.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pobieranie zadatków podczas zawieszonej działalności przy najmie domków letniskowych

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 20.10.2020

Prowadzę działalność w zakresie sezonowego najmu domków letniskowych (wakacje). Zawieszam ją od września do maja. Czy w okresie zawieszenia działalności mogę legalnie pobierać zadatki na najem w wakacje? Jak to rozliczać? Oraz czy mogę nazwać mój obiekt nazwą używaną przez inne miejsce (istniejąca w innym mieście restauracja)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pobieranie zadatków podczas zawieszonej działalności przy najmie domków letniskowych

Pobieranie zadatków a okres zawieszenia działalności gospodarczej

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej nie można:

 

  • prowadzić działalności gospodarczej
  • osiągać bieżących przychodów.

 

Można jednak wykonywać niektóre czynności, które pozwolą zabezpieczyć źródło przychodów i funkcjonować po wznowieniu działalności. W szczególności, w trakcie zawieszenia można:

 

  • przyjmować należności powstałe przed zawieszeniem,
  • osiągać przychody finansowe z czynności sprzed zawieszenia,
  • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
  • regulować zobowiązania powstałe przed zawieszeniem,
  • wykonywać czynności niezbędne do zachowania przychodów,
  • zabezpieczać źródła przychodów,
  • powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego.

Rozliczanie podatkowe w okresach zawieszenia

Jeżeli przed zawieszeniem działalności prowadzi Pani księgowość, to zawieszenie nie zwalania z tego obowiązku. W zależności od tego, czy prowadzi Pani księgowość uproszczoną (podatkową księgę przychodów i rozchodów), pełną księgowość lub czy rozlicza się Pani ryczałtem, Pani obowiązki będą nieco inne.

 

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia także z obowiązku złożenia zeznania rocznego, nawet jeśli trwa cały rok podatkowy. Zeznanie składa się nawet wtedy, gdy nie osiągnęło się w ciągu roku żadnego dochodu.

 

Jak wspomniałam na wstępie, ustawodawca zezwolił przedsiębiorcy na wykonywanie wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Czynności te muszą być jednak niezbędne i nie powinny wykraczać poza ten zakres. Naruszenie kwestii „niezbędności” mogłoby spowodować, że dokonana podczas zawieszenia czynność będzie niezgodna z prawem. Co więcej, spowodowanie osiągnięcia ewentualnych przychodów poza finansowymi czy wynikającymi z działalności prowadzonej jeszcze przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej również naruszałoby przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców.

Podatkowe znaczenie zaliczek

Pytanie, które Pani zadała dotyczące możliwości przyjmowania zaliczek w okresie zawieszenia działalności, szczególnie nurtuje osoby prowadzące działalność sezonową, np. wynajem domków letniskowych czy organizacja wycieczek. Standardową czynnością przedsiębiorców prowadzących działalność o takim charakterze jest przyjmowanie od klientów zaliczek na poczet przyszłego wykonania usług. Głównie ze względu na politykę rezerwacji, która bezwzględnie ma na celu zabezpieczenie osiągania przychodów z działalności o charakterze sezonowym. Na gruncie podatku dochodowego rozliczanego na zasadach ogólnych czy też karty podatkowej otrzymanie zaliczki zwykle nie powoduje powstania przychodu (art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym), a obowiązek podatkowy powstaje jedynie na gruncie podatku VAT (co dotyczy czynnych podatników VAT). Skoro w związku z otrzymaną zaliczką nie powstaje przychód, a jej przyjęcie, w tym przypadku, ma na celu zabezpieczenie źródła przychodów, to można by uznać, że podczas okresu zawieszenia działalności dopuszcza się przyjmowanie zaliczek na poczet przyszłych usług jeżeli z ich charakteru wynika, iż stanowią one niezbędne czynności prowadzące do zabezpieczenia otrzymania przyszłych przychodów. Jak wynika z praktyki gospodarczej pobrana zaliczka daje dużo większą pewność, że rezerwujący usługę klient z niej skorzysta i się nie rozmyśli. Zaliczka bowiem nie ma charakteru zwrotnego. Stanowi więc dla przedsiębiorcy z pewnością formę zabezpieczenia.

 

Powyższe stanowisko potwierdza wydana w dniu 9 kwietnia 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna (ITPB1/415-56/13/WM) w której stwierdzono:

 

„(…) w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, w którym to Wnioskodawca nie świadczy usług wynajmu miejsc noclegowych i krótkotrwałego zakwaterowania oraz nie osiąga bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały okres zawieszenia w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia. Przyjmowanie rezerwacji na sezon, w którym wynajmowane są przez Wnioskodawcę domki letniskowe oraz przyjmowanie zaliczek na poczet tych rezerwacji, można uznać za czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, bowiem niewątpliwie są to czynności mające na celu pełne wykorzystanie w okresie sezonu posiadanych przez Wnioskodawcę miejsc noclegowych. Zatem opisane we wniosku czynności podejmowane przez Wnioskodawcę w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, nie powodują konieczności podejmowania przez Niego działalności gospodarczej i zapłaty podatku w formie karty podatkowej”.

 

W kwestii zatem przyjmowania zaliczek podczas zawieszonej działalności i zgodności z prawem decydował będzie przede wszystkim charakter przyjętej zapłaty. Jeśli spełnia Pani powyższe wymagania zawarte w wytycznych, to może Pani owe zaliczki przyjmować i dokonywać rezerwacji.

Ochrona nazwy obiektu

Co do pytania na temat użycia nazwy dla Pani obiektu, mimo że wie Pani, iż taką nazwę ma pewna restauracja, to wskazuję, że nazwa restauracji podlega ochronie na gruncie Kodeksu cywilnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a jeśli została zastrzeżona to także na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

 

Ustawa Kodeks cywilny zapewnia ochronę prawa do firmy. Możemy tam przeczytać, że firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Wskazuję również za art. 4310 Kodeksu cywilnego, że „przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia”.

 

Oczywiście mogą istnieć na rynku firmy o podobnych nazwach, o ile nie są dla siebie konkurencją, czyli będą oferować niepodobne towary i usługi. Ewentualnie zakres ich działalności obejmie inne terytoria. Co więcej, dwie firmy mogą używać identycznej nazwy, o ile działają w różnych branżach. Chodzi o to, że w takiej sytuacji nie ma ryzyka, że ich klienci się pomylą.

 

Jeśli zaś nazwa firmy ta jest zarejestrowana w Urzędzie Patentowym, to w ogóle nie można jej użyć. Aby to sprawdzić, może Pani złożyć w Urzędzie Patentowym wniosek o wyciąg z rejestru pod tą nazwą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl