.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jakie warunki na delegata oraz przewodniczącego związku NSZZ „Solidarność” ?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 07.02.2009

Proszę o przedstawienie mi warunków, jakie musi spełnić kandydat na delegata Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”, a także na przewodniczącego związku w przedsiębiorstwie – w oparciu o statut tej organizacji.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W skład komisji zakładowej lub międzyzakładowej wchodzą: 

 

 1. przewodniczący komisji zakładowej lub międzyzakładowej,
 2. przewodniczący władz wykonawczych jednostek organizacyjnych Związku, o których mowa w § 19 ust. 7, zgodnie z zasadami ustalonymi przez zakładowe lub międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów,
 3. pozostali członkowie komisji zakładowej lub międzyzakładowej wybrani przez zakładowe lub międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów.

 

Podstawowe wymogi, które musi spełniać kandydat na delegata do międzyzakładowej komisji NZSS „Solidarność” to:

 

 • musi być członkiem związku,
 • nie może należeć do innego związku zawodowego zarejestrowanego w Polsce (nie dotyczy to przynależności do NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”),
 • nie może być członkiem komisji skrutacyjnej.

 

W myśl wymogów szczególnych kandydatem może być:

 

 • każdy członek władzy stanowiącej, która dokonuje wyboru, legitymujący się co najmniej sześciomiesięcznym, nieprzerwanym okresem przynależności do Związku, bezpośrednio poprzedzającym wybór; powyższy okres przynależności nie dotyczy organizacji nowotworzonych z wyjątkiem powstałych w wyniku połączenia lub podziału organizacji już istniejących,
 • członek Związku należący do jednostki organizacyjnej, której władza dokonuje wyboru, mogący wykazać się co najmniej pięcioletnim nieprzerwanym okresem przynależności do Związku, bezpośrednio poprzedzającym wybór oraz uzyskaniem pisemnego poparcia swojej kandydatury przez co najmniej 25% uprawnionych do głosowania, w określonym przez ordynację wyborczą terminie,
 • kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie na określoną funkcję, a zgłoszenie pisemne kandydata powinno zawierać jego dane osobowe oraz podpis zgłaszającego członka komisji.

 

Głosowanie odbywa się w sposób:

 

 • tajny,
 • wyborcy przysługuje jeden głos,
 • głosować można tylko osobiście,
 • głosuje się na poszczególnych kandydatów,
 • wybory są ważne, gdy wzięła w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania,
 • do wyboru konieczne jest uzyskanie przez kandydata więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z tym, że głosów ważnych musi być więcej niż głosów nieważnych.

 

Kandydatem na delegata do komisji międzyzakładowej NZSS „Solidarność” nie może być:

 

 • pracodawca,
 • osoba zarządzająca zakładem pracy,
 • osoba upoważniona w imieniu pracodawcy do nawiązywania lub rozwiązywania stosunku pracy.

 

Nadto funkcji delegata nie można łączyć z:

 

 • mandatem poselskim lub senatorskim,
 • kierowniczymi stanowiskami w organach władzy administracji państwowej i samorządowej oraz we władzach innych instytucji pełniących funkcje publiczne (wykaz tych stanowisk określa Komisja Krajowa w uchwale),
 • kierowniczą funkcją w organach organizacji politycznych.

 

Powyższe warunki dotyczą również przewodniczącego przedmiotowego związku zawodowego funkcjonującego w przedsiębiorstwie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • II - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl