.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwrot pieniędzy za źle wykonany zabieg chirurgii estetycznej

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 20.07.2022 • Zaktualizowane: 20.07.2022

Trzy miesiące temu poddałam się zabiegowi chirurgii estetycznej, którym było założenie nici liftingujących. Od początku miałam problem z jedną stroną – ból, potem stan zapalny. Skontaktowałam się z lekarzem, przepisał mi lek. Niestety nić zaczęła wychodzić z policzka. Przebywałam już za granicą i wszystko zgłosiłam lekarzowi. Zabieg chirurgii estetycznej miał mieć efekt na kilka lat, a już po miesiącu wysuwały się w kawałkach nici. Uważam, że zabieg został źle wykonany i chcę go zareklamować. Czy mogę starać się o zwrot pieniędzy w tych okolicznościach? Nie interesuje mnie odszkodowanie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot pieniędzy za źle wykonany zabieg chirurgii estetycznej

Reklamacja – zgłoszenie rękojmi

Jeżeli uważa Pani, ze usługa została wykonana wadliwie, może Pani dochodzić roszczenia z tytułu rękojmi, a więc potocznie mówiąc – może Pani złożyć reklamację. Przyjmuje się bowiem, iż zawarta między Państwem umowa to umowa o dzieło.

 

Zgodnie z treścią art. 627 Kodeksu cywilnego „przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia”.

 

Zgodnie natomiast z treścią art. 638:

 

„§ 1. Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego.

§ 2. Jeżeli zamawiającemu udzielono gwarancji na wykonane dzieło, przepisy o gwarancji przy sprzedaży stosuje się odpowiednio. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi uzależniona jest od wystąpienia wady dzieła”.

Wady fizyczne

W zakresie pojęcia wady dzieła należy odpowiednio stosować przepisy o wadzie rzeczy sprzedanej. Chodzi w tym wypadku o wady fizyczne. Zgodnie z powyższym odesłaniem, a więc art. 5561

 

„§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym”.

 

Proszę także zwrócić uwagę na § 3 powyższej regulacji – „rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy”.

 

W przedstawionym przypadku – a więc wad w zakresie wykonania umowy i wadliwości położenia nici, może Pani powołać się na powyższe przepisy. Źródłem wymagań stawianych jakości rzeczy jest przede wszystkim zawarta umowa, a także zapewnienie przedsiębiorcy w tym zakresie.

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli uważa Pani, iż usługa została wykonana wadliwie, posiada Pani następujące roszczenia względem drugiej strony umowy, które wskazałam na początku.

Roszczenia pacjentki po zabiegu chirurgii estetycznej

Zgodnie bowiem z treścią art. 560 § 1 jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 

Z uwagi na powyższe, jak Pani widzi, druga strona umowy posiada pewne kontruprawnienie w zakresie możliwości zablokowania odstąpienia od umowy – przystępując do niezwłocznej naprawy swojego postępowania, a więc co do zasady poprawy zabiegu – o ile to możliwe. Jednak jeżeli zabiegu nie da się naprawić, proszę skierować do drugiej strony umowy Pani roszczenie – a więc w przedmiocie odstąpienia od umowy i zwrotu płatności. Wezwanie proszę skierować dla celów dowodowych listem poleconym do przedsiębiorcy. Przy bezskuteczności porozumienia pozostaje jedynie droga sądowa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl