Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana dysponenta grobu

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 02.11.2018

Babcia jest dysponentem grobu wraz z bratem i jego żoną. Jako osoby upoważnione do dysponowania grobem po swojej śmierci wyznaczyła bratanka i jego żonę. Obecnie babcia ze względu na stan zdrowia jest ubezwłasnowolniona całkowicie, a jej opiekunem prawnym jest wnuk. Wnuk chce zmienić dyspozycję babci i jako dysponenta grobu po jej śmierci wyznaczyć siebie w miejsce kuzyna i jego żony. Czy może wyznaczyć siebie, czy też musi to być inna osoba spokrewniona lub niespokrewniona z babcią lub opiekunem prawnym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestia dysponowania grobem wygląda dwojako. Jeżeli babcia jest dysponentem grobu, który ma być „wykorzystany” po raz pierwszy przez nią, to dysponować nim może faktycznie tylko i wyłącznie ona.

 

Jeżeli jednak grób ten jest już wykorzystywany, to dysponentem grobu są każdorazowo osoby wskazane w art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, mówiącym: „prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

1) pozostały małżonek(ka);

2) krewni zstępni;

3) krewni wstępni;

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia”.

 

Opiekun prawny może podejmować wszelkie czynności w imieniu podopiecznego, które mają na celu ochronę jego interesów i działanie jego imieniu.

 

Kodeks cywilny w art. 108 stanowi: „Pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonywać w imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony”.

 

W mojej ocenie wyznaczenie przez wnuka swojej osoby dysponentem grobu nie stoi w sprzeczności z interesami babci. I może on bez problemów prawnych dokonać takiej czynności. Nikt – ani bliscy, ani sąd – nie powinien podważać takiego wyznaczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus 2 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki