.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wynajem pokoi turystom przez rolnika

Oboje z mężem pracujemy w dużym mieście na etatach, ale mąż jest zarejestrowany jako rolnik. Mamy na Mazurach pokoje, które chcielibyśmy wynajmować turystom. Czy nasza działalność może być uznana za agroturystykę? Jeśli nie, to jak powinniśmy się opodatkować? Proszę o wyjaśnienie jak ma wyglądać wynajem pokoi turystom przez rolnika.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynajem pokoi turystom przez rolnika

Działalność gospodarstwa agroturystycznego

Państwa działalność może zostać uznana za agroturystę. Działalność gospodarstwa agroturystycznego polega na wynajmie pokoi i odsprzedaży gościom przygotowanych przez gospodarzy posiłków i, jak Pani wie, może być prowadzona przez rolników. Pani wskazuje, że mąż jest rolnikiem, jest jednak bardzo istotne, aby spełniał definicję rolnika zawartą w przepisach, bowiem, jak wiadomo, to nie tylko kwestia związana z rejestracją w KRUS albo tylko posiadania ziemi rolnej. Definicja rolnika jest zawarta w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1362, j.t.; dalej jako „u.k.u.r”), a zatem rolnikiem jest osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat mieszkająca w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca w tym czasie osobiście omawiane gospodarstwo.

 

Kwalifikacje rolnicze

Jak czytamy w definicji, gospodarstwo rolne musi być prowadzone osobiście przez osobę fizyczną. Ma to miejsce wtedy, gdy osoba pracuje w gospodarstwie rolnym i podejmuje wszystkie decyzje. Ponadto Pani mąż powinien posiadać kwalifikacje rolnicze, o których mówią pozostałe przepisy tej ustawy. Będzie to m.in.:

 

 • wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe lub wyższe lub
 • tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i ma co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie lub
 • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ma co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i ma co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie lub
 • wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i ma co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

 

Kwestie wykształcenia można ominąć, ale wtedy konieczne jest spełnienie jest innych warunków, np. wymaga się, aby przez 5 lat dana osoba:

 

 • podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
 • prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha, stanowiącym:
  – jej własność,
  – przedmiot użytkowania wieczystego,
  – przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy lub
 • była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej lub
 • wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej lub
 • odbyła staż w gospodarstwie rolnym, na który została skierowana przez starostę w ramach stażu dla osób bezrobotnych (art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

 

Forma opodatkowania prowadzonej przez rolnika agroturystyki

Roboczo uznajmy Pani męża za rolnika, chociaż tę kwestię należałoby jeszcze uściślić. Przy takim założeniu zastanówmy się, jaka forma opodatkowania byłaby odpowiednia. Są różne opcje – załóżmy tę najbardziej dla Państwa korzystną. Uznając męża za rolnika, należy wskazać, że będzie on zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego, ale pod pewnymi warunkami. Ustawa wymienia te warunki:

 

 • dochody, które mąż będzie uzyskiwał, będą pochodziły z tytułu wynajmu pokoi gościnnych osobom przebywającym na wypoczynku;
 • dochody, które mąż będzie uzyskiwał, będą pochodziły z tytułu wyżywienia osób przebywających w gospodarstwie w ramach wypoczynku;
 • wynajmowane pokoje gościnne znajdują się w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym,
 • liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.

 

Jeśli jednak chcą Państwa wynajmować więcej pokoi, wtedy musimy już wybrać formę opodatkowania. Są to trzy tradycyjne formy opodatkowania:

 

 • na zasadach ogólnych (skala 18% i 32%)
 • skalą liniową (19%)
 • w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych (8,5%)*.

 

Proszę przeanalizować całościowo Państwa sytuację, przede wszystkim pod kątem spełnienia warunków uznania Pani męża za rolnika. Jeśli ta kwestia będzie rozstrzygnięta, można zastanowić się nad kolejnymi działaniami, które byłyby dla Państwa najkorzystniejsze.

 

 

 

 

* Opis sprawy z lutego 2021 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • trzy minus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl