.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiłek chorobowy po 182 dniach

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 19.08.2013

Niedługo kończą mi się 182 dni chorobowego i pobierania zasiłku, a nadal jestem niezdolny do pracy. Złożyłem dzisiaj wniosek do ZUS o rentę. Czy jeśli jutro wezmę urlop na żądanie, a następnego dnia otrzymam od lekarza zwolnienie lekarskie na inny kod choroby, to ochroni mnie to przed zwolnieniem do czasu orzeczenia ZUS?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiłek chorobowy po 182 dniach

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby?

Na tak postawione przez Pana pytanie należałoby odpowiedzieć często stosowanym przez prawników wyrażeniem „to zależy” – a to dlatego, że z punktu widzenia przepisów chroniących przed rozwiązaniem umowy o pracę różna jest sytuacja pracownika w zależności od stażu pracy, jaki pracownik przepracował u danego pracodawcy.

 

Zgodnie z art. 53 § 1 Kodeksu pracy (K.p.): „pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

 

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

 

a) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,

 

b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową,

 

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc”.

 

Natomiast § 3 tego art. stanowi, że: „rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności”.

Na jaki okres przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy – nie dłużej niż przez 270 dni.

 

Dlatego też wracając do początku odpowiedzi na Pana pytanie, tj. wyrażenia „to zależy”, stwierdzić trzeba, że jeśli staż Pana pracy u danego pracodawcy wynosi mniej niż 6 miesięcy, to – wobec tego że Pana niezdolność do pracy trwała już ponad 3 miesiące – pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia.

Pamiętać dodatkowo należy, że do okresu zatrudnienia (tj. owych 6 miesięcy) nie wlicza się czasu, kiedy pracownik był niezdolny do pracy. Tak stwierdzono m.in. w wyroku Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z 21 lipca 1999 r. (sygn. I PKN 161/99), gdzie SN postawił tezę, że: „do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, krótszego niż 6 miesięcy, od którego przepis art. 53 § 1 pkt 1 lit. a kp uzależnia możliwość rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej dłużej niż 3 miesiące, nie dolicza się okresu tej niezdolności”.

 

Natomiast w przypadku, gdy pracował już Pan u danego pracodawcy ponad 6 miesięcy, to może on rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku, gdy niezdolność do pracy trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące.

Kontynuacja niezdolności do pracy po okresie pobierania zasiłku chorobowego

Zgodnie z wyrokiem Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN z 6 kwietnia 2007 r. (sygn. II PK 263/2006): „ochrona stosunku pracy pracownika niezdolnego do pracy wskutek choroby obejmuje okres pierwszych trzech miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, choćby pracownik nie mógł wobec pracodawcy wykazać korzystania z tego świadczenia bezpośrednio po okresie pobierania zasiłku chorobowego (art. 53 § 1 pkt 1 lit. b kp)”.

 

Zatem w przypadku, gdyby nastąpiła „kontynuacja” niezdolności na obecne schorzenie (kod choroby, który obecnie jest na zwolnieniu lekarskim), to pracodawca mógłby rozwiązać umowę o pracę po upływie dodatkowych 3 miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

 

Natomiast w sytuacji, gdy po jednodniowym odzyskaniu zdolności do pracy otrzyma Pan zwolnienie z innym kodem choroby, to ponownie nabywa Pan uprawnienie do 182-dniowego zasiłku chorobowego – tym samym byłby Pan chroniony przed rozwiązaniem umowy przez pracodawcę przez kolejne 182 dni plus miałby Pan prawo do 3-miesięcznego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »