Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezgłoszenie spadku po śmierci męża w urzędzie skarbowym

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 17.11.2019

Moja siostra po śmierci męża (minęły trzy lata) orzeczeniem sądu została jedyną spadkobierczynią. Małżeństwo nie miało dzieci. Wszystko, co posiadali (dom, mieszkanie, działka), było współwłasnością. Dopiero teraz po trzech latach w przypadkowej rozmowie dowiedziała się, że powinna dziedziczenie w przeciągu sześciu miesięcy zgłosić w urzędzie skarbowym. Niestety nie miała tej wiedzy. Co powinna teraz zrobić, żeby ewentualne konsekwencje tej nieświadomości były jak najmniej dotkliwe? Słyszałem, że jest procedura „wyrażenie czynnego żalu”, ale czy można brać to pod uwagę w wyżej opisanej sytuacji i jak to się załatwia formalnie? Nie otrzymała żadnego pisma z US.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niezgłoszenie spadku po śmierci męża w urzędzie skarbowym

Fot. Fotolia

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn zwalnia nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w drodze dziedziczenia, przez żonę po mężu, od podatku od spadków i darowizn pod warunkiem (art. 4a ust. 1 pkt 1 i ust. 1a), że spadkobierczyni zgłosi (druk SD-Z2) nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Jeżeli dokumentem potwierdzającym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych jest akt poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe, termin 6 miesięcy, o którym mowa powyżej, do zgłoszenia tego nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego liczy się od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, za wyjątkiem sytuacji gdy nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie ww. terminów.

 

Niezgłoszenie w terminie nabycia spadku - konsekwencje

W przypadku niespełnienia warunku zgłoszenia w terminie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, również w drodze dziedziczenia po małżonku, podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej, a tym samym nie korzysta ze zwolnienia. Terminu na złożenie SD-Z2 nie można przywrócić jest to bowiem termin podatkowego prawa materialnego niepodlegający przywróceniu.

 

Konsekwencją powyższego jest, że jeśli upłynął termin do skorzystania ze zwolnienia i nie można złożyć w terminie SD-Z2, należy złożyć zeznanie SD-3 i zapłacić podatek, który w decyzji ustali organ. Termin na złożenie SD-3 to miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego zatem jeśli jest się po terminie na złożenie SD-Z2 to tym bardziej jest się po terminie na złożenie SD-3.

Złożenie zeznania SD-3 oraz czynnego żalu

Składając więc SD-3, dobrze jest zrobić to jednocześnie, składając na piśmie tzw. czynny żal zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. Zgodnie z art. 16 § 1 nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Zawiadomienie nie chroni przed sankcjami karnoskarbowymi związanymi z niezłożeniem zeznania w terminie jeśli zostanie złożone:

 

  1. w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
  2. po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + 5 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

prawo budowlane

porady prawne online