.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Współwłasność samochodu osób niepełnosprawnych a zwolnienie z podatku PCC

Mamy z żoną rozdzielność majątkową. Oboje jesteśmy osobami niepełnosprawnymi. Żona zakupiła ode mnie 95% udziału w samochodzie osobowym. Sądziliśmy, że ta transakcja jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 8 pkt 6 ustawy PCC. Niestety urząd skarbowy uważa, że jest inaczej. Argumentują, że współwłasność wyklucza takie zwolnienie, ale inaczej twierdził doradca KIS z infolinii. Nie chodzi więc o orzeczenie o niepełnosprawności, czy też o to, jaki to samochód i czy na potrzeby własne. Te warunki zostały spełnione. Kwestią sporną jest, że żona nabyła jakby w części samochód i mamy rozdzielność, więc pojazd nie wchodzi do majątku wspólnego. Czy bycie współwłaścicielem rzeczywiście ogranicza możliwość skorzystania ze zwolnienia w podatku PCC, mimo że pozostałe warunki zostały spełnione? Jak jest Państwa opinia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Współwłasność samochodu osób niepełnosprawnych a zwolnienie z podatku PCC

Samochód dla osoby niepełnosprawnej a zwolnienie z podatku PCC

Pomimo przejrzenia orzecznictwa sądowego, nie znalazłam żadnego wyroku, który pozwoliłby Panu na niego się powołać albo uzyskać jakieś poświadczenie (zaprzeczenie) swoich założeń. Interpretacje są rozbieżne. Dlatego też wyjaśnię, co sądzę w tej sprawie i dlaczego. Otóż art. 8 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, że zwalnia się od podatku PCC jako strony danej czynności osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu. Jest to zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe, a nie tylko podmiotowe – bowiem ważne jest, kto jest nabywcą – tu nikt nie kwestionuje prawa Pańskiej żony do skorzystania z tego zwolnienia, ale z treści przepisu wynika, że ważny jest też przedmiot nabycia, którym zgodnie z wolą ustawodawcy miałby być samochód osobowy.

 

Współwłasność pojazdu osoby niepełnosprawnej a wymogi zwolnienia PCC

Przepis nie wspomina o częściach ułamkowych poszczególnych przedmiotów w nim wymienionych, a więc czytając literalnie, przedmiotem nabycia musi być samochód, a nie udział w samochodzie.

 

Można jednak uznać, że jest to zwolnienie bardziej podmiotowe, jak w wersji prezentowanej przez Krajową Informację Skarbową, ale będę tutaj sceptyczna, gdyż w mojej ocenie muszą zostać spełnione obie przesłanki, czyli nabycie przez osobę niepełnosprawną i przedmiotem musi być raczej jednak cały samochód. Najważniejsze jest jednak to, że w przepisie jest mowa o nabyciu na potrzeby własne, a współwłasność charakteryzuje się tym, iż każdy ze współwłaścicieli może korzystać z auta, nie tylko Pańska żona. 

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zwolnienie z PCC tylko dla sprzętu na potrzeby własne

Pogląd ten potwierdza fragment zacytowanego poniżej komentarza – Goettel Aleksy, Goettel Mieczysław, „Podatek od czynności cywilnoprawnych” – zgodnie z którym:

 

U podstaw zwolnienia, o którym mowa w art. 8 pkt 6 u.p.c.c., legły założenia społeczno-socjalne i humanitarne. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że podmioty nim objęte tylko wtedy są zwolnione z podatku, gdy wskazane w ustawie sprzęty i pojazdy nabywają „na potrzeby własne”. Sformułowanie to dobrze oddaje ideę omawianego przywileju, zwracając uwagę na związek między nabyciem określonych dóbr a sposobem ich wykorzystania. Trudno byłoby uzasadnić funkcjonowanie tego zwolnienia, gdyby z nabytych sprzętów i pojazdów mogły korzystać osoby trzecie. Zwraca uwagę fakt, że ustawodawca obejmuje analizowanym zwolnieniem osoby fizyczne „nabywające” określony sprzęt lub pojazdy.

 

Oczywiście można uzasadniać, że nabywca udziału będzie wykorzystywał ten udział na potrzeby własne, aczkolwiek mając na uwadze, że zwolnienie od podatku ma charakter wyjątku i nie może być interpretowane rozszerzająco, bardziej zasadna wydaje mi się jednak interpretacja urzędu skarbowego o braku zwolnienia od podatku. Tym niemniej, jak już wspomniałam, jest to moja ocena i nie musi się Pan z nią zgodzić, a tym samym ze stanowiskiem urzędu. Może Pan wystąpić z wnioskiem o interpretację podatkową na piśmie do KIS, wówczas US raczej na pewno się z nią zgodzi. Być może się uda i rzeczywiście KIS potwierdzi to, co już przekazano Panu telefonicznie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 9 lat udziela porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych branż. W obecnej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. problematyką najmu lokali użytkowych.

 

Udziela porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, procedur cywilnych, w tym postępowania egzekucyjnego. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia z prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i procedur administracyjnych.

 

Sporządza umowy, pisma przedsądowe i procesowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu