.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Dziedziczenie niemieckiej emerytury po mężu

• Data: 17-03-2024 • Autor: Grzegorz Gęborek

Od paru lat jestem z panem, który jest Niemcem i pobiera emeryturę niemiecką. Ja mam obywatelstwo polskie i pobieram emeryturę polską z ZUS-u. Ostatnio doszliśmy do wniosku, żeby zawrzeć związek małżeński, który po ewentualnej jego wcześniejszej śmierci dałby mi możliwość otrzymania emerytury po nim. Wiem, że okres małżeństwa musi trwać co najmniej 1 rok. Proszę mi powiedzieć, czy mogę pobierać obydwie emerytury i co będzie z tymi świadczeniami, jeżeli będę chciała wrócić do Polski po jego śmierci.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dziedziczenie niemieckiej emerytury po mężu

Renta przysługująca w Niemczech po zmarłym małżonku

Zadane przez Panią pytanie dotyczy sprawy o charakterze transgranicznym, dotyczącej poboru świadczeń emerytalnych w Polsce i w Niemczech.

 

Słowem wstępu, odnosząc się do renty wdowiej przysługującej w Niemczech po zmarłym małżonku, wskazuję, iż zgodnie z § 33 ust. 4 szóstej księgi niemieckiego kodeksu socjalnego [Sozialgesetzbuch VI; dalej SGB VI] wskazano cztery przypadki, w których świadczenie rentowe po ubezpieczonym zamarłym przechodzi na członków rodziny i są to:

 

  1. tzw. mała renta wdowia (kleine Witwenrente oder Witwerrente);
  2. tzw. duża renta wdowia (große Witwenrente oder Witwerrente);

  3. renta wychowawcza (Erziehungsrente);

  4. tzw. renta sieroca (Waisenrente).

Z zadanego przez Panią pytania wynika, że należy brać pod uwagę pierwsze dwa przypadki.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Komu przysługuje roszczenie o wypłatę renty wdowiej w Niemczech?

Roszczenie o wypłatę małej renty wdowiej ma wdowa lub wdowiec, który nie wstąpił po śmierci ubezpieczonego małżonka ponownie w związek małżeński, jeżeli zmarły ubezpieczony spełniał wymóg co do minimalnego okresu ubezpieczenia, tzw. Wartezeit. Mała renta jest świadczeniem ograniczonym w czasie, które może być wypłacane najdłużej przez okres 24 miesięcy, licząc od upływu miesiąca, w którym zmarł ubezpieczony [§ 46 ust. 1 SGB VI].

 

Z kolei roszczenie o wypłatę dużej renty wdowiej przysługuje wdowcowi lub wdowie, którzy nie wstąpili ponownie w związek małżeński, po śmierci ubezpieczonego małżonka, który spełnił wymóg minimalnego okresu ubezpieczenia jeżeli dodatkowe spełniają jeden z poniższych warunków:

 

  1. wychowują własne dziecko lub dziecko zmarłego małżonka, które nie ukończyło 18 lat albo
  2. skończyli 47 lat, albo
  3. mają zmniejszoną zdolność zarobkowania.

 

Rzeczywiście co do zasady jest tak, iż wdowa lub wdowiec nie mają roszczenia o wypłatę renty (emerytury) po zmarłym małżonku, jeżeli małżeństwo nie trwało przynajmniej rok, chyba że na podstawie szczególnych okoliczność przypadku usprawiedliwionym jest przyjęcie, iż jedynym lub przeważającym celem zawarcia małżeństwa było uzasadnienie roszczenia o utrzymanie członka rodziny zmarłego [§ 46 ust. 2a SGB VI].

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Pobieranie równocześnie polskiej emerytury i niemieckiej renty po mężu

Z wypłatą obu (polskiego i niemieckiego) świadczeń w Niemczech nie powinno być problemów, o ile wysokość polskiej emerytury i pozostałych Pani dochodów nie przekroczy równowartości 741,50 euro. W takim przypadku renta po mężu będzie wypłacana w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast będzie nadwyżka ponad tę kwotę, to renta zostanie pomniejszona o 40% nadwyżki.

 

Pobiera Pani polską emeryturę. Jeżeli zdecyduje się Pani na powrót na stałe do Polski, to niemieckie świadczenie będzie Pani dalej wypłacane, nawet jeżeli nie będzie Pani miała miejsca zwykłego pobytu w Niemczech [§ 110 ust. 2 SGB VI].

 

W tym przypadku należy rozważyć kwestię zbiegu świadczenia zagranicznego – renty wdowiej – oraz świadczenia polskiego jakim jest emerytura.

Zgodnie z art. 97 ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych „osobom uprawnionym do emerytury lub renty oraz do świadczeń o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych świadczenia przysługujące na podstawie ustawy wypłaca się w wysokości w niej określonej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej”. Przepisy ustawy emerytalnej nie wykluczają zatem możliwości pobierania świadczenia z instytucji zagranicznej i instytucji polskiej równocześnie.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przykład 1

Maria i Hans są małżeństwem od 2 lat. Hans, Niemiec, od kilku lat pobiera niemiecką emeryturę. Maria, posiadając polskie obywatelstwo, również pobiera emeryturę z Polski. Po śmierci Hansa, Maria zaczęła ubiegać się o niemiecką rentę wdowią. Dzięki temu, że małżeństwo trwało dłużej niż wymagany rok, Maria spełniła warunki do otrzymania tzw. dużej renty wdowiej, ponieważ wychowywali wspólnie wnuka, który nie ukończył jeszcze 18 lat.

 

Przykład 2

Ewa i Karl zawarli związek małżeński, gdy Karl był już na emeryturze. Karl zmarł niespodziewanie po 14 miesiącach małżeństwa, pozostawiając Ewę z pytaniem o swoje prawa do niemieckiej renty wdowiej. Ewa, nie wychowując żadnego dziecka poniżej 18 roku życia i nie spełniając kryterium wiekowego, zaczęła ubiegać się o tzw. małą rentę wdowią, którą mogła otrzymać przez ograniczony czas - maksymalnie przez 24 miesiące.

 

Przykład 3

Agnieszka i Johann są małżeństwem od 5 lat. Johann, który otrzymywał emeryturę z Niemiec, zmarł, pozostawiając Agnieszkę, obywatelkę Polski, zastanawiającą się nad swoimi przyszłymi świadczeniami emerytalnymi. Agnieszka, mająca ponad 47 lat, zdecydowała się ubiegać o dużą rentę wdowią po Johannie. Po otrzymaniu renty z Niemiec, Agnieszka zastanawiała się nad powrotem do Polski. Dowiedziała się, że może kontynuować otrzymywanie niemieckiego świadczenia nawet po powrocie do Polski, co dało jej finansową stabilność i poczucie bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Małżeństwo z obywatelem Niemiec pobierającym emeryturę daje polskim partnerom możliwość ubiegania się o niemiecką rentę wdowią po spełnieniu określonych warunków, takich jak minimalny okres trwania małżeństwa. Polscy obywatele mogą pobierać jednocześnie polską emeryturę i niemiecką rentę wdowią, przy czym zasady dotyczące zbiegu świadczeń umożliwiają otrzymywanie niemieckiego świadczenia nawet po powrocie do Polski. Wiedza na temat przysługujących praw i obowiązujących regulacji jest kluczowa dla zapewnienia stabilności finansowej po stracie małżonka.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia w zrozumieniu Twoich praw do niemieckiej renty wdowiej? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji, aby zapewnić Ci kompleksową pomoc i wsparcie na każdym etapie procesu. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Grzegorz Gęborek

Aplikant radcowski, absolwent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą na kierunkach Bachelor i Master of German and Polish Law ze specjalizacją niemieckie prawo karne. Specjalizuje się w polskim i niemieckim prawie cywilnym oraz procedurze cywilnej. Biegle włada jęz. niemieckim (z uwzględnieniem niemieckiej terminologii prawniczej) oraz jęz. angielskim. Naszym klientom doradza w szczególności w zakresie niemieckiego prawa cywilnego oraz karnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu