Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co oznacza data nabycia spadku?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 17.10.2018

Piszę w imieniu moich dorosłych dzieci, które zostały ujęte w testamencie złożonym u notariusza. Dziadkowie, czyli moi teściowie, zapisali im dom wolnostojący. W lipcu zmarła teściowa. Czy półroczny okres obowiązujący przy zwolnieniu z podatku liczy się od dnia śmierci, czy od dnia otwarcia spadku. Co oznacza data nabycia spadku? Czy jest możliwe, aby rozpocząć postępowanie spadkowe dopiero po śmierci dziadka?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co oznacza data nabycia spadku?

Fot. Fotolia

Co do zasady nabycie spadku jest czynnością prawną, która podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.  Jak wynika z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku.

 

W dalszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy. Nabycie spadku nie jest jednak tożsame z jego przyjęciem. Spadkobierca bowiem ma dopiero od tej chwili (a dokładnie od dnia, w którym dowiedział się o nabyciu spadku) możliwość wypowiedzenia się co do tego, czy spadek przyjmuje (i w jaki sposób), czy też odrzuca.

 

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno być złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o nabyciu spadku. Brak w tym czasie jakiegokolwiek oświadczenia spadkobiercy jest równoznaczny z przyjęciem spadku. W zasadzie więc dopiero chwila złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku (lub chwila, w której upłynął termin do złożenia takiego oświadczenia) jest chwilą powstania obowiązku podatkowego, od której należy liczyć termin do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych.

 

Pragnę również zwrócić uwagę na treść art. 6 ust. 4 ustawy: jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku, gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym na fakt nabycia.

 

W kontekście powyższego przepisu jeżeli nabycie spadku zostanie udokumentowane:

 

  • postanowieniem sądu o nabyciu spadku – obowiązek podatkowy powstaje w dniu uprawomocnienia się tego postanowienia,
  • aktem poświadczenia dziedziczenia wydanym przez notariusza – obowiązek podatkowy powstaje w dniu wydania tego aktu.

 

W dalszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 4a ustawy zwalania się w całości od podatku nabycie spadku po członkach najbliższej rodziny jeżeli spadkobiercy zgłoszą ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego na druku SD-Z2.

 

Podsumowując powyższe, spadkobiercy nie muszą od razu zgłaszać faktu nabycia z chwilą śmierci spadkodawcy. Jeżeli spadkobiercy zdecydują się na skierowanie sprawy do sądu w celu wydania postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, to termin 6-miesięczny liczy się od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia. Jeżeli natomiast spadkobiercy postanowią zwrócić się do notariusza o wydanie aktu poświadczenia dziedziczenia, zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego należy dokonać w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania tego aktu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + dwa =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »