.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opłaty eksploatacyjne za mieszkanie naliczane od metra kw.

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 05.05.2011

Jestem właścicielką mieszkania własnościowego w spółdzielni mieszkaniowej. Opłaty eksploatacyjne liczone są od m2 mieszkania. Czy to jest zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W związku z Pani pytaniem, w jaki sposób oblicza się opłaty eksploatacyjne, podstawę prawną stanowi artykuł 4 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.): „członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu”.

 

Powyższe przepisy w takim samym zakresie regulują sytuację prawną właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni z wyjątkiem ponoszenia opłat związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi. Podsumowując, obliczanie kosztów za opłaty eksploatacyjne w zależności od wielkości nieruchomości wyrażonej w metrach kwadratowych jest zgodny z prawem, jeżeli taki sposób jest przewidziany przez statut. Statut jest aktem wewnętrznym spółdzielni mieszkaniowej regulującym m.in. wysokość i sposób obliczania opłaty eksploatacyjnej. Do zmiany regulacji w nim zawartych jest uprawniony organ spółdzielni – walne zgromadzenie.

 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego za utrwalony należy uznać pogląd, że opłaty za korzystanie z lokali powinny być tak ustalone, by odpowiadały rzeczywistym kosztom eksploatacji, przy tym jeżeli członek spółdzielni mieszkaniowej kwestionuje obciążenie go opłatami związanymi z używaniem lokalu, to obowiązek udowodnienia, że wysokość tych opłat została prawidłowo określona, obciąża spółdzielnię mieszkaniową (por. np. uchwałę z dnia 05.12.1991 r., sygn. akt III CZP 127/91 OSNCP 1992 r. z. 6, poz. 105 i orzeczenia powołane w jej uzasadnieniu, oraz wyrok z dnia 10.10.2002 r., sygn. akt V CKN 1293/00 OSNC 2004 z. 2, poz. 22). Stanowisko to znalazło też aprobatę w piśmiennictwie prawniczym.

 

Stąd też dopuszczalne jest ustalenie opłat eksploatacyjnych z metra, jednakże musi być to uzasadnione rzeczywistymi kosztami eksploatacji, a nadto znajdować wyraz w akcie wewnętrznym, jakim jest statut.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton