.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Przymusowe leczenie psychiatryczne po próbie samobójczej

• Autor: Tomasz Ciasnocha

Moja siostra kilka dni temu trafiła do szpitala po próbie samobójczej. Dziś jej mąż stwierdził, że kiedy tylko siostra opuści szpital, namówi ją, aby razem popełnili samobójstwo. Szwagier nie chce korzystać z żadnych form pomocy. Czy w tej sytuacji można wystąpić o przymusowe leczenie psychiatryczne?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przymusowe leczenie psychiatryczne po próbie samobójczej

Możliwość skierowania osoby na przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym

Ponieważ Pana szwagier nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych, nie można zmusić go do działania za pomocą środków prawnych, a więc skierować go na przymusowe leczenie psychiatryczne.

 

Inaczej przedstawia się sytuacja Pana siostry, która w związku z próbą samobójczą trafiła do szpitala. W stosunku do niej istnieje możliwość skierowania na przymusowe leczenie w szpitalu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Zgodnie z art. 21 tej ustawy osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, może być poddana badaniu psychiatrycznemu również bez jej zgody. Celem zmuszenia do poddania się badaniu lekarze mogą w takiej sytuacji zastosować nawet przymus fizyczny.

Procedura skierowania na przymusowe leczenie psychiatryczne

Pana siostra znajduje się już w szpitalu. W tej sytuacji lekarz po jej przebadaniu, jeżeli uzna to za stosowne, powinien wystawić jej skierowanie do szpitala psychiatrycznego.

Generalnie przyjęcie do szpitala może nastąpić za zgodą pacjenta, niemniej jednak zgodnie z art. 23 powyższej ustawy jeżeli osoba chora psychicznie zagraża bezpośrednio własnemu życiu – tak jak jest to w przypadku Pana siostry – może być skierowana na przymusowe leczenie psychiatryczne.

 

O przyjęciu do szpitala postanawia lekarz wyznaczony do tej czynności po osobistym zbadaniu danej osoby i zasięgnięciu w miarę możliwości opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa.

 

O przyjęciu do szpitala zawiadamia się sąd opiekuńczy, który zatwierdza ten fakt, wyrażając zgodę na przyjęcie. Sąd działa z urzędu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wniosek o umieszczenie siostry w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody

Drugi wyjątek od zasady, że badanie i hospitalizacja wymagają zgody chorego, przewiduje art. 29 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Zgodnie z nim do szpitala psychiatrycznego może być również przyjęta bez zgody osoba chora psychicznie, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego, bądź która jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.

 

W tej sytuacji przyjęcie do szpitala następuje za zgodą sądu opiekuńczego, działającego jedynie na wniosek małżonka pacjenta, jego krewnych w linii prostej, rodzeństwa, przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad nim faktyczną opiekę. Do wniosku do sądu należy dołączyć świadectwo lekarza psychiatry uzasadniającego przyjęcie chorego do szpitala.

 

Lekarz psychiatra na wniosek osoby uprawnionej (małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa, przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osoby sprawującej nad nim faktyczną opiekę) wzywa pisemnie chorego do stawienia się w określonym dniu na badania pod rygorem doprowadzenia go przez policję.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Tomasz Ciasnocha

Magister prawa, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aplikację sadową również ukończył w Rzeszowie. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz cywilnym, na co dzień zajmuje się gospodarką nieruchomościami. Dzięki stałej współpracy z bankiem spółdzielczym doskonale orientuje się w prawie bankowym. Za sprawą pobytu na uniwersytecie katolickim w Angers we Francji oraz stażu w firmie ubezpieczeniowej AXA, również w Angers, poznał dość dobrze prawo francuskie. Językiem francuskim posługuje się w stopniu biegłym. Prywatnie interesuje się ochroną prawną człowieka, w szczególności wynikającą z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu