.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż darowanych akcji spółki a podatek

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 11.11.2018 • Zaktualizowane: 05.03.2021

Darowałem córce akcje spółki akcyjnej o wartości 0,75 zł za akcję (cena giełdowa w dniu spisania umowy darowizny). Jeśli córka kiedyś sprzeda akcje, zapłaci 19% podatku. Ale od jakiej wartości – z dnia darowania czy sprzedaży?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż darowanych akcji spółki a podatek

Fot. Fotolia

Podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji 

Córka podatek zapłaci od osiągniętego dochodu, a nie od np. wartości historycznej nabytych akcji. Zgodnie z art. 30b ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia m.in. akcji, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu, którym jest m.in. różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 ww. ustawy.

 

Kluczem więc do ustalenia wysokości przyszłego zobowiązania jest określenie, do jakich kosztów córka będzie miała tu prawo. Niestety obecnie art. 22 ust. 1M nie dotyczy nabycia w darowiźnie. Przepis ten stanowi wyraźnie, że tylko w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, wykupu przez emitenta papierów wartościowych albo odkupienia (umorzenia) tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, a także zwrotu wkładów albo udziałów w spółdzielni, nabytych przez podatnika w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu objęcia lub nabycia tych udziałów w spółce kapitałowej oraz papierów wartościowych, udziałów albo wkładów w spółdzielni, a także na nabycie tych tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Zbycie akcji otrzymanych w drodze darowizny a podatek 

W tym świetle koszt nabycia akcji, który poniósł darczyńca, nie będzie mógł zostać przez obdarowanego za koszt uzyskania przychodu ze zbycia akcji. Na marginesie dodać należy, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy wolny od podatku jest dochód uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej, papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, otrzymanych w drodze darowizny – w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.

 

Reasumując, przychodem relewantnym dla PIT-u będzie u córki suma przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji, a Pana wydatki na nabycie przedmiotu darowizny nie będą u córki kosztami. Podobnie wskazuje się w doktrynie, tak np. A. Kowalski: „

 

W konsekwencji podatnik będzie miał prawo do uznania za wolny od podatku dochodowego dochód w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia akcji.

 

Przy nabyciu akcji w drodze darowizny wydatki natomiast nie występują. W związku z czym za koszty uzyskania przychodów przy ich sprzedaży zalicza się jedynie koszty związane ze sprzedażą tych akcji, jeżeli takie wystąpiły. W związku z tym dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem (pomniejszonym o koszty odpłatnego zbycia) a kosztami uzyskania przychodu, uzyskany ze sprzedaży akcji otrzymanych w drodze darowizny, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli przy nabyciu został zapłacony podatek od spadków i darowizn w tej części uzyskany dochód korzysta ze zwolnienia od podatku. Podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest zobowiązany złożyć zeznanie PIT-38”.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl