.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiłek na dzieci pobierany w Niemczech

Autor: Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 28.06.2015 • Zaktualizowane: 12.03.2021

Mój mąż pracował legalnie w Niemczech. Mimo rozwiązania umowy nadal niesłusznie pobierał zasiłek na dzieci przez 5 miesięcy. Dostał nakaz, a później wyrok nakazujący zwrot świadczenia oraz zapłacenie kary. Co mamy robić? Obecnie znów ma prawo do zasiłku na dzieci, może mógłby zaległy a należny zasiłek „przelać” na konto tego niesłusznie pobranego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiłek na dzieci pobierany w Niemczech

Nienależne świadczenie pobrane z Niemiec

Z przesłanego skanu tłumaczenia wyroku niemieckiego sądu rejonowego wynika, że w okresie 5 miesięcy Pani mąż nie spełniał podstawowej przesłanki do otrzymywania zasiłku, to jest zamieszkiwania na terytorium Niemiec bądź podlegania nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu albo też bycia traktowanym jak osoba podlegająca w Niemczech nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, a mimo to zasiłek pobierał. W związku z powyższym został skazany za oszustwo podatkowe na karę grzywny. Zatem oprócz zwrotu zasiłku mąż musi uiścić grzywnę, a jeżeli tego nie uczyni, kara grzywny może być zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności.

 

Wcześniej Familienkasse wydała decyzję stwierdzającą brak przesłanek do wypłaty Kindergeld wraz z wezwaniem do zwroty kwoty pobranego zasiłku.

 

Rozumiem, że nie wnieśli Państwo sprzeciwu od wyroku nakazowego ani odwołania od poprzedzającej go decyzji. Termin na wniesieni odwołania od wyroku nakazowego wynosi 2 tygodnie od doręczenia wyroku. Wyrok się już uprawomocnił. W takiej sytuacji można tylko wnioskować o rozłożenie grzywny na raty.

 

Osobną kwestią pozostaje dług wobec Familienkasse, na który składa się kwota nienależnego świadczenia wraz z odsetkami mającymi charakter domiaru.

Potrącenie roszczeń o zwrot zasiłku z bieżącego zasiłku

Rozlicznie na takiej zasadzie, że złożą Państwo wniosek, żeby Familienkasse potrąciła sobie kwotę do zwrotu z hipotetyczną wysokością roszczenia w okresie, w którym nie składaliście wniosku, nie będzie możliwe, bo to roszczenie nie było skonkretyzowane poprzez uzyskanie decyzji ustalającej zasiłek rodzinny (Kindergeld). Przepisy niemieckiej ustawy o podatku dochodowym [„Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2014 (BGBl. I S. 1266) geändert worden ist”] przewidują możliwość potrącenia roszczeń o zwrot zasiłku z bieżącego zasiłku do wysokości ich połowy, jeżeli uprawniony nie wykaże, że przez to stanie się uprawniony do pomocy na podstawie przepisów dwunastej księgi niemieckiego kodeksu socjalnego albo drugiej księgi kodeksu socjalnego (§ 75 EStG). Zatem Familienkasse sama może dokonywać potrąceń warunkiem jest jednak pobieranie zasiłku, a więc trzeba złożyć wniosek o przyznanie Kindergeld, jeżeli przysługuje, i wtedy można dokonywać potrąceń.

Umorzenie zaległości z Familienkasse 

Istnieje również możliwość ubiegania się o umorzenie zaległości w całości lub części na podstawie § 222 niemieckiej ordynacji podatkowej (http://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/BJNR006130976.html, dost. http://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/BJNR006130976.html). Uzasadnieniem w takiej okoliczności byłaby ciężka sytuacja materialna uprawnionego. Głównie chodzi o osoby bezrobotne pobierające zasiłki (Hartz IV itd.). Umorzenie jest jednak możliwie przeważnie po przeprowadzeniu postępowania sądowego, w którym sądy orzekają, kierując się pewnymi zasadami słuszności.

 

Jeżeli mąż chce, może się ubiegać ponownie o Kindergeld, z którego można dokonywać potrąceń. Jeszcze innym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o rozłożenie należności na raty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton