.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż mieszkania z darowizny przed upływem 5 lat i przeznaczenie pieniędzy na budowę domu i spłatę kredytu

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 19.03.2021 • Zaktualizowane: 19.03.2021

Nie upłynęło jeszcze 5 lat od chwili, kiedy otrzymałem w formie darowizny mieszkanie, które obecnie chciałby sprzedać i przeznaczyć środki na budowę domu i spłatę zaciągniętego kredytu. Darowiznę dostałem po ślubie, mamy z żoną wspólność majątkową. Pozwolenie na budowę oraz kredyt – wszystko jest na nas oboje. Jeśli sprzedam darowane mieszkanie przed upływem 5 lat, czy będzie trzeba zapłacić podatek 19%?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania z darowizny przed upływem 5 lat i przeznaczenie pieniędzy na budowę domu i spłatę kredytu

Darowizna mieszkania na rzecz jednego z małżonków

Jak stanowi art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) – przedmioty majątkowe nabyte w drodze darowizny stanowią majątek osobisty małżonka, chyba że umowa darowizny stanowi inaczej. W konsekwencji, jeżeli nie było w umowie darowizny innego zastrzeżenia, to darowana nieruchomość stanowi Pana majątek prywatny, nawet jeżeli darowiznę otrzymał Pan w czasie trwania małżeństwa.

 

Teraz przejdźmy do kwestii opodatkowania sprzedaży. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT – opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostało dokonane w ciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie.

 

Własne cele mieszkaniowe i zwolnienie z podatku dochodowego

Nie zawsze jednak powstanie obowiązek zapłaty podatku, ponieważ istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem – jeżeli podatnik przeznaczy cały przychód uzyskany ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe w ciągu 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego sprzedaży, to sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku (dodajmy, że nawet w tym przypadku podatnik ma obowiązek złożenia PIT-39 do 30 kwietnia roku następnego). Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 25 ustawy PIT – przez własne cele mieszkaniowe rozumie się m.in.:

 

  • wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe, jeżeli kredyt został zaciągnięty przed sprzedażą nieruchomości (jeżeli kredyt zostanie zaciągnięty po sprzedaży, to niestety nie jest to cel mieszkaniowy);
  • wydatki na zakup działki budowlanej oraz budowę domu.

 

Środki z darowizny przeznaczone na wspólne z żoną cele mieszkaniowe – czy przysługuje zwolnienie podatkowe?

Z wyroku NSA z 17 czerwca 2020 r., sygn. akt II FSK 607/20, wynika, że jeżeli kredyt został zaciągnięty przed sprzedażą nieruchomości i ma charakter zobowiązania solidarnego, to również w przypadku, gdy podatnik dokona odpłatnego zbycia nieruchomości stanowiącej jego majątek osobisty, a środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczy na wspólne z żoną własne cele mieszkaniowe, to zwolnienie przysługuje. Takie samo stanowisko w tej kwestii prezentują również organy podatkowe, czego przykładem jest treść interpretacji Dyrektora KIS z dnia 06.06.2017 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.122.2017.1.DJ:

 

„Skoro bowiem, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które zostało sprzedane, stanowiło majątek odrębny Wnioskodawczyni, a uzyskany ze sprzedaży tego prawa przychód Zainteresowana przeznaczy na własne cele mieszkaniowe, tj. na zakup nieruchomości mieszkalnej, której Wnioskodawczyni będzie współwłaścicielem na zasadzie małżeńskiej ustawowej wspólności majątkowej i w której będzie zaspokajać swoje potrzeby mieszkaniowe, to w tej sytuacji nie ma przeszkód prawnych, aby przychód ten korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodać przy tym należy, że cel mieszkaniowy, o którym mowa powyżej, zostanie spełniony w odniesieniu do całej kwoty wydatkowanej na cele wskazane w ustawie, bowiem w tym przypadku bez znaczenia pozostaje fakt, że środki pochodzące ze sprzedaży majątku odrębnego Wnioskodawczyni zostaną wydatkowane na zakup nieruchomości mieszkalnej, jeśli czynność ta będzie mieć miejsce w momencie trwania związku małżeńskiego i istnienia pomiędzy małżonkami ustawowej wspólności majątkowej.”

 

W konsekwencji sprzedaż mieszkania, które stanowi Pana majątek osobisty, może korzystać ze zwolnienia, jeżeli środki uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na wydatki stanowiące własny cel mieszkaniowy objęty wspólnością małżeńską, czyli w tym przypadku wydatki na budowę domu we wspólności małżeńskiej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl