.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy można zmusić spółdzielnię do modernizacji bloku?

Mam problem ze spółdzielnią mieszkaniową, a właściwie z mieszkańcami, którzy nie zgadzają się na ocieplenie i wyremontowanie naszego budynku. Ja walczę z grzybem w mieszkaniu, co roku pojawia mi się na ścianach, płacę ogromne kwoty za ogrzewanie, bo muszę wietrzyć. Zamówiłam profesjonalną ekspertyzę, która stwierdza, że ściany budynku są nieszczelne i przeciekają, wentylacja nie działa poprawnie. Czy można zmusić spółdzielnię do modernizacji bloku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy można zmusić spółdzielnię do modernizacji bloku?

Tworzenie funduszy remontowych w spółdzielniach mieszkaniowych

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu”.

 

Zgodnie zaś z treścią art. 6 ust. 3 ustawy „spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali”. Co oznacza, że spółdzielnia ma obowiązek utworzenia funduszu remontowego. Najczęściej w spółdzielniach uchwalane są regulaminy zarządzania funduszem remontowym gdzie mogą być zawarte ewentualnie istotne dla Pani rozwiązania.

 

Dokumenty takie są dostępne do wglądu dla członków spółdzielni, ja niestety dostępu z przyczyn oczywistych do regulaminu – jeśli jest – nie mam.

Jak wymusić na spółdzielni przeprowadzenie remontu?

Generalnie jednak, poza tym, że ustawodawca włożył obowiązek utworzenia funduszu remontowego w spółdzielni, żadnych innych rozwiązań do ustawy już nie wprowadził, co powoduje właśnie tego rodzaju problemy, że nie ma w zasadzie zagwarantowanych w ustawie środków do wymuszenia na zarządzie spółdzielni przeprowadzenia określonych remontów.

 

Jedno, co mogę doradzić, to spróbować sięgnąć do rozwiązań przewidzianych w ustawie Prawo budowlane, bo ono nakłada na spółdzielnie w zakresie wspólnych części pewne obowiązki. Mianowicie zgodnie z treścią art. 70 ustawy Prawo budowlane:

 

„1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1–4, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu. Właściwy organ, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których mowa w ust. 1”.

Nieocieplony blok i problem z grzybem w mieszkaniu

Jeśli są zatem takie nieprawidłowości, o jakich Pani pisze, można spróbować zgłosić sprawę do nadzoru budowlanego tak, aby powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zajął się tym problemem. Oczywiście może być tak, że nie dopatrzy się on żadnych naruszeń, ale warto spróbować skorzystać z tej możliwości.

 

Inną metodą jest po prostu roszczenie odszkodowawcze względem spółdzielni, jeśli poniesie Pani jakąś szkodę w lokalu typu koszty remontu wskutek zagrzybienia mieszkania, jeśli już je Pani poniosła, to może się Pani domagać na spółdzielni zwrotu kosztów tego remontu. Opinię prywatną Pani ma, więc już jakaś podstawa do wykazania, że z winy spółdzielni doszło do poniesienia przez Panią szkody jest.

 

Proponowałabym w takiej sytuacji już wystąpić do spółdzielni z oficjalnym żądaniem odszkodowania, załączając ekspertyzę, spółdzielnia powinna się nieco wystraszyć i przestać bagatelizować problem. Uważam, że zawyżone koszty ogrzewania też stanowią Pani szkodę. Sprawy do sądu od razu Pani wnosić nie musi, ale takie pismo powinno zwrócić uwagę zarządu spółdzielni na konieczność remontu.

 

Wspomnianą ekspertyzę może Pani też załączyć organowi budowlanemu, z pewnością to wzmocni Pani argumentację.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych branż. W obecnej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. problematyką najmu lokali użytkowych.

 

Udziela porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, procedur cywilnych, w tym postępowania egzekucyjnego. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia z prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i procedur administracyjnych.

 

Sporządza umowy, pisma przedsądowe i procesowe.

https://www.linkedin.com/in/katarzyna-siwiec-radca-prawny/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu