Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozszerzenie wspólności majątkowej na mieszkanie

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 03.01.2020

Razem z mężem chcemy zawrzeć umowę rozszerzającą wspólność majątkową na mieszkanie, który mój mąż nabył przed ślubem i stanowi jego majątek osobisty. Czy możemy zawrzeć taką umowę, mimo iż lokal ma statut spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bez założonej księgi wieczystej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozszerzenie wspólności majątkowej na mieszkanie

Fot. Fotolia

Rozszerzenie wspólności majątkowej w formie aktu notarialnego

Podaje Pani, że wraz z mężem chce Pani rozszerzyć wspólność majątkową na prawo męża, wchodzące w skład jego majątku osobistego (z racji nabycia go jeszcze przed ślubem, por. art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), tj. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bez założonej księgi wieczystej.

 

Zgodnie z art. 47 „małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa”.

Umowa rozszerzająca wspólność majątkową

Umowa rozszerzająca wspólność majątkową jest zatem standardową umową przewidzianą przepisami Kodeksu. Nadmienię, że charakter Państwa umowy w zakresie opisanym nie jest jednoznaczny – można ją bowiem traktować jako umowę przesuwającą składniki między majątkiem wspólnym a majątkiem osobistym jednego z małżonków. Zgodnie z wyrokiem SN z 9.09.2011 r., I CSK 616/10, LEX nr 1055017, SN podkreślił, że orzecznictwo SN dopuszcza umowy przesuwające składniki między majątkiem wspólnym a majątkiem osobistym jednego z małżonków, ale umowy takie nie są uznawane za typ umowy majątkowej małżeńskiej. Można wskazać na dwie podstawowe różnice pomiędzy intercyzami a umowami przesuwającymi składniki między majątkami małżonków. Po pierwsze, jest to cel umowy. Po drugie, jedynie w intercyzie może zostać zmieniony skład majątków małżonków określony przez przepisy art. 31 i 33.

Objęcie majątkiem wspólnym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Pani pytanie dotyczy jednak nie charakteru samej umowy, ale możliwości objęcia majątkiem wspólnym nie własności lokalu, a spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

 

Jest to prawo uregulowane w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z art. 172 tej ustawy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu to ograniczone prawo rzeczowe, jest prawem zbywalnym, przechodzi  na spadkobierców i podlega egzekucji. Zbycie tego prawa obejmuje również wkład budowlany (ust. 1 i 3). Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie spółdzielni (ust. 4).

 

Z powyższego wynika, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego może być przedmiotem przesunięć majątkowych, może zatem także podlegać przekazaniu z majątku osobistego do majątku wspólnego małżonków. Nadmienię, że niegdyś ustawa regulowała kwestię wejścia tego prawa do wspólności majątkowej małżeńskiej, aktualnie nie ma już tych regulacji.

 

Ustawa nie uzależnia możliwości dokonywania takich przesunięć w majątku (ani też zbycia prawa) od tego, czy dla lokalu założona została księga wieczysta. Księgi wieczyste mogą być prowadzone dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wtedy odpowiednio stosuje się przepisy o księgach wieczystych dla nieruchomości (por. art. 241 w zw. z art. 1 ust. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece). Nie ma jednak obowiązku, aby osoba, której przysługuje to prawo musiała założyć księgę – to zależy od jej woli.

 

Tym samym możliwe jest rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, także gdy nie ma on założonej księgi wieczystej. W takim przypadku do aktu notarialnego przedkłada się zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus VIII =

»Podobne materiały

Przedawnienie pozwu o rozwód

W 2007 roku mój mąż złożył pozew o rozwód z wnioskiem o orzeczenie mojej wyłącznej winy, jednak postanowiliśmy ratować nasz związek i pozew został wycofany. Teraz jednak okazało się, że nie potrafimy już wspólnie żyć. Tym razem to ja chciałabym złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie. Mąż upiera

 

Konsekwencje listu gończego wobec osoby poszukiwanej

Za moim bratem został rozesłany list gończy na mocy art. 279 Kodeksu postępowania karnego. Od kilku lat brat przebywa za granicą, nie stawiał się na sprawy sądowe, bo ma już jeden wyrok. Jak możemy sprawdzić, czy jest to list międzynarodowy? Czy dobrze byłoby się skontaktować z prokuraturą

 

Nieodebranie przez kontrahenta całości zamówienia

Prowadzę działalność gospodarczą, rozpoczęliśmy współpracę z firmą, która regularnie odbierała od nas zamówiony towar. Dostaliśmy od nich duże zamówienie z terminem realizacji, wykonaliśmy je zgodnie z zamówieniem, klient kazał nam czekać kilka miesięcy na odbiór i odbierał zamówienie małymi partiam

 

Sprzedaż markowej odzieży w sklepie internetowym

Od niedawna prowadzę własną działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży odzieży przez internet. Posiadam własny sklep internetowy (własna nazwa). Chciałabym sprzedawać w nim również markową odzież zakupioną przeze mnie z legalnych źródeł na fakturę VAT. Marki są mniejszej lub większej części chr

 

Opłaty eksploatacyjne za mieszkanie naliczane od metra kw.

Jestem właścicielką mieszkania własnościowego w spółdzielni mieszkaniowej. Opłaty eksploatacyjne liczone są od m2 mieszkania. Czy to jest zgodne z prawem?

 

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu po rozwodzie

Jestem po rozwodzie. Były mąż nie mieszka ze mną od trzech lat. Kiedyś byliśmy członkami spółdzielni – wykluczono nas z powodu zadłużenia. Sama spłaciłam wszystkie długi. Jakie kroki mam podjąć, aby uzyskać sądownie prawo do zajmowanego przeze mnie mieszkania? Czy mam złożyć wniosek o podział

 

Kupno mieszkania z przetargu od spółdzielni

Planuję kupno mieszkania z przetargu od spółdzielni. Czy bez KW mogę odpowiadać za długi poprzednika? Czy warto kupić prawo lokatorskie jako własność? Co sprawdzić przed przystąpieniem do przetargu, żeby być bezpieczną?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »