.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Znęcanie się nad dzieckiem przez kolegów z klasy, co zrobić?

• Data: 04-03-2024 • Autor: Krystyna Ewa Nizioł

Znęcanie się nad dzieckiem w szkole to poważny problem społeczny, który dotyka wiele dzieci i ich rodzin. Sytuacja, w której uczeń staje się ofiarą agresji ze strony kolegów z klasy, wymaga natychmiastowej reakcji oraz skoordynowanych działań ze strony rodziców, nauczycieli i instytucji oświatowych. Artykuł ten ma na celu przedstawić konkretne kroki, jakie rodzice mogą podjąć, aby pomóc swojemu dziecku. Nasza klientka Anna ma syna, który chodzi do 2. klasy gimnazjum. Ma on wadę wzroku i słuchu, więc często jest obiektem żartów ze strony kolegów z klasy. Raz zdarzyło się też pobicie. Pani Anna wielokrotnie zgłaszała problem wychowawczyni, a także dyrektorowi. Niestety, nie było żadnej reakcji, agresywni uczniowie czują się bezkarni, a jej syn jest coraz bardziej zalękniony. Jak pomóc dziecku w takiej sytuacji? Co klientka powinna zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Znęcanie się nad dzieckiem przez kolegów z klasy, co zrobić?

Kto powinien zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednie warunki nauki w szkole?

Zgodnie z art. 1 pkt 10 ustawy o systemie oświatysystem oświaty zapewnia w szczególności utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach”.

Do zadań kuratora oświaty należy wykonywanie, w imieniu wojewody, zadań i kompetencji w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami (art. 31 ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Nadzór pedagogiczny polega m.in. na analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek. W tym zakresie nadzorowi podlega w szczególności przestrzeganie statutu szkoły lub placówki; przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach; zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki (art. 33 ustawy o systemie oświaty).

 

Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności sprawowanie nadzoru pedagogicznego (art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty), a więc również zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki dziećmi.

W związku z powyższym zadaniem pani Anny w piśmie skierowanym do dyrektora szkoły jest wyraźnie wskazać, że mimo wcześniej zgłaszanych ustnie incydentów, w których trakcie syn klientki był obiektem agresywnych zachowań kolegów, nie zostały podjęte żadne działania w celu usunięcia tych zachowań. Wyraźnie jest to sprzeczne z istotą nadzoru pedagogicznego, sprawowanego przez dyrektora szkoły, ponieważ nadzór ten polega również na zapewnieniu uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Brak stosownej reakcji władz szkoły naraża syna pani Anny na niebezpieczeństwo kolejnych agresywnych zachowań innych uczniów, którzy czują się bezkarni z powodu braku reakcji szkoły.

[PRYCISK_1]

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Brak reakcji szkoły na sygnały rodzica o znęcaniu się nad uczniem

Trzeba również wspomnieć o tym, że – w razie dalszego braku reakcji ze strony szkoły – klientka będzie rozważać zastosowanie stosownego pisma do kuratorium, ponieważ szkoła nie reaguje w żaden sposób na zgłaszane akty agresji wobec syna.

Należy również wskazać, że zgodnie z art. 4 § 1-2 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich „każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję”.

[PRYCISK_2]

Postępowanie przeciwko agresywnym uczniom

W związku z tym, jeżeli zachowania innych uczniów wobec syna pani Anny mogą świadczyć o ich demoralizacji, na każdym, w tym też na szkole, spoczywa społeczny obowiązek zawiadomienia o tym sądu rodzinnego. Jeżeli ma to miejsce w przypadku naszej klientki, to również należy o tym wspomnieć w piśmie do szkoły. W zależności od rodzaju zachowań konsekwencją takiego zgłoszenia może być wdrożenie postępowania przeciwko agresywnym uczniom na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Jeżeli szkoła nie zareaguje na pismo, trzeba będzie rozważyć zawiadomienie kuratorium i ewentualnie sądu rodzinnego, jeżeli zachowania agresywnych uczniów polegające na znęcaniu się nad kolegą mogą być uznane za świadczące o ich demoralizacji.

[PRYCISK_3]

[SZARY]

Przykłady

Przykład 1

Ania, uczennica piątej klasy szkoły podstawowej, każdego dnia spotyka się z prześladowaniem ze strony grupy rówieśników. Dzieci wyśmiewają ją z powodu noszenia okularów i niskiego wzrostu, co skutkuje obniżeniem jej samooceny i chęci do uczęszczania do szkoły. Rodzice Ani, po wielu próbach rozmów z nauczycielami i dyrekcją, zdecydowali się na interwencję u kuratora oświaty, co doprowadziło do przeprowadzenia szkolnych warsztatów na temat tolerancji i akceptacji różnorodności.

 

Przykład 2

Tomek, siódmoklasista, został fizycznie zaatakowany przez starszych uczniów w drodze do domu. Incydent był związany z długotrwałym zastraszaniem, o którym Tomek bał się mówić dorosłym. Po tym zdarzeniu jego rodzice zorganizowali spotkanie z dyrekcją szkoły oraz przedstawicielami rady rodziców i omówili znęcanie się nad dzieckiem.

 

Przykład 3

Julia, uczennica liceum, doświadczyła cyberprzemocy ze strony koleżanek, które rozpowszechniały o niej nieprawdziwe informacje w mediach społecznościowych. Sytuacja ta miała poważny wpływ na jej zdrowie psychiczne. Rodzice Julii po nieudanych próbach rozwiązania problemu poprzez kontakt ze szkołą zwrócili się o pomoc do specjalistów od cyberbezpieczeństwa oraz zgłosili sprawę policji, co doprowadziło do zakończenia prześladowań i uświadomienia społeczności szkolnej o powadze cyberprzemocy.

Podsumowanie

Znęcanie się nad dzieckiem przez kolegów z klasy jest problemem, który wymaga szybkiej i stanowczej interwencji ze strony rodziców, nauczycieli oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w szkole. Przedstawione w artykule przykłady podkreślają znaczenie współpracy między stronami w celu stworzenia bezpiecznego środowiska dla każdego dziecka. 

Oferta porad prawnych

Jeśli Twoje dziecko doświadcza znęcania się w szkole i potrzebujesz wsparcia prawnego, skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz pomocy w przygotowaniu pism do instytucji oświatowych. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.[KONIEC]

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich - Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Krystyna Ewa Nizioł

Radca prawny i nauczyciel akademicki, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym oraz prawie rodzinnym i opiekuńczym. Zajmuje się również sprawami z zakresu prawa pracy oraz ochrony praw konsumenta. Ponadto interesuje się prawem podatkowym oraz finansów publicznych – autorka licznych publikacji z tej dziedziny. Prowadzi własną kancelarię.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu