.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odszkodowanie za zdarzenia medyczne w Niemczech

• Autor: Grzegorz Gęborek

Jak wygląda otrzymywanie odszkodowania/zadośćuczynienia za zdarzenia medyczne w Niemczech? Jaki jest tryb, czy istnieje tam droga jedynie sądowna, czy posiadają też coś na wzór naszych wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odszkodowanie za zdarzenia medyczne w Niemczech

Fot. Fotolia

Odpowiedzialność lekarzy w Niemczech za błędy medyczne

Problematykę odpowiedzialność lekarzy za błędy w Niemczech uregulowano Ustawą z dnia 20.02.2013 r. o prawach Pacjenta (BGBl. I S. 277), przedmiotową ustawą zmienioną również przepisy niemieckiego kodeksu cywilnego [Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 29. Juni 2015 (BGBl. I S. 1042) geändert worden ist; dost. http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html] poprzez dodatnie §630a i nast.

 

W przypadku podejrzenia wystąpienia błędu lekarskiego w pierwszej kolejności można się zwrócić do kasy chorych, w której jest się ubezpieczonym. Kasa chorych ma ustawowy obowiązek zagwarantowania wsparcia i poradnictwa (przedsądowego) w przypadku wystąpienia błędu lekarskiego. Obowiązek ten również obejmuje sporządzenie opinii medycznej. Oczywiście trzeba dysponować dokumentacją medyczną.

 

Powinno się również zawiadomić lekarza o wystąpieniu błędu. Nie jest wykluczonym, iż zaproponuje on polubowne zakończenie sprawy, gdyż lekarze mają obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zgłoszenie błędu lekarza do izby lekarskiej

Jeżeli polubowne załatwienie sprawy z lekarzem nie jest możliwe, sprawę można skierować na drogę postępowania sądowego bądź zgłosić się do izby lekarskiej bądź izby lekarzy dentystów, przy której działają komisje biegłych i arbitraże. Postępowanie pozasądowe w izbie nie powoduje żadnych kosztów dla pacjenta. Warunkiem skorzystania z tej drogi jest to, by w sprawie nie został jeszcze złożony pozew. Komisje nie zajmują się również zdarzeniami, które miały miejsce na pięć lat wstecz przed złożeniem wniosku do komisji o wyjaśnienie sprawy.

 

Postępowanie przed komisją przy izbie jest inicjowane na podstawie wniosku przy czym wniosek może złożyć zarówno pacjent jak i lekarz, wniosek musi być pisemny ale nie ma żadnych wymogów formalnych. Komisja składa się z jednego członka, który posiada kwalifikacje do pełnienia urzędu sędziego i co do zasady dwóch członków będących lekarzami, a przynajmniej jeden z takiej dziedziny, jak lekarz którego dotyczy zarzut popełnienia błędu.

 

W przypadku złożenia wniosku komisja sprawdza, czy nie istnieją przeszkody do przeprowadzenia postępowania, jak przykładowo wspomniane już toczące się postępowanie sądowe. Wszyscy uczestnicy postępowania, a więc co do zasady lekarz i pacjent muszą wyrazić zgodę na przeprowadzenie postępowania przed komisją i arbitraż.

 

Na kolejnym etapie postępowania komisji przeprowadza się postępowanie wyjaśniające, w ramach tego postępowania bada się dokumentację chorobową oraz zwalnia się lekarza z tajemnicy zawodowej w odniesieniu do tego przypadku.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Roszczenia odszkodowawcze pacjenta w Niemczech

Następnie sporządzana jest opinia po wcześniejszym dokonaniu wyboru biegłego i zleceniu mu wykonania opinii. Następnie opinia jest analizowana przez komisję. Po analizie komisja wydaje decyzję oraz rekomendację odnośnie odszkodowania z ubezpieczenia od odpowiedzialnością. Komisja ocenia w zasadzie samo działanie lekarza.

 

Następnie sprawa w izbie trafia do arbitrażu. Arbitraż prowadzi jeden lekarz jako przewodniczący, jeden prawnik z kwalifikacjami sędziowskimi, mogą też brać udział inni lekarze. Tym razem w oparciu o opinię analizowany jest stan faktyczny i na podstawie opinii formułowana jest pisemna propozycja zakończenia sporu. W zasadzie na tym etapie oceniane i zajmowane jest stanowisko w kwestii roszczeń odszkodowawczych pacjenta i odpowiedzialności lekarza.  

 

Jeżeli to postępowanie nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, to pozostaje wystąpić na drogę postępowania sądowego z roszczeniami cywilnymi. Pacjent występuje z pozwem, w którym może dochodzić odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Pacjent co do zasady musi udowodnić, że szkoda była wynikiem działania lekarza. W przypadku wytoczenia powództwa, w aktualnym stanie prawnym, istnieje jednak szereg ułatwień dla pacjenta, które wprowadziła wspomniana ustawa o prawach pacjenta. W tym domniemanie błędu [§ 630h ust.1 BGB]. Konieczność wykazania, że prowadzący uzyskał zgodę o której mowa w § 630 d BGB, oraz wyjaśnił pacjentowi wszelkie okoliczności przed wyrażeniem zgody, a także domniemanie, iż jeżeli prowadzący nie miał kwalifikacji do podjętej przez niego terapii, to brak kwalifikacji był przyczyną zgonu albo wystąpienia szkody na ciele albo zdrowiu.  

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Grzegorz Gęborek

Aplikant radcowski, absolwent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą na kierunkach Bachelor i Master of German and Polish Law ze specjalizacją niemieckie prawo karne. Specjalizuje się w polskim i niemieckim prawie cywilnym oraz procedurze cywilnej. Biegle włada jęz. niemieckim (z uwzględnieniem niemieckiej terminologii prawniczej) oraz jęz. angielskim. Naszym klientom doradza w szczególności w zakresie niemieckiego prawa cywilnego oraz karnego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu