Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność nierejestrowana prowadzona przez małżeństwo

Autor: Elżbieta Kaczmarek • Opublikowane: 27.02.2020

Chciałabym zacząć prowadzić działalność niezarejestrowaną (sposób na sprawdzenie, czy to ma sens w przyszłości). Miałby to być handel wykonanymi przeze mnie i mojego męża przedmiotami oraz serwis i naprawy dostarczonego sprzętu. Czy w ramach takiej działalności nierejestrowanej możemy robić to razem i jedno z nas rozlicza przychód z tego tytułu czy każe z osobna (mąż wykonuje, ja od niego kupuję i sprzedaję)? Mamy rozdzielność majątkową i obecnie pracujemy oboje zawodowo i w tej chwili miałaby być to dodatkowa działalność, nie przewidujemy przychodów ponad limit działalności niezarejestrowanej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działalność nierejestrowana prowadzona przez małżeństwo

Fot. Fotolia

Działalność nierejestrowana: wyłącznie dla osób fizycznych

Działalność nieewidencjonowana może być prowadzona wyłącznie przez osobę fizyczną. Przepisy wykluczają możliwość prowadzenia tej działalności w formie spółki cywilnej. Działalności nieewidencjonowanej nie mogą również prowadzić jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne.

 

Pojęcie działalności nieewidencjonowanej czy też działalności nierejestrowanej pojawiło się w polskim systemie prawnym wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.) – dalej: „u.p.p.”. Działalność nieewidencjonowana umożliwia wykonywanie drobnej działalności, która nie jest działalnością gospodarczą i nie podlega wpisowi do CEIDG.

Cechy działalności nieewidencjonowanej (nierejestrowanej)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 u.p.p., „aby dana działalność mogła zostać uznana za działalność nieewidencjonowaną, muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki:

 

1) działalność musi być wykonywana przez osobę fizyczną; wykluczone jest wykonywanie działalności nieewidencjonowanej przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

2) przychód należny z tej działalności nie może przekroczyć w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto (od 1.01.2019 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2 250 zł brutto – § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. poz. 1794)); pod pojęciem przychodu należnego rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont;

3) w okresie ostatnich 60 miesięcy przed rozpoczęciem działalności nieewidencjonowanej osoba fizyczna nie wykonywała działalności gospodarczej”.

 

Stosownie do art. 5 ust. 5 u.p.p. działalność nieewidencjonowana nie może być stosowana do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej. Wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej mają status przedsiębiorców (art. 4 ust. 2 u.p.p.). W praktyce oznacza to, że jeżeli osoby wykonujące działalność nieewidencjonowaną zawrą umowę spółki cywilnej, będzie to skutkowało koniecznością dokonania zgłoszenia do CEIDG.

 

Działalności nieewidencjonowanej nie stosuje się również do działalności podlegającej reglamentacji, tj. wymagającej uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 44 ust. 3 u.p.p.).

Kiedy należy zarejestrować działalność?

Osoba fizyczna, która wykonuje działalność nieewidencjonowaną, nie ma obowiązku składania wniosku o wpis do CEIDG. Jeżeli jednak przychód należny z działalności nieewidencjonowanej przekroczy w danym miesiącu wysokość 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta stanie się z mocy prawa działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości dopuszczalnego przychodu należnego. W tej sytuacji, osoba, która wykonywała dotychczas działalność nieewidencjonowaną, zobowiązana jest złożyć wniosek o wpis do CEIDG w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej wysokości należnego przychodu.

 

Reasumując, w przedstawionym stanie faktycznym możecie Państwo zdecydować się na prowadzenie działalności nieewidencjonowanej indywidualnie (osobno przez Panią i małżonka). Możecie również zdecydować, że działalność ta będzie wykonywana wyłącznie przez jedno z Państwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus zero =

»Podobne materiały

Samochód a wspólność majątkowa

Sprzedałem samochód zarejestrowany na mnie, zakupiony niestety już po ślubie. Czy sąd podczas rozprawy rozwodowej może zażądać zwrotu połowy wartości sprzedaży samochodu żonie?

 

Anulowanie zamówienia przez zleceniodawcę – co robić?

Nie prowadzę działalności gospodarczej, ale rok temu otrzymałem od pewnej firmy zamówienie na wykonanie programu komputerowego. Po ukończeniu pracy miałem otrzymać umowę i udzielenie licencji. Z czasem kontakt stawał się coraz rzadszy, mimo że potrzebowałem wielu danych do pisanego programu. Ostatec

 

Prawa właściciela mniejszej części mieszkania

Jestem właścicielem 1/4 mieszkania, a mój były szwagier 3/4. Żaden z nas tam nie mieszka. Mieszka moja matka. Jakie mam prawa jako właściciel mniejszej części mieszkania? Czy były krewny może wymeldować moją mamę, sprzedać mieszkanie lub jakoś je przejąć?

 

Uszkodzenie samochodu służbowego

Osoba, która pracowała dla mnie na podstawie umowy-zlecenia, dwukrotnie uszkodziła samochód służbowy. Człowiek ten podpisał wcześniej umowę użyczenia samochodu służbowego, w której zobowiązał się do zwrotu przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym. W umowie jest zawarty również zapis o odpowiedzi

 

Bonifikata za jednorazową wpłatę opłaty przekształceniowej

Z mocy prawa jestem właścicielką mieszkania i z początkiem bieżącego roku moje prawo wieczystego użytkowania stało się prawem własności. Chciałabym uzyskać bonifikatę za jednorazową wpłatę opłaty przekształceniowej. Od przyszłego miesiąca mam zamiar wynająć to mieszkanie osobie prowadzącej działalno

 

Praca w Anglii i firma w Polsce – jak rozliczyć dochody zagraniczne i polskie?

Od 4 lat pracuję w Anglii i chciałbym obecnie otworzyć działalność w Polsce związaną z transportem krajowym i międzynarodowym. Jak rozliczyć dochody? Co z przychodami z przyszłej firmy, a co z zarobkami z UK? Jak ponadto wygląda sprawa składek ZUS? Obecnie, pracując w Anglii, odprowadzam w

 

Sprzedaż na Allegro i OLX a podatki

Chciałbym sprzedawać używane towary zakupione na polskich platformach (np. Allegro, OLX) – kupować tanio i sprzedawać drożej. Jednak w większości przypadków nie będę posiadał dowodów zakupu ani umów kupna sprzedaży. Byłaby to taka moja dodatkowa działalność zarobkowa, bo pracuję na pełnym etac

 

Eksport do USA usług programistycznych

Prowadzę działalność gospodarczą (między innymi w zakresie programowania i usług informatycznych) na PKPiR + podatek VAT i zamierzam nawiązać współpracę z klientem z USA w zakresie eksportu usług programistycznych. Chciałbym mu wystawiać faktury. Czy trzeba w związku z tym jakoś specjalnie rozszerzy

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »