.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozliczenie osoby niepełnosprawnej otrzymującej rentę po zmarłym ojcu

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 06.07.2022 • Zaktualizowane: 06.07.2022

Od 8 miesięcy jestem wdową, mam dorosłe, głęboko niepełnosprawne dziecko, która do tej pory miało rentę socjalną, a teraz otrzymuje rentę po ojcu – na stałe, ze względu na stan zdrowia. Nie jest ubezwłasnowolniona, mam pełnomocnictwo notarialne do jej reprezentowania. Czy i w jaki sposób muszę ją rozliczać z podatków? Czy i w jaki sposób możemy rozliczać się razem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie osoby niepełnosprawnej otrzymującej rentę po zmarłym ojcu

Samotny rodzic i pełnoletnie, niepełnosprawne dziecko – rozliczenie podatkowe

W 2022 r. nie ma już możliwości, aby osoba samotnie wychowująca dziecko rozliczała się wspólnie z dzieckiem, ponieważ Polski Ład uchylił art. 6 ust. 4 ustawy PIT, który dawał taką możliwość. Zamiast tego wprowadzono w art. 27ea ustawy PIT ulgę dla samotnego rodzica. Zgodnie z tymi przepisami – od podatku obliczonego zgodnie z art. 27 podatnik może odliczyć kwotę w wysokości 1500 zł, jeżeli w roku podatkowym jest rodzicem albo opiekunem prawnym, który:

 

1) jest:

a) panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką albo rozwodnikiem,

b) osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów,

c) osobą pozostającą w związku małżeńskim z osobą pozbawioną praw rodzicielskich lub odbywającą karę pozbawienia wolności, oraz

2) samotnie wychowuje dzieci:

a) małoletnie,

b) pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

c) pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te:

– nie stosowały przepisów art. 30c lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem art. 6 ust. 1a tej ustawy, w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,

– nie podlegały opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,

– nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b lub przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152, w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

 

Ulga dla samotnego rodzica

W konsekwencji, jako wdowa samotnie wychowująca dziecko na rencie socjalnej może Pani w zeznaniu rocznym skorzystać z ulgi dla osoby samotnie wychowującej dziecko, czyli może Pani od podatku odliczyć kwotę 1500 zł. Obecnie nie ma już możliwości rozliczania wspólnie z dzieckiem jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

 

Zgodnie z art. 7 ustawy PIT do dochodów rodziców mogą być doliczane jedynie dochody małoletnich dzieci, co oznacza, że również z tej opcji nie można skorzystać, ponieważ mamy do czynienia z dzieckiem pełnoletnim.

 

Jeżeli jednak posiada Pani notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania córki, to może Pani w jej imieniu podpisywać deklaracje podatkowe i w jej imieniu dokonywać rozliczenia z fiskusem. Dodatkowo należy złożyć do urzędu skarbowego:

 

  • druk UPL-1, tj. pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji w formie elektronicznej lub
  • druk UPL-1P, tj. pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji w formie papierowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl