Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uniknąć odwieszonej kary więzienia?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 09.05.2011

Dwa lata temu dostałem wyrok orzekający pozbawienie wolności w zawieszeniu. Ze względu na drugie przestępstwo, popełnione pół roku temu, pierwszy wyrok został odwieszony. Czy mogę starać się o zamianę kary na grzywnę lub o kaucję? Czy mogę odbyć karę w areszcie śledczym lub być z niej zwolnionym? Jak powinienem postąpić, by nie odbywać kary więzienia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Polski ustawodawca nie przewiduje możliwości zamiany kary pozbawienia wolności, w szczególności po uprawomocnieniu się wyroku skazującego, na inną karę lub na inny środek karny.

 

Polski ustawodawca przewidział instytucję odroczenia wykonania kary w art. 150 Kodeksu karnego wykonawczego (w skrócie K.k.w.). Zgodnie z treścią przepisu wykonanie kary pozbawienia wolności możliwe jest w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary. W sytuacji takiej sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności do czasu ustania przeszkody, o której mowa powyżej.

 

Wspomnieć także należy o przepisie art. 151 K.k.w.: „sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Okres odroczenia biegnie od dnia wydania postanowienia w tym przedmiocie. Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednakże łączny okres odroczenia nie może przekroczyć roku”.

 

Zgodnie z treścią art. 152 K.k.w.: „jeżeli odroczenie wykonania kary nie przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69-75 Kodeksu karnego”.

 

Jeżeli sąd nie odroczy Panu wykonania kary pozbawienia wolności lub jeżeli oddali wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary, wówczas będzie Pan musiał stawić się w zakładzie karnym w celu wykonania orzeczonej kary.

 

Art. 78 § 1 Kodeksu karnego przewiduje, że „skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu przez niego co najmniej połowy kary, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach”. Tym samym minimalne odbycie kary wynosiłoby w Pana przypadku 6 miesięcy – po takim okresie może Pan starać się o warunkowe zwolnienie. Zamiana kary pozbawienia wolności na kaucję na podstawie obowiązujących przepisów prawa karnego nie jest możliwa.

 

Kolejną instytucją, z której mógłby Pan skorzystać, ale tylko w razie wystąpienia przewidzianych przepisami prawa przesłanek, jest instytucja przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności.

 

O udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności może ubiegać się osoba, co do której kara jest faktycznie wykonywana. Przerwa w wykonaniu kary pozbawienie wolności następuje z powodu ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie kary pozbawienia wolności do czasu ustania przeszkody. Ciężka choroba uniemożliwiająca wykonywanie kary pozbawienia wolności stanowi przesłankę obligatoryjną udzielenia przez właściwy sąd penitencjarny przerwy w wykonywaniu kary. Na podstawie art. 153 § 2 K.k.w. sąd może także udzielić przerwy w wykonywaniu kary, jeżeli przemawiają za tym m.in. względy zdrowotne. Przerwa taka może być udzielona kilkukrotnie, jednak jej łączny okres nie może przekroczyć roku, chyba że sprawa dotyczy kobiety ciężarnej lub w okresie od urodzenia dziecka i sprawowania nad nim opieki. Wówczas ustawodawca dopuścił możliwość dłuższej niż rok przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Zgodnie z treścią art. 154 § 5 K.k.w. właściwym miejscowo do udzielenia dalszych przerw jest sąd penitencjarny, który udzielił pierwszej przerwy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + II =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki