Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ciągłość zwolnienia lekarskiego

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 20.12.2012

Do dzisiaj (piątek) jestem na zwolnieniu lekarskim z powodu rehabilitacji po wypadku. Okazało się, że jestem w ciąży, chcę prosić o zwolnienie od poniedziałku. Czy wystąpi przerwanie ciągłości zwolnienia lekarskiego, skoro cały weekend nie będę na zwolnieniu? Nie stawię się do pracy. Czy rozpocznie się nowy okres zasiłkowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ciągłość zwolnienia lekarskiego

Fot. Fotolia

Zasiłek chorobowy na okres niezdolności do pracy z powodu choroby lub macierzyństwa

Zgodnie z art. 8 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.

Jakie okresy wlicza się do okresu zasiłkowego?

W oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy do okresu, o którym mowa w art. 8, zwanego dalej „okresem zasiłkowym”, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2.

Ust. 2 tego artykułu stanowi że „do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni”.

Ust. 3 artykułu stanowi natomiast, że do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresach, o których mowa w art. 4 ust. 1 (tj. okresu wyczekiwania na objęcie zasiłkiem).

 

Przytoczone powyżej przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jasno wskazują, jak należy rozumieć okres zasiłkowy oraz w jaki sposób liczony okres pobierania zasiłku ze względu na tą samą chorobę.

Co oznacza nieprzerwana niezdolność do pracy?

Podstawowe znaczenie mają użyte przez ustawodawcę określenia: „nieprzerwanej niezdolności do pracy” (ciągłość zwolnienia lekarskiego) i „ta sama choroba”.

 

Nieprzerwana niezdolność do pracy oznacza, że w okresie owej niezdolności nie ma żadnych dni nieobjętych zwolnieniem lekarskim.

Generalnie ustawodawca dopuszcza możliwość korzystania z zasiłku chorobowego jedynie przez okres 182 dni (lub 270 dni w przypadku ciąży albo gruźlicy) z powodu tego samego schorzenia i dodatkowo w pewnych sytuacjach nakazuje sumowanie okresów pobrania zasiłku w jeden okres zasiłkowy, czyli ciągłość zwolnienia lekarskiego.

Przerwa między zwolnieniami lekarskimi z powodu tej samej choroby mniejsza niż 60 dni

Mianowicie w sytuacji gdy przerwa między zwolnieniami lekarskimi z powodu tej samej choroby wynosiła mniej niż 60 dni, to ustawodawca nakazuje sumowanie tych okresów. Pamiętać należy jednak, że owo sumowanie dotyczy jedynie zwolnień lekarskich dotyczących tej samej choroby i w żadnym wypadku takiemu sumowaniu nie podlegają schorzenia o których Pani wspomina (tj. rehabilitacja po jakimś wypadku oraz ciąża).

 

Dokumentem, z którego odczytywana jest data trwania niezdolności do pracy, jest zgodnie z art. 55 ustawy zaświadczenie lekarskie.

Zaświadczenie lekarski o czasowej niezdolności do pracy

W oparciu o art. 55 ust. 1 ustawy „zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny, zwane dalej «zaświadczeniem lekarskim», jest wystawiane na odpowiednim druku, według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 59 ust. 14”.

Jakie informacje zawiera zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy?

Ust. 2 stanowi natomiast, że „zaświadczenie lekarskie zawiera informacje identyfikujące ubezpieczonego, któremu zostało ono wystawione, jego płatnika składek, wystawiającego zaświadczenie lekarskie i jego miejsce wykonywania zawodu oraz okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, w tym okres pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, numer statystyczny choroby ustalonej według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, kody literowe, o których mowa w art. 57, i wskazania lekarskie”.

Zakończenie okresu zasiłkowego i kilkudniowa przerwa między kolejnym okresem niezdolności do pracy

Jeżeli zatem z zaświadczenia lekarskiego wynika, że niezdolność do pracy z powodu pierwszej choroby zakończyła się w piątek, a z kolejnego wynikało będzie że, z innego powodu jest Pani niezdolna do pracy od poniedziałku, to po pierwsze nie jest możliwe sumowanie tych okresów. Po drugie natomiast zakończenie jednego okres zasiłkowego i dwudniowa przerwa miedzy kolejnym okresem niezdolności do pracy (z powodu innego schorzenia) powoduje, że okres zasiłkowy liczony jest na nowo i nie występuje ciągłość zwolnienia lekarskiego.

 

Tak więc jeżeli w poniedziałek uzyska Pani zaświadczenie o niezdolności do pracy od poniedziałku ze względu na ciąże, to w związku z tym, że przerwana została (na dwa dni)niezdolność do pracy (ustalana w oparciu o treść zwolnień lekarskich), to będzie Pani przysługiwała nowy okres zasiłkowy wynoszący odpowiednio w przypadku ciąży 270 dni.

 

Fakt, że sobota i niedziela są dla Pani dniami niewykonywania faktycznie stosunku pracy, nie ma znaczenia z punktu widzenia ustawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + VI =

05.05.2014

A co jeżeli pierwsze zwolnienie trwało więcej niż 30 dni i nie ma aktualnych badań okresowych i jest taka dwudniowa przerwa ? czy tutaj nie ma jakiegoś problemu ? Czy zasiłek normalnie należy się ? Czy ktoś płaci za te dwa dni ?

Gość

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki