.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Anonim do opieki społecznej a odpowiedzialność karna

Czy za napisanie i wysłanie do opieki społecznej anonimu grozi jakaś odpowiedzialność karna? Ktoś wysłał do opieki społecznej zawiadomienie, jakoby moje dziecko nie ma należytej opieki. Pracownicy opieki przyszli do mnie na kontrolę. Oczywiście stwierdzili, że jest wszystko w porządku. Czuję się tym jednak bardzo skrzywdzona i chciałabym wystąpić na drogę prawną, aby tego złośliwego „anonima” pociągnąć do odpowiedzialności za wysyłanie fałszywych informacji. Czy opieka społeczna udostępni mi do wglądu ten anonim?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Anonim do opieki społecznej a odpowiedzialność karna

Czy anonim z fałszywym oskarżeniem jest przestępstwem pomówienia?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.).

 

W Pani ocenie doszło do zniesławienia Pani osoby. Zgodnie z art. 212 § 1 K.k. kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Zasadą jest, iż każdy podmiot korzysta z domniemania, iż jego zachowanie, działanie jest uczciwe i zgodne z zasadami. Ustawodawca posługuje się zwrotem „zarzucać”, „posądzać” lub „oskarżać”. Powyższe wskazuje, iż sprawca swoim zachowaniem, dla wypełnienia przesłanek przestępstwa stypizowanego w art. 212 K.k., przypisuje pomawianemu negatywne zachowanie, które w swych skutkach może doprowadzić do utraty zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu. Z tego rodzaju sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie.* Pani ktoś zarzucił nienależytą opiekę nad małoletnim dzieckiem, co skutkowało wszczęciem kontroli w Pani domu.

Poszukiwanie nadawcy pomawiającego anonimu

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż czyn z art. 212 K.k. ścigany jest z oskarżenia prywatnego. W mojej ocenie jedyną szansą jest wskazywanie, iż w sprawie występuje interes społeczny w poszukiwaniu nadawcy anonimu przez policję, prokuraturę z urzędu.

 

W przedmiotowej sprawie możemy mieć do czynienia z występowaniem interesu społecznego. O ingerencji prokuratora powinien decydować nie tyle większy ładunek społecznej szkodliwości czynu, ile to, czy oznaczone przestępstwo prywatnoskargowe jednocześnie narusza interes całego społeczeństwa. W tej sytuacji ucierpieć mogło nie tylko dobro dziecka, ale także niepotrzebnie powiadomiono organa państwowe, których zadaniem jest ochrona interesu małoletnich.

 

Na potwierdzenie powyższego przytoczyć należy stanowisko wyrażone w literaturze przedmiotu, zgodnie z którym „dla oceny, czy interes społeczny wymaga ingerencji prokuratora w sprawy o przestępstwa prywatnoskargowe, istotne są zarówno okoliczności dotyczące: czynu (np. okoliczność, że czyn bulwersuje opinię publiczną; poważne szkody moralne wywołane np. zniesławieniem), sprawcy (np. wyjątkowa jego niepoprawność), jak też pokrzywdzonego (np. brak jego aktywności ze względu na nieporadność życiową wynikającą z podeszłego wieku, choroby, kalectwa itp. – zob. K. Marszał, Ingerencja prokuratora w ściganie przestępstw prywatno-skargowych w polskim procesie karnym, Warszawa 1980, s. 27-33; P. Hofmański i inni, Kodeks, s. 298-299).”

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Oskarżenie o przestępstwo pomówienia

Ściganie powyższego przestępstwa odbywa się z oskarżenia prywatnego. Oskarżycielem prywatnym jest pokrzywdzony, który wnosi i popiera oskarżenie o przestępstwo ścigane w trybie prywatnoskargowym (art. 59 § 1 K.p.k.). Opłata od prywatnego aktu oskarżenia wynosi 300 zł i wnoszona jest po wezwaniu przez sąd oskarżyciela, tj. Pani, do wpłaty tej kwoty lub z chwilą wniesienia prywatnego aktu oskarżenia. W sytuacji wniesienia prywatnego aktu oskarżenia wskazać należy, iż pierwsza rozprawa ma charakter posiedzenia pojednawczego, na którym sędzia wzywa strony do zawarcia ugody na określonych warunkach, uprzednio ustalonych przez strony postępowania. W sytuacji kiedy ugoda nie zostanie zawarta sprawa zostaje skierowana na rozprawę i przeprowadzane są wszystkie czynności procesowe.

Ustalenie nadawcy anonimu wysłanego do opieki społecznej

W chwili obecnej bez ustalenia nadawcy anonimu nie ma Pani możliwości skierowania prywatnego aktu oskarżenia do sądu, co także uzasadnia podjęcie czynności z urzędu, z uwagi na interes społeczny. Złożone przez Panią zawiadomienie będzie zatem inicjowało czynności podejmowane przez policję lub prokuraturę. Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa może Pani złożyć ustanie lub pisemnie na Komendzie / Komisariacie Policji lub w pisemnie w prokuraturze. Osobiście jestem zwolennikiem pisemnego zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, albowiem wówczas na spokojnie może Pani opisać wszytki okoliczność zdarzenia, które w Pani ocenie wypełnia znamiona czynu zabronionego.

 

Należy jednak przygotować się na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, albowiem prokuratura notorycznie, nie przeprowadzając czynności w sposób należyty, wydaje postanowienia jak wyżej. Postępowanie karne nie jest jednak związane z żadnymi opłatami, dlatego w mojej ocenie warto spróbować. Niczym Pani nie ryzykuje, a może jedynie zyskać. Nadto proszę zaważyć, iż Pani działanie spowoduje także, że OPS otrzyma sygnał, iż nie czuje się Pani winna, co z kolei spowoduje, iż w razie przychodzenia dalszych anonimów, relacja OPS-u będzie odpowiednio słabsza, albo żadna.

 

 

 

 

* Szwarczyk Maciej, Michalska-Warias Aneta, Piórkowska-Flieger Joanna, Bojarski Tadeusz (red.), Najnowsze wydanie: Kodeks karny. Komentarz., Warszawa 2007 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie II) ss. 784

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu