Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Użytkowanie obiektu niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 27.02.2020

W obiektu budowlanego mieszkalno-handlowym zmieniono samowolnie sposób użytkowania na lokal gastronomiczny. Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wstrzymał użytkowanie i nałożył obowiązek dostarczenia dokumentów, na podstawie których mogłaby nastąpić legalizacja. Jednak plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje gastronomii. W tej sytuacji zostanie przywrócony stan poprzedni, tzn. handel, i o tym zostanie PINB zawiadomiony. Ponadto dokonano dobudówki ok. 20 m2 w konstrukcji lekkiej. Budynek jest posadowiony na działce 1200 m2, posiada dwie kondygnacje, ma ok. 360 m2. Jaka może być kara finansowa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Użytkowanie obiektu niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego

Fot. Fotolia

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 71 ust. 1 Prawo budowlane „przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności: podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń”. Zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części sprowadza się głównie do potrzeby ustalenia, czy i w jakim stopniu podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności, związanej z jego użytkowaniem, wpływa na zmianę wymagań stawianych obiektowi lub jego części, związanych głównie z bezpieczeństwem jego dalszego użytkowania.

 

Art. 71 a ust. 4 ustawy Prawo budowlane natomiast stanowi, iż „w przypadku niewykonania w terminie obowiązku (…) albo dalszego użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo jego wstrzymania, albo zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 ust. 3–5, właściwy organ, w drodze decyzji, nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części”.

Kara grzywny za brak zgłoszenia zmiany użytkowania obiektu

Z opisu wynika, iż nie dopełniliście i nie dopełnicie formalności. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia bądź zmiana pomimo sprzeciwu organu stanowi ponadto wykroczenie zagrożone karą grzywny od 20 do 5000 złotych.

 

Dodam, że nie ma potrzeby zawiadamiać PINB, że chcecie Państwo przywrócić poprzednie użytkowanie, proszę zawiadomić organ, jeśli już zostanie przywrócone poprzednie użytkowanie.

Dobudówka do obiektu - samowola budowlana

Jednak pozostaje jeszcze kwestia dobudówki, jak rozumiem, także bez zachowania formalności. Rozbudowa budynku wymaga formalności w postaci pozwolenia wraz z załącznikami – w postaci projektu, uzgodnień.

 

Jeśli była to samowola, konieczne będzie obecnie uzupełnienie dokumentów w ramach procedury legalizacji. Choć obawiam się, że tańsza będzie rozbiórka.  Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu. Opłata legalizacyjna jest dotkliwa. Jej wysokość zależy od kategorii obiektu i jego wielkości, i stanowi iloczyn stawki opłaty, która wynosi w tym przypadku 5000 złotych (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Wysokość obu współczynników została szczegółowo określona w załączniku do ustawy.

Opłata legalizacyjna samowoli budowlanej - jakie kary?

Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu.

 

Jeśli chodzi o budynki Kategoria XVII budynki handlu, gastronomii i usług, będzie to k-15, w-1. Co oznacza, że opłata legalizacyjna może wynieść 15 x 1 x 25000 = 375 tys. zł.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - cztery =

»Podobne materiały

Jak przekształcić lokal mieszkalny na użytkowy?

Chcę kupić lokal mieszkalny albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – z zamiarem zaadaptowania go na sklep, a następnie go wynająć. Jak to powinienem załatwiać? Jeżeli na przykład zlecę to pośrednikowi, na co w umowie pośrednictwa powinienem zwrócić uwagę, aby nie wpaść w p

 

Rampa samochodowa a pozwolenie na budowę

Czy na budowę rampy samochodowej dla potrzeb działalności w domu prywatnym (dla samochodów dostawczych) wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie?  

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »