Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można zmusić spółdzielnię do modernizacji bloku?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 16.04.2016

Mam problem ze spółdzielnią mieszkaniową, a właściwie z mieszkańcami, którzy nie zgadzają się na ocieplenie i wyremontowanie naszego budynku. Ja walczę z grzybem w mieszkaniu, co roku pojawia mi się na ścianach, płacę ogromne kwoty za ogrzewanie, bo muszę wietrzyć. Zamówiłam profesjonalną ekspertyzę, która stwierdza, że ściany budynku są nieszczelne i przeciekają, wentylacja nie działa poprawnie. Czy można zmusić spółdzielnię do modernizacji bloku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych „członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu”.

 

Zgodnie zaś z treścią art. 6 ust. 3 ustawy „spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali”. Co oznacza, że spółdzielnia ma obowiązek utworzenia funduszu remontowego. Najczęściej w spółdzielniach uchwalane są regulaminy zarządzania funduszem remontowym gdzie mogą być zawarte ewentualnie istotne dla Pani rozwiązania.

 

Dokumenty takie są dostępne do wglądu dla członków spółdzielni, ja niestety dostępu z przyczyn oczywistych do regulaminu – jeśli jest – nie mam.

 

Generalnie jednak, poza tym, że ustawodawca włożył obowiązek utworzenia funduszu remontowego w spółdzielni, żadnych innych rozwiązań do ustawy już nie wprowadził, co powoduje właśnie tego rodzaju problemy, że nie ma w zasadzie zagwarantowanych w ustawie środków do wymuszenia na zarządzie spółdzielni przeprowadzenia określonych remontów.

 

Jedno, co mogę doradzić, to spróbować sięgnąć do rozwiązań przewidzianych w ustawie Prawo budowlane, bo ono nakłada na spółdzielnie w zakresie wspólnych części pewne obowiązki. Mianowicie zgodnie z treścią art. 70 ustawy Prawo budowlane:

 

„1. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1–4, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu. Właściwy organ, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których mowa w ust. 1”.

 

Jeśli są zatem takie nieprawidłowości, o jakich Pani pisze, można spróbować zgłosić sprawę do nadzoru budowlanego tak, aby powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zajął się tym problemem. Oczywiście może być tak, że nie dopatrzy się on żadnych naruszeń, ale warto spróbować skorzystać z tej możliwości.

 

Inną metodą jest po prostu roszczenie odszkodowawcze względem spółdzielni, jeśli poniesie Pani jakąś szkodę w lokalu typu koszty remontu wskutek zagrzybienia mieszkania, jeśli już je Pani poniosła, to może się Pani domagać na spółdzielni zwrotu kosztów tego remontu. Opinię prywatną Pani ma, więc już jakaś podstawa do wykazania, że z winy spółdzielni doszło do poniesienia przez Panią szkody jest.

 

Proponowałabym w takiej sytuacji już wystąpić do spółdzielni z oficjalnym żądaniem odszkodowania, załączając ekspertyzę, spółdzielnia powinna się nieco wystraszyć i przestać bagatelizować problem. Uważam, że zawyżone koszty ogrzewania też stanowią Pani szkodę. Sprawy do sądu od razu Pani wnosić nie musi, ale takie pismo powinno zwrócić uwagę zarządu spółdzielni na konieczność remontu.

 

Wspomnianą ekspertyzę może Pani też załączyć organowi budowlanemu, z pewnością to wzmocni Pani argumentację.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - VIII =

»Podobne materiały

Prawo do opieki nad dzieckiem

Komu sądy przyznają z reguły opiekę nad dzieckiem? Mój mąż ma firmę, jednak nie wywiązuje się z umów, więc nie ma najlepszej opinii, był zadłużony w US. Teraz mieszka ze swoim ojcem, który nastawia go przeciwko mnie i ciągle mi grozi, że zabiorą mi syna. Syn ma 5 miesięcy. Jestem po studiach, mam sw

 

Wykorzystanie wizerunków znanych osób do celów komercyjnych

Chciałbym wyprodukować grę planszową z kartami będącymi karykaturami osób powszechnie znanych. Karykatury wykona artysta plastyk. Czy taki celebryta albo polityk może pozwać nas do sądu za sprzedawanie jego wizerunku wraz z grą planszową? Jak daleko można się posunąć ze śmiesznością postaci –

 

Umowa zobowiązująca do zbycia udziału w spadku

„Przyszywana” babcia jest właścicielką 3/4 majątku dziadka (nieruchomość). Dziadek nie zostawił testamentu, nie załatwiono jak dotąd spraw spadkowych po nim. „Babcia” jest drugą żoną dziadka (macochą mojej mamy), czyli nie jest spokrewniona z pozostałymi spadkobiercami. Wolą

 

Nieświadome odjechanie z miejsca kolizji

Dostałem wezwanie na policję w związku z kolizją drogową. Gdy przyjechałem na komisariat, dowiedziałem się, że wyjeżdżając z parkingu, uderzyłem lekko inny samochód. Nie mając o tym pojęcia, odjechałem z miejsca zdarzenia. Na miejscu, jak się okazało, był świadek, który spisał numer rejestracyjny mo

 

Rozszerzenie wspólności majątkowej na mieszkanie

Razem z mężem chcemy zawrzeć umowę rozszerzającą wspólność majątkową na mieszkanie, który mój mąż nabył przed ślubem i stanowi jego majątek osobisty. Czy możemy zawrzeć taką umowę, mimo iż lokal ma statut spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bez założonej księgi wieczystej?

 

Opłata za wywóz śmieci zgodnie z liczbą zameldowanych osób

Spółdzielnia obciąża mnie opłatami za wywóz śmieci zgodnie z ilością osób zameldowanych w moim mieszkaniu. Od trzech lat jednak syn mieszka w innym mieście, nie przebywa w domu rodzinnym. Czy mogę domagać się obniżenia kosztów wywozu śmieci?

 

Pozew o eksmisję

Chciałabym złożyć pozew o eksmisję brata, który jest alkoholikiem. Brat był na leczeniu odwykowym, ale nic to nie dało. Mam z nim same problemy. Jest brudny, wraca pobity, pijany, nie pomaga w pracach domowych, nie pracuje. Co istotne, niedawno urodziłam dziecko. Zaznaczam, że mieszkanie jest moją w

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »