.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy muszę złożyć korektę zeznania SD-Z2?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 20.12.2017 • Zaktualizowane: 23.02.2021

Mama zmarła w 2009 r., początkiem 2011 r., jako jedyny spadkobierca, uzyskałem notarialny akt potwierdzenia dziedziczenia. W 2011 r. w terminie złożyłem w urzędzie skarbowym druk SD-Z2, w którym podałem wartość odziedziczonego majątku, w tym pieniądze znajdujące się na koncie w banku oraz środki z funduszy inwestycyjnych. Informacje te podałem na podstawie otrzymanych z banku wyciągów już po śmierci mamy. Fundusze wyceniłem, opierając się o cenę jednostki w dniu nabycia spadku. Z podatku spadkowego byłem zwolniony. W tym roku, przy likwidacji konta i funduszy zorientowałem się, że mama, oprócz wykazanych przeze mnie walorów, posiadała jeszcze inne subkonta i subfundusze o orientacyjnej wartości ok. 25 tys. zł. Według posiadanych informacji bank zawiadamia urząd skarbowy o likwidacji konta. Czy zatem muszę składać korektę zeznania SD-Z2? Jakie mogą być ewentualne konsekwencję złożenia takiej korekty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy muszę złożyć korektę zeznania SD-Z2?

Fot. Fotolia

Nowe elementy spadku ujawnione po upływie 6 miesięcy od nabycia spadku

Można tę sytuację rozpatrywać na kilka różnych sposobów, a kwalifikacja prawna wystąpi tu w różnych wariacjach, z których każdy znajdzie swoich przeciwników i zwolenników w doktrynie nauki prawa podatkowego. W mojej jednak ocenie należy spojrzeć tu na art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który w zdaniu pierwszym stanowi: „Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma (...)”. Ustawodawca nie precyzuje pojęcia pisma, jeśli więc przyjmiemy, że pismem takim, stwierdzającym nabycie – nawet pośrednio – są dokumenty bankowe związane z likwidacją subkont i subfunduszy sporządzone w styczniu 2017, to w styczniu 2017 r. odnowił się obowiązek podatkowy związany z nabyciem w drodze dziedziczenia w tej części.

 

Dodatkowo, zgodnie z art. 4a ust. 2 wymienionej ustawy – jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminu 6 miesięcy, to zwolnienie przysługuje mu, gdy zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

Czy należy złożyć SD-Z2 w wypadku powzięcia informacji o nowych składnikach spadku?

W mojej ocenie należy złożyć SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od wizyty w banku związanej z likwidacją subkont i subfunduszy, podczas której dowiedział się Pan o „nowych” elementach spadku i uprawdopodobnić fakt powzięcia informacji o tych środkach, wskazując na dokumenty bankowe i datę likwidacji konta. Uważam, że zwolni to Pana od podatku. Problemem byłoby, gdyby organ uznał, że z posiadanych przez Pana wcześniej dokumentów wynikało już, iż nabył Pan opisane teraz składniki majątku. W takiej sytuacji nie mógłby organ uznać, że SD-Z2 jest złożone w tej części w terminie, moim zdaniem poprzednio złożonego nie mógłby Pan obecnie skorygować, więc musiałby Pan złożyć SD-3 i zapłacić podatek jak nabywca z grupy I, wyniósłby on około 600 zł.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »