.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwrot kosztów utrzymania nieruchomości od drugiego współwłaściciela

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 23.12.2010 • Zaktualizowane: 25.01.2021

Jestem właścicielką nieruchomości w 3/4, a moja siostra w 1/4. Siostra nie mieszka w tym domu, ja go zajmuję wraz z rodziną. Czy mam prawo domagać się od siostry zwrotów kosztów utrzymania? Jeśli tak – w jakiej wysokości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot kosztów utrzymania nieruchomości od drugiego współwłaściciela

Zobowiązanie do ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z nieruchomością w stosunku do swojego udziału

Art. 207 Kodeksu cywilnego stanowi, iż „pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”.

 

Tym samym Pańska siostra jest zobowiązana do ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z nieruchomością w stosunku do swojego udziału, czyli w 1/4 części. Oczywiście wszystko to pod warunkiem, że inaczej nie postanowiliście. Wyżej cytowany przepis ma bowiem zastosowanie tylko wówczas, jeśli strony nie ustaliły między sobą innych zasad ponoszenia wydatków i ciężarów dotyczących nieruchomości.

 

Nie należy przy tym zapominać, że siostra jest uprawniona do współposiadania nieruchomości i pobierania z niej pożytków. Stosownie do art. 206 Kodeksu cywilnego: „każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli”.

 

Pod pojęciem wydatków należy rozumieć koszty wynikającej z normalnej eksploatacji rzeczy i zasad prawidłowej gospodarki (np. opłaty z tytułu eksploatacji nieruchomości, wydatki na usprawiedliwione remonty, renowację, naprawy). Nie może Pan żądać od siostry zwrotu wydatków, które służą tylko dla wygody Pana i Pańskiej rodziny.

Ciężary związane z nieruchomością będącą przedmiotem współwłasności

Natomiast przez ciężary związane z nieruchomością należy rozumieć świadczenia o charakterze publicznoprawnym obciążające Państwa ze względu na nieruchomość, będące przedmiotem współwłasności (np. podatki).

 

Moim zdaniem fakt, iż Pańska siostra nie zamieszkuje w tej nieruchomości, nie wyłącza możliwości żądania od niej 1/4 wartości poniesionych wydatków i ciężarów na nieruchomość. Wszak siostra ma potencjalną możliwość korzystania z nieruchomości i jeśli chciałaby to roszczenie zrealizować, to Pan ma obowiązek dopuścić ją do współkorzystania.

 

Nadto w stosunku do swojego udziału siostra może żądać pożytków, jeśli takowe nieruchomość przynosi, i nie ma tu znaczenia zróżnicowany nakład środków i własnej pracy poszczególnych współwłaścicieli.

Dochodzenie zwrotu wydatków i ciężarów ponoszonych na nieruchomość wspólną

W celu przymusowego dochodzenia zwrotu wydatków i ciężarów na nieruchomość należy wystąpić na drogę postępowania sądowego z pozwem o zapłatę. Sądem miejscowo właściwym będzie sąd miejsca położenia nieruchomości. Sądem rzeczowo właściwym będzie w zależności od wartości przedmiotu sporu (tj. żądanej od siostry kwoty) – sąd rejonowy lub okręgowy. Sąd rejonowy rozpoznaje sprawy, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 75 tys. zł; jeśli przekracza – właściwy będzie sąd okręgowy.

 

Pozew należy złożyć do sądu w dwóch egzemplarzach.

 

Na Panu jako żądającym spoczywał będzie ciężar dowodu wykazania zasadności żądanej kwoty.

 

Pozew musi być należycie opłacony, żeby mógł otrzymać dalszy bieg. Opłata od pozwu wynosi w tym przypadku 5% wartości przedmiotu sporu. Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do pozwu. Ewentualnie opłatę tę można uiścić w znakach opłaty sądowej, które nabędzie Pan w kasie sądu. Znaki opłaty sądowej nakleja się na pozew.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl