Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż na Allegro i OLX a podatki

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 20.03.2018

Chciałbym sprzedawać używane towary zakupione na polskich platformach (np. Allegro, OLX) – kupować tanio i sprzedawać drożej. Jednak w większości przypadków nie będę posiadał dowodów zakupu ani umów kupna sprzedaży. Byłaby to taka moja dodatkowa działalność zarobkowa, bo pracuję na pełnym etacie w firmie, która płaci moje składki ZUS i podatki. Jak mógłbym to zrobić? Czy założyć działalność gospodarczą? Jak wtedy obliczać podatek z tej działalności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż na Allegro i OLX a podatki

Fot. Fotolia

W przypadku, gdy odsprzedaży danej rzeczy ruchomej dokonuje osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, obowiązek podatkowy powstanie, jeżeli między nabyciem rzeczy a jej sprzedażą upłynęło mniej niż 6 miesięcy (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT). Jeżeli jednak takie nabywanie i odsprzedawanie przybiera postać działalności prowadzonej w sposób ciągły i dla celów zarobkowych, będziemy mieli do czynienia z działalnością gospodarczą.

 

Zgodnie z art. 5 pkt. 6 ustawy PIT – ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł.

 

Jeśli w sposób ciągły oraz zorganizowany nabywa Pan towary z aukcji internetowych i następnie je sprzedaje, spełnione zostaną przesłanki uznania takiej aktywności za działalność gospodarczą. Wtedy obowiązek podatkowy powstaje w chwili dokonania sprzedaży danego towaru.

 

Zapytuje Pan, czy zakup na aukcji internetowej od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej może być kosztem i jeżeli tak, to w jaki sposób udokumentować takie nabycie.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, powinien być właściwie udokumentowany.

 

W celu ustalenia właściwego sposobu dokumentacji należy sięgnąć do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Stosownie do treści § 12 ust. 3 tego rozporządzeni dowodami księgowymi są:

 

1. faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej „fakturami”, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, lub

2. inne dowody, wymienione w § 13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,

c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

– oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

 

Najlepszym zatem rozwiązaniem byłoby posiadanie umowy sprzedaży. Jak jednak powszechnie wiadomo, w przypadku aukcji internetowych jest to praktycznie niemożliwe. Wydaje się zatem, że najlepsze będzie bardzo dokładne i precyzyjne opisywanie transakcji na poleceniu przelewu. W tytule przelewu należy zawrzeć jak najwięcej informacji pozwalających na prawidłową identyfikację zakupu. Pomocne może również się okazać drukowanie i przechowywanie ogłoszeń, na podstawie których dokonywano zakupu.

 

Samo założenie działalności gospodarczej wymaga złożenia wniosku CEIDG-1 do właściwego urzędu gminy lub miasta. Od momentu zarejestrowania działalności staje się Pan przedsiębiorcą. Konieczne jest również zgłoszenie się do ZUS. Z uwagi jednak, iż jest Pan zatrudniony na umowę o pracę, będzie Pan zobowiązany do odprowadzania jedynie składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W zakresie podatku dochodowego może Pan obliczać podatek wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%) lub podatku liniowego (19%). Do prowadzenia działalności konieczne będzie również założenie i prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, na podstawie której ewidencjonuje się dokonywane zakupy oraz sprzedaż i wylicza należny podatek. Odnośnie podatku VAT – może Pan skorzystać ze zwolnienia podmiotowego opisanego w art. 113 ustawy VAT. Jeżeli bowiem podatnik w danym pełnym roku nie przekroczy limitu obrotu w wysokości 200 000 zł, może nie płacić podatku VAT. Nie trzeba również prowadzić żadnych ewidencji VAT-owskich oraz składać żadnych formularzy. Co prawda, nie można również dokonywać odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów, ale w przypadku nabywania od osób fizycznych prawo to i tak nie przysługuje, w związku z czym polecam skorzystanie z tego zwolnienia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus V =

»Podobne materiały

Praca w Anglii i firma w Polsce – jak rozliczyć dochody zagraniczne i polskie?

Od 4 lat pracuję w Anglii i chciałbym obecnie otworzyć działalność w Polsce związaną z transportem krajowym i międzynarodowym. Jak rozliczyć dochody? Co z przychodami z przyszłej firmy, a co z zarobkami z UK? Jak ponadto wygląda sprawa składek ZUS? Obecnie, pracując w Anglii, odprowadzam w

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »