.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy kredyt mieszkaniowy wykazuje się w zeznaniu SD-Z2?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 28.05.2017

Czy kredyt mieszkaniowy wykazuje się w zeznaniu SD-Z2 składanym po nabyciu w spadku tego mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady ciężarem jest tu kredyty spadkodawcy, to ważne (szczególnie gdy dana osoba nie może skorzystać ze zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn), bowiem podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość).

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych określa:

 

  1. zakres danych zawartych w zgłoszeniu o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych;
  2. wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.

 

Zgodnie z § 2 ww rozporządzenia „zgłoszenie SD-Z2 zawierać musi następujące dane:

 

1) datę nabycia;

2) datę powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydania europejskiego poświadczenia spadkowego;

3) miejsce i cel składania zgłoszenia;

4) dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania podatnika obowiązanego do złożenia zgłoszenia;

5) dane identyfikujące i ostatni adres zamieszkania spadkodawcy, darczyńcy lub innej osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy lub prawa majątkowe;

6) tytuł nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych;

7) rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych;

8) dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych;

9) dane dotyczące stosunku osobistego nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy lub prawa majątkowe;

10) sposób przekazania środków pieniężnych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy;

11) podpis nabywcy (pełnomocnika)”.

 

Zgłoszenie SD-Z2 (wersja 6) nie zawiera w części G (Dane dotyczące nabytych rzeczy lub praw majątkowych) specjalnego miejsca na opisanie ciężarów. W Formularzy SD-3 (który składa się gdy zwolnienie nie przysługuje) jest część G.2. „Długi, ciężary i nakłady obciążające nabyte rzeczy lub prawa majątkowe”. Działu takiego nie ma zgłoszenie SD-Z2, więc co do zasady ustawodawca nie wymaga opisania ciężarów. W mojej ocenie, co akceptują organy, ciężary te można opisać w części J zgłoszenia SD-Z2 (Uwagi składającego wniosek) gdzie wpisać należałoby określenie ciężarów, kwotę (wartość obciążenia), łączną wartość długów i ciężarów i wartość długów i ciężarów przypadającą na podatnika składającego zeznanie.

 

Jest jeszcze jeden aspekt, w części G. SD-Z2 wpisuje się w kolumnie „Wartość rynkowa nabywanych rzeczy…” wartość rynkową nabytej rzeczy czy prawa, jeśli dany ciężar obciąża określoną rzecz tak, że zmniejsza jej wartość rynkową, zasadne byłoby uwzględnienie tego w tej wartości. Niemniej jednak wydaje się, że taka praktyka jest raczej nieakceptowana przez organy, które przywykły do odrębnego wykazywania ciężarów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »