Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiłek na dzieci pobierany w Niemczech

Autor: Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 28.06.2015

Mój mąż pracował legalnie w Niemczech. Mimo rozwiązania umowy nadal niesłusznie pobierał zasiłek na dzieci przez 5 miesięcy. Dostał nakaz, a później wyrok nakazujący zwrot świadczenia oraz zapłacenie kary. Co mamy robić? Obecnie znów ma prawo do zasiłku na dzieci, może mógłby zaległy a należny zasiłek „przelać” na konto tego niesłusznie pobranego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z przesłanego skanu tłumaczenia wyroku niemieckiego sądu rejonowego wynika, że w okresie 5 miesięcy Pani mąż nie spełniał podstawowej przesłanki do otrzymywania zasiłku, to jest zamieszkiwania na terytorium Niemiec bądź podlegania nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu albo też bycia traktowanym jak osoba podlegająca w Niemczech nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a mimo to zasiłek pobierał. W związku z powyższym został skazany za oszustwo podatkowe na karę grzywny. Zatem oprócz zwrotu zasiłku mąż musi uiścić grzywnę, a jeżeli tego nie uczyni, kara grzywny może być zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności.

 

Wcześniej Familienkasse wydała decyzję stwierdzającą brak przesłanek do wypłaty Kindergeld wraz z wezwaniem do zwroty kwoty pobranego zasiłku.

 

Rozumiem, że nie wnieśli Państwo sprzeciwu od wyroku nakazowego ani odwołania od poprzedzającej go decyzji. Termin na wniesieni odwołania od wyroku nakazowego wynosi 2 tygodnie od doręczenia wyroku. Wyrok się już uprawomocnił. W takiej sytuacji można tylko wnioskować o rozłożenie grzywny na raty.

 

Osobną kwestią pozostaje dług wobec Familienkasse, na który składa się kwota nienależnego świadczenia wraz z odsetkami mającymi charakter domiaru.

 

Rozlicznie na takiej zasadzie, że złożą Państwo wniosek, żeby Familienkasse potrąciła sobie kwotę do zwrotu z hipotetyczną wysokością roszczenia w okresie, w którym nie składaliście wniosku, nie będzie możliwe, bo to roszczenie nie było skonkretyzowane poprzez uzyskanie decyzji ustalającej zasiłek rodzinny (Kindergeld). Przepisy niemieckiej ustawy o podatku dochodowym [„Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2014 (BGBl. I S. 1266) geändert worden ist”] przewidują możliwość potrącenia roszczeń o zwrot zasiłku z bieżącego zasiłku do wysokości ich połowy, jeżeli uprawniony nie wykaże, że przez to stanie się uprawniony do pomocy na podstawie przepisów dwunastej księgi niemieckiego kodeksu socjalnego albo drugiej księgi kodeksu socjalnego (§ 75 EStG). Zatem Familienkasse sama może dokonywać potrąceń warunkiem jest jednak pobieranie zasiłku, a więc trzeba złożyć wniosek o przyznanie Kindergeld, jeżeli przysługuje, i wtedy można dokonywać potrąceń.

 

Istnieje również możliwość ubiegania się o umorzenie zaległości w całości lub części na podstawie § 222 niemieckiej ordynacji podatkowej (http://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/BJNR006130976.html, dost. http://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/BJNR006130976.html). Uzasadnieniem w takiej okoliczności byłaby ciężka sytuacja materialna uprawnionego. Głównie chodzi o osoby bezrobotne pobierające zasiłki (Hartz IV itd.). Umorzenie jest jednak możliwie przeważnie po przeprowadzeniu postępowania sądowego, w którym sądy orzekają, kierując się pewnymi zasadami słuszności.

 

Jeżeli mąż chce, może się ubiegać ponownie o Kindergeld, z którego można dokonywać potrąceń. Jeszcze innym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o rozłożenie należności na raty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - 6 =

»Podobne materiały

Umowa o dzieło czy umowa-zlecenie?

Otrzymałem propozycję wykonania dla pewnej instytucji projektu składającego się z kilku części: stworzenia koncepcji, napisania wniosku i zdobycia grantu, zrealizowaniu projektu, sporządzeniu raportu i rozliczenia finansowego. Pracę wykonywałbym samodzielnie, bez nadzoru, wynagrodzenie otrzymał

 

Wypłata premii gwarancyjnej za książeczkę mieszkaniową przy kosztach remontu niższych niż jej wartość

Bank naliczył mi premię gwarancyjną za starą książeczkę mieszkaniową – około 30 tysięcy zł. Chciałbym ją wykorzystać w 2010 roku (książeczka jest z 1971 r.) na wymianę okien w mieszkaniu będącym moją własnością. Mam jednak do wymiany tylko cztery okna, kwota na fakturz

 

Aneks do aktu notarialnego

Mój mąż jest Węgrem, niedawno zakupiliśmy mieszkanie w Polsce. Żeby było łatwiej (mąż dużo podróżuje), uznaliśmy, że mieszkanie będzie tylko „na mnie”. Notariusz wiedział, że jestem mężatką i że pieniądze na zakup są od męża (wspólne). Mimo to spisał akt notarialny z zapisem, że mieszkan

 

Podpisanie przez pracownika oświadczenia o niekaralności a wykroczenie drogowe

Dwa lata temu zostałem skazany wyrokiem nakazowym z Kodeksu wykroczeń za wykroczenie drogowe na karę grzywny. Obecnie mam do podpisania oświadczenie pracownika o niekaralności takiej treści: „Niniejszym oświadczam, że nie byłem karany i nie jest prowadzone wobec mnie żadne postępowanie karne&r

 

Kupno samochodu w Belgii a VAT

Czy jeśli kupię w Belgii samochód osobowy od osoby fizycznej będącej pośrednikiem (umowa kupna), będzie istnieć podstawa do naliczenia VAT? Samochód wcześniej był własnością firmy, pośrednik dysponuje fakturą zakupu wystawioną na niego.

 

Zaniżona cena samochodu i kontrola urzędu skarbowego

Kupiłem rok temu samochód jako osoba prywatna. Wydano mi fakturę, na której widniała niższa cena, niż ta, którą faktycznie zapłaciłem. Jestem wezwany do urzędu skarbowego w związku z kontrolą komisu. Oczywiście zamierzam mówić prawdę, zwłaszcza że problemy wynikły z braku mojej czujności. Jakie

 

Surowa kara za wykroczenie drogowe w Niemczech

Miesiąc temu doprowadziłem do kolizji drogowej na terenie Niemiec. Nie przyczyniłem się bezpośrednio do tej stłuczki, ale nie zaprzeczam, że byłem winny. Dostałem jednak bardzo surową karę – ponad 1000 euro grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów przez rok. Muszę też wnieść opłaty sądowe. Je

 

Zatrudnienie lekarzy na dyżury przez prywatną firmę

Chcę założyć działalności gospodarczą. Działalność ta miałaby polegać na świadczeniu usług dla nocnej pomocy lekarskiej w NZOZ, które mają kontrakt z NFZ. Usługa ta miałaby polegać na zatrudnieniu lekarzy na dyżury przez moją firmę. Pewien rodzaj pośrednictwa między NZOZ a lekarzem. Firma X na podst

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »