Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż na Allegro i OLX a podatki

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 20.03.2018

Chciałbym sprzedawać używane towary zakupione na polskich platformach (np. Allegro, OLX) – kupować tanio i sprzedawać drożej. Jednak w większości przypadków nie będę posiadał dowodów zakupu ani umów kupna sprzedaży. Byłaby to taka moja dodatkowa działalność zarobkowa, bo pracuję na pełnym etacie w firmie, która płaci moje składki ZUS i podatki. Jak mógłbym to zrobić? Czy założyć działalność gospodarczą? Jak wtedy obliczać podatek z tej działalności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż na Allegro i OLX a podatki

Fot. Fotolia

W przypadku, gdy odsprzedaży danej rzeczy ruchomej dokonuje osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, obowiązek podatkowy powstanie, jeżeli między nabyciem rzeczy a jej sprzedażą upłynęło mniej niż 6 miesięcy (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT). Jeżeli jednak takie nabywanie i odsprzedawanie przybiera postać działalności prowadzonej w sposób ciągły i dla celów zarobkowych, będziemy mieli do czynienia z działalnością gospodarczą.

 

Zgodnie z art. 5 pkt. 6 ustawy PIT – ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł.

 

Jeśli w sposób ciągły oraz zorganizowany nabywa Pan towary z aukcji internetowych i następnie je sprzedaje, spełnione zostaną przesłanki uznania takiej aktywności za działalność gospodarczą. Wtedy obowiązek podatkowy powstaje w chwili dokonania sprzedaży danego towaru.

 

Zapytuje Pan, czy zakup na aukcji internetowej od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej może być kosztem i jeżeli tak, to w jaki sposób udokumentować takie nabycie.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, powinien być właściwie udokumentowany.

 

W celu ustalenia właściwego sposobu dokumentacji należy sięgnąć do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Stosownie do treści § 12 ust. 3 tego rozporządzeni dowodami księgowymi są:

 

1. faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej „fakturami”, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, lub

2. inne dowody, wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,

c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

– oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

 

Najlepszym zatem rozwiązaniem byłoby posiadanie umowy sprzedaży. Jak jednak powszechnie wiadomo, w przypadku aukcji internetowych jest to praktycznie niemożliwe. Wydaje się zatem, że najlepsze będzie bardzo dokładne i precyzyjne opisywanie transakcji na poleceniu przelewu. W tytule przelewu należy zawrzeć jak najwięcej informacji pozwalających na prawidłową identyfikację zakupu. Pomocne może również się okazać drukowanie i przechowywanie ogłoszeń, na podstawie których dokonywano zakupu.

 

Samo założenie działalności gospodarczej wymaga złożenia wniosku CEIDG-1 do właściwego urzędu gminy lub miasta. Od momentu zarejestrowania działalności staje się Pan przedsiębiorcą. Konieczne jest również zgłoszenie się do ZUS. Z uwagi jednak, iż jest Pan zatrudniony na umowę o pracę, będzie Pan zobowiązany do odprowadzania jedynie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W zakresie podatku dochodowego może Pan obliczać podatek wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%) lub podatku liniowego (19%). Do prowadzenia działalności konieczne będzie również założenie i prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, na podstawie której ewidencjonuje się dokonywane zakupy oraz sprzedaż i wylicza należny podatek. Odnośnie podatku VAT – może Pan skorzystać ze zwolnienia podmiotowego opisanego w art. 113 ustawy VAT. Jeżeli bowiem podatnik w danym pełnym roku nie przekroczy limitu obrotu w wysokości 200 000 zł, może nie płacić podatku VAT. Nie trzeba również prowadzić żadnych ewidencji VAT-owskich oraz składać żadnych formularzy. Co prawda, nie można również dokonywać odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów, ale w przypadku nabywania od osób fizycznych prawo to i tak nie przysługuje, w związku z czym polecam skorzystanie z tego zwolnienia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus zero =

»Podobne materiały

Sprowadzanie towaru z Chin

Chciałabym założyć działalność gospodarczą, która polegałaby na sprowadzaniu towaru (dokładniej: modeli samolotów) z Chin i odsprzedaży za pośrednictwem serwisu Allegro. Jak zakwalifikować taką działalność? Jaka będzie najkorzystniejsza forma opodatkowania?

 

Działalność wydawnicza a podatki

Chce założyć firmę, która będzie sprzedawała przez Internet moje autorskie kursy video obsługi różnych programów komputerowych. Kursy będą sprzedawane na DVD i będą do ściągnięcia. Szukam rozwiązania, które pozwoli mi płacić niskie podatki. Jaki rodzaj opodatkowania powinienem wybrać? Czy będzie to

 

Zakup nieruchomości od spółki cywilnej

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Chcę kupić od spółki cywilnej (niebędącej powiązaną z moją firmą) nieruchomość z gruntem, która nigdy nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych, jest to budynek. który cały czas jest na etapie budowy(w stanie surowym). Spółka nigdy nie czerpała

 

Praca w Anglii i firma w Polsce – jak rozliczyć dochody zagraniczne i polskie?

Od 4 lat pracuję w Anglii i chciałbym obecnie otworzyć działalność w Polsce związaną z transportem krajowym i międzynarodowym. Jak rozliczyć dochody? Co z przychodami z przyszłej firmy, a co z zarobkami z UK? Jak ponadto wygląda sprawa składek ZUS? Obecnie, pracując w Anglii, odprowadzam w

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »