.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca dzieci, który nie płaci alimentów

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 24.06.2014

Czy jest szansa na pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca dzieci, który nie płaci alimentów? Mam dwójkę dzieci w wieku 7 i 9 lat. Ja i ojciec dzieci nigdy nie byliśmy małżeństwem. Kilka lat temu mój były partner wyjechał za granicę i od tamtej pory nie płaci alimentów. Sprawę skierowałam do komornika, ale egzekucja jest bezskuteczna. Zamierzam zgłosić do prokuratury przestępstwo niealimentacji. Proszę o pomoc.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami prawa rodzinnego obowiązującego w Polsce możliwe jest pozbawienie jednego z rodziców władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Nie ukrywam jednak, iż jest to proces bardzo trudny i często długotrwały.

 

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca względem małoletniego dziecka należy złożyć do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Podstawą do złożenia wniosku jest art. 111 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„Art. 111. § 1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców”.

 

Jednakże, powołując się na powyższy artykuł, musi Pani wykazać w sposób pewny, iż ojciec dziecka nie może trwale sprawować opieki (wieloletni pobyt w szpitalu, sanatorium, odbywanie kary pozbawienia wolności) lub też nadużywa władzy rodzicielskiej względem dziecka (roztrwania jego majątek, odmawia przyjmowania należnych dziecku alimentów, przymuszanie dziecka do ciężkich prac fizycznych, zabranianie kontaktów z drugim rodzicem lub innymi krewnymi, wydawanie alimentów na alkohol lub narkotyki itp.).

 

Najłatwiej jest udowodnić rażące zaniedbywanie dziecka. Wykazać tutaj należy brak nadzoru nad obowiązkiem szkolnym, w tym brak kontaktu z nauczycielami uczącymi dziecko, przerwanie leczenia, niepodawanie wymaganych leków, zaniedbywanie dziecka (dziecko jest głodne, brudne, chodzi w za małej odzieży), brak kontaktu z dzieckiem, nieinteresowanie się nim. Za takie mogą być także uznane pijaństwo, marnotrawstwo, prowadzenie rozwiązłego trybu życia, uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka. Pojęcie zaniedbań należy rozumieć szeroko. Jego zakres więc obejmie każde zawinione zaniedbanie właściwego sposobu postępowania, które sprawia – choćby tylko pośrednio – że dobro dziecka jest poważnie zagrożone i które świadczy o tym, że rodzicom brak dostatecznych kwalifikacji do wykonywania władzy rodzicielskiej [B. Dobrzański, (w:) Kodeks…, s. 691].

 

Wniosek musi być zawsze potwierdzony silnymi dowodami. Najlepiej, gdy są to zdjęcia, dokumenty (zaświadczenia z poradni, przychodni, szkoły, dokumentacji policji i prokuratury) oraz zeznania świadków, którzy mają informacje o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodzica. Mogą to być zarówno osoby bliskie dzieciom, jak i Pani, przyjaciele, sąsiedzi, ale także osoby bliskie ojcu, które mogą potwierdzić jego brak zainteresowania dziećmi. Jednocześnie we wniosku powinna Pani wnosić o skierowanie dzieci na badania do regionalnego ośrodka diagnostyki i konsultacji celem przeprowadzenia badań przez psychologów, psychiatrów i pedagogów szkolnych.

 

Ponieważ ojciec dzieci nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji, to do wniosku winna Pani załączyć zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji oraz potwierdzenie z prokuratury złożenia przez Panią zawiadomienia o popełnieniu przez ojca dzieci przestępstwa niealimentacji (wystarczy odpis zawiadomienia z pieczęcią biura podawczego prokuratury, potwierdzającą złożenie pisma).

 

Do wniosku konieczne jest załączenie odpisu aktu urodzenia dziecka, wydanego przez właściwy urząd stanu cywilnego w Polsce. Proszę pamiętać, iż odpisy takie ważne są tylko przez okres 3 miesięcy.

 

Jeżeli zdecydowałaby się Pani na złożenie wniosku, to oczywiście chętnie służę pomocą przy jego sporządzeniu, jak i przy ewentualnej reprezentacji przed sądem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »