Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przymusowe leczenie psychiatryczne

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 10.04.2013

Moja siostra kilka dni temu trafiła do szpitala po próbie samobójczej. Dziś jej mąż stwierdził, że kiedy tylko siostra opuści szpital, namówi ją, aby razem popełnili samobójstwo. Szwagier nie chce korzystać z żadnych form pomocy. Czy w tej sytuacji można wystąpić o przymusowe leczenie psychiatryczne?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponieważ Pana szwagier nie ma ograniczonej zdolności do czynności prawnych, nie można zmusić go do działania za pomocą środków prawnych, a więc skierować go na przymusowe leczenie psychiatryczne.

 

Inaczej przedstawia się sytuacja Pana siostry, która w związku z próbą samobójczą trafiła do szpitala. W stosunku do niej istnieje możliwość skierowania na przymusowe leczenie w szpitalu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Zgodnie z art. 21 tej ustawy osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, może być poddana badaniu psychiatrycznemu również bez jej zgody. Celem zmuszenia do poddania się badaniu lekarze mogą w takiej sytuacji zastosować nawet przymus fizyczny.

 

Pana siostra znajduje się już w szpitalu. W tej sytuacji lekarz po jej przebadaniu, jeżeli uzna to za stosowne, powinien wystawić jej skierowanie do szpitala psychiatrycznego.

 

Generalnie przyjęcie do szpitala może nastąpić za zgodą pacjenta, niemniej jednak zgodnie z art. 23 powyższej ustawy jeżeli osoba chora psychicznie zagraża bezpośrednio własnemu życiu – tak jak jest to w przypadku Pana siostry – może być skierowana na przymusowe leczenie psychiatryczne.

 

O przyjęciu do szpitala postanawia lekarz wyznaczony do tej czynności po osobistym zbadaniu danej osoby i zasięgnięciu w miarę możliwości opinii drugiego lekarza psychiatry albo psychologa.

 

O przyjęciu do szpitala zawiadamia się sąd opiekuńczy, który zatwierdza ten fakt, wyrażając zgodę na przyjęcie. Sąd działa z urzędu.

 

Drugi wyjątek od zasady, że badanie i hospitalizacja wymagają zgody chorego, przewiduje art. 29 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Zgodnie z nim do szpitala psychiatrycznego może być również przyjęta bez zgody osoba chora psychicznie, której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego, bądź która jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.

 

W tej sytuacji przyjęcie do szpitala następuje za zgodą sądu opiekuńczego, działającego jedynie na wniosek małżonka pacjenta, jego krewnych w linii prostej, rodzeństwa, przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad nim faktyczną opiekę. Do wniosku do sądu należy dołączyć świadectwo lekarza psychiatry uzasadniającego przyjęcie chorego do szpitala.

 

Lekarz psychiatra na wniosek osoby uprawnionej (małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa, przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osoby sprawującej nad nim faktyczną opiekę) wzywa pisemnie chorego do stawienia się w określonym dniu na badania pod rygorem doprowadzenia go przez policję.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus zero =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki