.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak pozbyć się teściowej z własnego domu?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 05.01.2021 • Zaktualizowane: 05.01.2021

Mieszkam w domu jednorodzinnym, jestem jedyną osoba tu na stałe zameldowaną. Moja teściowa rozgościła się u mnie, mimo że ma własnościowe mieszkanie i nie jest u mnie zameldowana. Jak pozbyć się teściowej z własnego domu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak pozbyć się teściowej z własnego domu?

Ustna umowa użyczenia dla teściowej

Jeżeli teściowa czasowo zamieszkuje w Pana nieruchomości, to łączy Państwa ustna umowa użyczenia. Zgodnie z treścią art. 710 Kodeksu cywilnego „przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Użyczenie jest umową, na podstawie której użyczający (komodant) zobowiązuje się zezwolić biorącemu (komodatariuszowi) – przez czas oznaczony lub nieoznaczony – na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”.

 

Najczęściej w praktyce chodzi o bezinteresowną pomoc udzielaną osobom bliskim (por. np. uchwała SN z 5.3.2009 r., sygn. akt III CZP 6/09). Cechą charakterystyczną użyczenia jest nieodpłatność (por. np. wyrok WSA w Warszawie z 11.9.2007 r., sygn. akt III SA/Wa 600/07). Umowa użyczenia może być zawarta w dowolnej formie, a więc także ustnej, co występuje w Pana przypadku, a także w większości stosunków rodzinnych.

Wypowiedzenie umowy i pozbycie się teściowej z domu

Zgodnie z treścią art. 715 Kodeksu cywilnego jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić. Mając natomiast na uwadze art. 716, jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.

 

Powyższe nie jest jednak jedynymi możliwościami wypowiedzenia przedmiotowej umowy, bowiem może ona zostać wypowiedziana w każdej chwili, a więc wtedy, kiedy Pan będzie tego chciał. Zgodnie bowiem z treścią art. 3651 zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu. Wypowiedzenie zobowiązania stanowi jednostronną czynność prawną bądź dłużnika, bądź wierzyciela, i nie wymaga dla swej skuteczności zgody drugiej strony stosunku prawnego.

Skuteczne pozbycie się teściowej z własnego domu

Dlatego też, w oparciu o powyższe, może Pan dokonać wypowiedzenia zawartej umowy użyczenia w każdej chwili i będzie ona wtedy skuteczna. Ze względów celowościowych wskazane jest, aby po wypowiedzeniu zobowiązania ciągłe nie wygasały natychmiast, ale by istniał określony czas, który umożliwiłby stronie przygotowanie się do jego wygaśnięcia (np. zwrotu rzeczy, z której na podstawie takiej umowy korzystała; znalezienia innej rzeczy, z której mogłaby korzystać, co jest szczególnie ważne w sytuacjach, gdy miałoby to wpływ na jej podstawy egzystencji itp.) (zob. też wyrok SA w Poznaniu z 20.5.2008 r., sygn. akt I ACA 347/08). Z uwagi na powyższe proszę wypowiedzieć umowę użyczenia teściowej i wskazać, aby np. w terminie 14 dni opuściła nieruchomość – najlepiej, aby takie wypowiedzenie znajdowało się na piśmie. Jeżeli teściowa nie będzie chciała dobrowolnie opuścić lokalu, to niestety konieczne będzie skierowanie pozwu o eksmisję. Niniejsze proszę również zaznaczyć w piśmie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton