Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zobowiązania podatkowe w Niemczech

Autor: Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 09.02.2016

Sprawa dotyczy zobowiązań podatkowych w Niemczech. Pracowałem w Niemczech w latach 2005–2009 jako jednoosobowa firma. Pracę wykonywałem dla firmy, gdzie częstym problemem była zapłata. Nie zawsze płacono mi za faktury. Nie zapłaciłem pełnego podatku za lata pracy w Niemczech. Później ciężko chorowałem. Czy mogę uznać, że moje zobowiązania uległy przedawnieniu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie wskazuję, że trzeba rozróżnić termin do wymierzenia podatku od przedawnienia terminu do zapłaty wymierzonego podatku.

 

Zgodnie z § 169 ust. 2 pkt 2 niemieckiej ordynacji podatkowej [dalej: AO; „Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2417) geändert worden ist”; http://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/BJNR006130976.html] termin wymierzenia podatku wynosi 4 lata. W przypadku jego upływu nie jest możliwe wymierzenie podatku.

 

Co do zasady bieg terminu rozpoczyna się z upływem roku, w którym podatek powstał albo warunkowo powstały podatek stał się bezwarunkowym. Jednakże odmiennie od zasady termin wymierzenia podatku rozpoczyna się, jeżeli należy doręczyć albo złożyć oświadczenie albo deklarację podatkową, z końcem roku kalendarzowego, w którym oświadczenie podatkowe, deklaracja podatkowa albo zgłoszenie zostało doręczone, najpóźniej jednak z upływem trzeciego roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym podatek powstał. (§ 170 ust. 2 pkt. 1. AO).

 

Jeżeli zatem złożył Pan deklarację podatkową, to czteroletni okres do wymierzenia podatku zaczął bieg z końcem roku, w którym złożył Pan deklarację. Jeżeli deklaracja nie została złożona, termin rozpocznie bieg najpóźniej po trzech latach od powstania podatku. Wtedy należy liczyć termin 4 lat na wymierzenie podatku. Jeżeli urząd nie wymierzy podatku, to po upływie tego terminu nie będzie to możliwe. W przypadku wymierzenia podatku przed upływem terminu do wymierzenia, upływ tego terminu nie ma znaczenia i można już tylko liczyć na przedawnienie roszczenia o zapłatę.

 

Jednakże w przypadku, gdy popełniono przestępstwo oszustwa podatkowego, termin wynosi lat 10 albo lat 5, jeżeli uszczuplenie podatku należy kwalifikować jako wykroczenie z § 378 ust. 1 AO.

 

Jeżeli podatek został wymierzony, to termin przedawnienia wynosi 5 lat (§ 228 AO). Terminu przedawnienia rozpoczyna swój bieg wraz z końcem roku kalendarzowego, w którym zapłata stała się wymagalna.

 

Bieg terminu może być jednak łatwo przerwany poprzez działanie niemieckiego urzędu skarbowego. Wystarczającym jest podjęcie przez urząd skarbowy czynności polegającej na dochodzenie roszczenia na piśmie, czyli najczęściej skierowanie wezwania do zapłaty, ale także odroczenie terminu płatności, prolongatę, zawieszenie wykonania, poprzez dokonanie zabezpieczenia, zawieszenie egzekucji, poprzez czynności egzekucyjne, poprzez zgłoszenie w postępowaniu upadłościowym, poprzez przyjęcie planu w postępowaniu upadłościowym, poprzez włączenie się do postępowania, które ma na celu zwolnienie dłużnika z reszty długu, a nawet poprzez ustalanie przez urząd skarbowy miejsca zamieszkania albo miejsca pobytu zobowiązanego do zapłaty.

 

Niemiecki urząd skarbowy dysponuje zatem szeregiem instrumentów prawnych pozwalających mu na skuteczne przerywanie biegu przedawnienia zapłaty wymierzonego podatku praktycznie w nieskończoność.

 

W przypadku przerwania biegu przedawnienia termin przedawnienia biegnie od nowa wraz z końcem roku kalendarzowego w którym przerwanie nastąpiło. Przerwanie biegu przedawnienia dotyczy tylko kwoty, do której odnosiła się dana czynność urzędu skarbowego.

 

Wraz z przedawnieniem roszczenia o zapłatę długu podatkowego wygasa, dotyczy to również odsetek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + VIII =

»Podobne materiały

Rodzinne z Niemiec na dzieci mieszkające w Polsce

Czy należy się świadczenie rodzinne z Niemiec na dzieci mieszkające w Polsce? Mieszkam i pracuję w Niemczech, dzieci mieszkają z matką w Polsce. Płacę alimenty na dzieci, z ich matką jestem po rozwodzie. Czy w takiej sytuacji niemieckie kasy rodzinne rzeczywiście wypłacają zasiłek rodzinny (Kinderge

 

Zasiłek na dzieci pobierany w Niemczech

Mój mąż pracował legalnie w Niemczech. Mimo rozwiązania umowy nadal niesłusznie pobierał zasiłek na dzieci przez 5 miesięcy. Dostał nakaz, a później wyrok nakazujący zwrot świadczenia oraz zapłacenie kary. Co mamy robić? Obecnie znów ma prawo do zasiłku na dzieci, może mógłby zaległy a należny zasił

 

Kara za przemyt papierosów w Niemczech

Chcę wybrać się z rodzina na urlop i muszę przejechać przez Niemcy, dostałem tam 6 lat temu karę za przemyt papierosów. W Polsce zgłosił się do mnie komornik w tej sprawie, bo Niemcy przekazali tę sprawę do Polski. Czy mogę teraz jechać do Niemiec i ewentualnie czego mogę się tam spodziewać przy kon

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »