organu prowadzącego postępowanie karne tj. policji czy sądu i dlatego z tego powodu postępowanie odpowiednio zostaje umarzane na etapie postępowania przygotowawczego lub jeżeli policja lub prokurator uzna inaczej – sprawa trafia na wokandę. Natomiast ciężar dowodu nie obciąża oskarżonego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + VII =

»Podobne materiały

Wniosek o zaprzeczenie ojcostwa - jak uniknąć kosztów procesu?

Była żona złożyła wniosek o zaprzeczenie ojcostwa wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sadowych. Domaga się zarządzenia od pozwanego, czyli mnie, na rzecz powódki kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W 2016 r. uprawomocnił się wyrok o rozwiązaniu małżeństwa, a w 2017 r. urodził

 

Ustalenie ojcostwa po śmierci ojca

Mam 36 lat, jestem nieślubnym dzieckiem. Ojciec nigdy nie dał mi swojego nazwiska – w akcie urodzenia mam wpisane tylko jego imię i nazwisko matki. Nigdy mnie nie uznał, ale płacił alimentów. Matka nigdy nie wystąpiła do sądu o uznanie ojcostwa. Ja, będąc osobą pełnoletnią, też nigdy tego nie

 

Dręczenie i prześladowanie przez internet

Mój partner poznał inną kobietę i zamieszkał razem z nią. Oburzona sytuacją znalazłam tę kobietę na portalu społecznościowym i napisałam jej, co myślę o tej zdradzie. Od tej pory jestem przez nią nękana – otrzymuję obraźliwe e-maile, w internecie zamieszcza opisy z mojego życia (także intyne i

 

Dziedziczenie akcji

Niedawno zmarł mój mąż. Zostałam z czworgiem naszych dzieci. W jakich częściach będziemy dziedziczyć? W skład spadku wchodzą akcje i grób.

 

Rejestracja obrazu i dźwięku przez sąsiada

Mamy uciążliwego sąsiada, który ma zamontowane kilka kamer wokół własnego domu – skierowanych na sąsiednie budynki i ulicę. Rejestruje różne sytuacje drogowe i potem wysyła nagrania na policję – dźwięk i obraz. Taka sytuacja obecnie dotyczy mnie i żony. Zdarzyło nam się przejechać na żół

 

Przebywanie poza granicami Polski a meldunek

Wyjechałem z kraju 7 lat temu, ale nie wymeldowałem się, ani nie zgłosiłem tego w urzędzie gminy. Cały czas przebywam poza granicami Polski. Jak po takim czasie można wyprostować te sprawy?

 

Przyznanie mieszkania po pożarze

Czy mając nakaz na mieszkanie komunalne od 25 lat, w momencie przypadku losowego, np. pożaru mieszkania, należy mi się lokal zamienny i czy moje obecne dochody mają wpływ na pozytywne rozpatrzenie decyzji o przyznaniu lokalu zamiennego? Dodam, iż już 3 razy dostałam decyzję odmowną z uwagi na za wys

 

Sprzedaż grobowca

Chciałabym sprzedać grobowiec zakupiony jako nowo wybudowany w r. 1979. teraz okazuje się, że w tym miejscu (pod piwniczką) dokonano pochowku w r. 1906, o czym przy sprzedaży nas nie poinformowano. Może dałoby się sprzedać to miejsce?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »