.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Kiedy nieruchomość staje się zabytkiem?

• Autor: Karol Jokiel

Jestem od roku 2000 wyłącznym właścicielem domu jednorodzinnego w Warszawie. Dzisiaj całkiem przypadkiem spostrzegłem, że dom figuruje w internetowym katalogu „Zabytków miasta Warszawy” Stołecznego Konserwatora Zabytków i że został tam umieszczony w 2004 roku. Dlatego chciałbym dowiedzieć się, czy dom rzeczywiście jest zabytkowy, bowiem w tym katalogu figurują również obiekty, które zabytkami nie są. Z informacji ze strony internetowej konserwatora dowiedziałem się, że „w przyszłości mogą być uznane za zabytki”. Jak się tego dowiedzieć? Poza tym czy postępowanie prowadzące do nadania nieruchomości statusu prawnego zabytku nie wymaga udziału właściciela i czy konserwator nie powinien o nadaniu takiego statusu właściciela powiadomić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kiedy nieruchomość staje się zabytkiem?

Co jest formalnym wyrazem uznania danej rzeczy za zabytek?

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

 

Formalnym wyrazem uznania danej rzeczy za zabytek i objęcia jej ochroną jest najczęściej wpis do rejestru zabytków. Zgodnie z art. 8 wymienionej ustawy rejestr zabytków obejmuje bowiem zabytki znajdujące się na terenie województwa, a prowadzi go wojewódzki konserwator zabytków.

Tryb wpisu do rejestru zabytków

Do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu (tj. bez wniosku) bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy.

Taki a nie inny tryb wpisu do rejestru zabytków (decyzja administracyjna) powoduje, że decyzja o wpisie musi zostać poprzedzona formalnym postępowaniem administracyjnym, o którym winien Pan zostać zawiadomiony, mieć możliwość czynnego w nim udziału oraz otrzymać końcową decyzję o wpisie (z informacją o możliwości jej zaskarżenia i konsekwencjach wpisu).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wpisanie nieruchomości lub jej części do rejestru zabytków

O tym, czy Pana nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków winien Pan osobiście dowiedzieć się u właściwego konserwatora zabytków. Wpisanie nieruchomości lub jej części do rejestru zabytków ujawnia się nadto w księdze wieczystej danej nieruchomości na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków.

 

Oczywiście istnieje możliwość, że Pana nieruchomość stanowi zabytek w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tzn. spełnia – sam Pan przyzna – bardzo ogólnie ujęte wymogi przytoczonej wyżej definicji z art. 3 ust. 1 pkt 1), dlatego konserwator się nią interesuje, a zarazem nie będzie jeszcze wpisana do rejestru zabytków. Odpowiednie postępowanie, zakończone wpisem do rejestru zabytków, konserwator może bowiem wszcząć w przyszłości np. w związku ze zgłoszeniem planowanych robót budowlanych na nieruchomości, które w przekonaniu konserwatora mogą uzasadniać potrzebę roztoczenia ochrony nad zabytkiem i ściślejszą kontrole właściciela, co umożliwia właśnie wpis do rejestru.

Czy konserwator zabytków może wstrzymać prace budowlane przy zabytku nie wpisanym do rejestru?

W szczególności zwracam Pana uwagę, że wojewódzki konserwator zabytków może wydać decyzję o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku niewpisanym do rejestru, jeżeli spełnia on warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru. Decyzja o wstrzymaniu prac wygasa, jeżeli w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie nastąpi wszczęcie postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Karol Jokiel

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie pracy oraz procedurze cywilnej jak również windykacji należności, w tym także za granicą. Dotychczas udzielił ponad 1000 porad! Jest praktykującym prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym w renomowanej kancelarii prawnej.

 

Naszym klientom pomaga sporządzać umowy, egzekwować należności od dłużników, odpowiada też na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorem licznych publikacji: artykułów, aktualności, kilku eBooków oraz członkiem i założycielem stowarzyszenia Lex et Veritas, które stawia sobie za cel szerzenie w społeczeństwie wiedzy prawnej.

 

Jest autorem poradnika Zwalczanie przewlekłości postępowania cywilnego oraz stronniczości sędziego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu