.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie kont przez komornika za spłacone długi - co zrobić?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 10.01.2021 • Zaktualizowane: 10.01.2021

Komornik w piątek zajął moje konto firmowe i konto prywatne za długi prywatne na kwotę około 9 tys. zł. Długi to chwilówki, które w BIK-u u mnie widnieją jako spłacone, a niestety nie mogę się doszukać dowodów w postaci przelewów. Nie otrzymałem również nakazu zapłaty długu z sądu, więc podejrzewam, że nie został do mnie wysłany. Czy można coś z tym zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zajęcie kont przez komornika za spłacone długi - co zrobić?

Jeśli nie ma Pan dowodów na spłatę długów – wpisy w BIK-u, obawiam się, nie będą wystarczające, oświadczenia o spłaceniu zobowiązań może Pan uzyskać od wierzyciela.

Kontakt z komornikiem w sprawie zajęcia konta

Na chwilę obecną powinien Pan skontaktować się z komornikiem i zażądać informacji, z czego wynika egzekucja. Z jakich wyroków. Jakie sądy je wydały. Sprawdzić w aktach sprawy czy wysyłka była kierowana na właściwy adres.

 

Jeśli nie – ma Pan podstawy do uchylenia wyroków poprzez złożenie sprzeciwu. Nie będzie on po terminie, skoro nie doręczono Panu wyroku w sposób prawidłowy.

 

Powinien Pan mieć argumenty i dowody na to, że kredyt został spłacony, kwota kredytu jest według Pana wiedzy sporna i potrafi Pan wykazać, że spłacił go w całości albo w innej części niż twierdzi wierzyciel.

Nieprawidłowe doręczenie korespondencji o zajęciu konta

Sprzeciw wniesiony obecnie, jeśli doręczenie nie było prawidłowe, spowoduje utratę wykonalności wyroku i zablokuje działania komornika, przynajmniej na czas rozpatrywania sprawy przez sąd.

 

Musi Pan wykazać przy tym także, że o w okresie „doręczania” Panu korespondencji z sądu nie mieszkał Pan pod tym adresem.

 

Konieczne elementy składowe doręczenia na podstawie art. 139 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1222, dalej: „rozporządzenie”) to złożenie pisma w placówce pocztowej, poprzedzone próbą doręczenia oraz umieszczenie dwukrotnego zawiadomienia o awizacji przesyłki.

 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalił się, zasługujący na podzielenie pogląd, że wykazanie przeprowadzenia czynności doręczenia zastępczego niezgodnie z regułami objętymi art. 139 § 1 i przepisami rozporządzenia oznacza nieskuteczność takiego doręczenia. Natomiast w przypadku, gdy mimo dochowania warunków zastosowania art. 139 § 1 pismo do adresata nie dotarło, z przyczyn od niego niezależnych, nie ma to wpływu na skuteczność doręczenia i bieg terminów procesowych, a może skutkować przywróceniem terminu, jeżeli adresat uprawdopodobni brak winy w uchybieniu terminu (por. np. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1969 r., sygn. akt II CZ 208/68).

 

Przesyłka może być odebrana z placówki pocztowej w ciągu siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia o jej złożeniu, a po bezskutecznym upływie tego terminu – w ciągu siedmiu dni od dnia umieszczenia drugiego zawiadomienia. W orzecznictwie Sądu Najwyższego prezentowane jest konsekwentnie stanowisko, iż doręczenie w sytuacji, której dotyczy art. 139 § 1, następuje w dniu, w którym złożone pismo zostało odebrane z placówki pocztowej, o ile odebranie takie nastąpiło w terminie przeznaczonym do odbioru, natomiast w razie, gdy pismo nie zostało odebrane w terminie przeznaczonym do odbioru, doręczenie następuje w ostatnim dniu tego terminu. Faktyczne wydanie przez placówkę pocztową przesyłki adresatowi po upływie terminu odbioru pisma prawidłowo złożonego w placówce pocztowej, nie może przesądzać o określeniu dnia doręczenia pisma sądowego w rozumieniu przepisów procedury cywilnej, która z takim terminem wiąże początek biegu terminów procesowych (por. np. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 1971 r., sygn. akt III CZP 10/71).

 

Krótko mówiąc, jeśli w okresie awizowania przesyłki nie mieszkał Pan pod adresem, na który sąd wysyłał przesyłki, to przesyłki nie można uznać za doręczoną, a wyrok nie może być prawomocny i nie może być egzekwowany – póki co.

Zawieszenie postępowania komorniczego

Zgodnie z art. 8203 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego komornik zawiesza na wniosek dłużnika postępowanie prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego, nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, jeżeli dłużnik przedstawi zaświadczenie określone w art. 139 § 5, z którego wynika, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został doręczony na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym.

 

Zaświadczenie uzyska Pan w sądzie, który wydał wyrok.

 

Jeśli przesyłka była prawidłowo awizowana a po prostu nieodebrana – omyłkowo, specjalnie – wyrok jest prawomocny. Może być egzekwowalny.

Ugoda z wierzycielem – spłacone długi

Tu pozostaje ugoda z wierzycielem. Komornik nie może zawierać ugody, ani odraczać płatności. Ugoda z wierzycielem wstrzymuje egzekucję. Albo wniosek taki składa wierzyciel – bank, albo Pan – o ile zawrze ugodę z wierzycielem, może żądać zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »