.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dopłata do pobytu seniora w DPS przez gminę

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 21.02.2021 • Zaktualizowane: 21.02.2021

Pytanie dotyczy seniora, który jest bezdzietnym kawalerem. Senior mieszka w mieście X, jego lekarz rodzinny skierował go do domu opieki społecznej (czyli nie MOPS). Senior zdecydował się na taką placówkę, ale w innym mieście. Chodzi o prywatny DPS, pensjonat opiekuńczo-rehabilitacyjny bez umowy z NFZ, który działa na podstawie zezwolenia wojewody od 5 lat, a zakres jego działalności to rehabilitacja i opieka długoterminowa. Emerytura, jaką pobiera senior, wynosi netto 2400 zł, a koszt pobytu w tym ośrodku to miesięcznie 2800 zł. Czy senior otrzyma dopłatę ze swojej gminy w mieście X do pobytu w tej prywatnym DPS?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dopłata do pobytu seniora w DPS przez gminę

Osoby obowiązane według kolejności do wnoszenia opłat za pobyt w DPS

Procedura ewentualnego dofinansowania ze strony gminy jest tożsama, jak w przypadku umieszczenia podopiecznego w domu pomocy społecznej (DPS), albowiem gmina jako ostatnia dofinansowuje taki pobyt. Proszę zwrócić uwagę, że w pierwszej kolejności pobyt taki są obowiązani zapewnić: sam mieszkaniec domu, następnie najbliższa rodzina, a na samym końcu gmina. Mówi o tym art. 61 ustawy o pomocy społecznej, regulując zakres opłat:

 

„1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

 

Czyli w pierwszej kolejności do opłaty obowiązany jest mieszkaniec domu. Jeżeli jego dochody nie są w stanie pokryć pobytu i zostanie to przed gminą wykazane, w następstwie tego dopłatę powinna ponieść rodzina (kolejno małżonek, zstępni oraz wstępni). Dopiero w przypadku niemożności pokrycia kosztów przez wymienionych do ich uiszczenia zobowiązana jest gmina. Ustalenie zobowiązanych do ponoszenia odpłatności poprzedzone jest postępowaniem, które ma na celu zbadanie sytuacji majątkowej mieszkańca domu oraz jego rodziny. Jeżeli okaże się, że rodzina jest w stanie pokryć koszty pobytu, to gmina już obowiązana nie jest. Dopiero przy niemożności ściągalności zapłaty u rodziny obowiązana na samym końcu jest gmina i wnosi ona opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a ustawy o pomocy społecznej. W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której dana osoba została skierowana do DPS.

 

Prawo gminy do dochodzenia zwrotu płatności za pobyt w DPS

Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków. Jeśli zatem dochody mieszkańca domu są niewystarczające do pokrycia w pełni opłat, organ administracyjny uruchamia procedurę ściągnięcia tych środków od rodziny lub gdy rodzina nie jest w stanie pokryć dodatkowych kosztów, całość spada na gminę, co jednak nie uwalnia rodziny od tego obowiązku, albowiem gmina może w każdej chwili dochodzić zwrotu płatności.

 

Dopłaty od gminy do pobytu seniora w prywatnej placówce opieki długoterminowej

Aby dochodzić ewentualnych dopłat od gminy, mieszkaniec domu musi wykazać, iż umieszczenie go w niniejszej placówce jest konieczne. Bowiem jeśli brak jest przesłanki konieczności, a więc dana osoba nie wymaga umieszczenia w ośrodku, gmina również nie pokryje dopłat.

 

Podsumowując: gmina stanowi ostatnią jednostkę obowiązaną do ewentualnych dopłat – zarówno w przypadku domu pomocy społecznej, jak i prywatnych placówek. Aby ubiegać się o dopłaty od gminy, trzeba wykazać, iż umieszczenie seniora w ośrodku jest konieczne i niezbędne, a on sam nie może pokryć tych kosztów oraz nie jest w stanie pomóc jego rodzina (albo po prostu jej brak). Co do zasady, odpłatność powinna pokrywać gmina, która kieruje do DPS. Jeżeli w opisanej sprawie chodzi o dobrowolny pobyt seniora w takim ośrodku, proszę w pierwszej kolejności skierować się do gminy miejsca, gdzie znajduje się ośrodek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »