.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dziadkowie jako opiekunowie prawni wnuka

Sprawa dotyczy objęcia przez dziadków prawnej opieki nad wnukiem. Nasza córka urodziła syna półtora roku temu, Jest samotną matką, ojciec dziecka ma ograniczone prawa i ustalone widzenia 4 razy w miesiącu. W praktyce ojciec zabiera dziecko raz w miesiącu na kilka godzin, czasami zdarza się częściej, ale sporadycznie. Córka zostawia nam (dziadkom) dziecko do opieki. Ale zdarzają się sytuacje, że ta opieka się przedłuża. Na przykład w wakacje trwało to 1,5 miesiąca, w grudniu 4 tygodnie. Teraz też opiekujemy się wnukiem od kilku dni. W tych dłuższych okresach i teraz córka nie odbiera od nas telefonu, nie odpisuje na e-maile, nie reaguje, nie mamy z nią kontaktu. Co zrobić w takiej sytuacji, zgłosić to na policję? Rozważamy podjęcie się stałej opieki nad wnukiem. Nie wiem, czy możemy wystąpić do sądu, jeśli jest ojciec dziecka na miejscu. Jaka byłaby podstawa do wystąpienia do sądu o prawną opiekę nad wnukiem przez dziadków. Chcielibyśmy mieć jasną sytuację, być opiekunem prawnym dziecka i nie martwić się, czy córka wróci, czy nie. Co zrobić aktualnie? Córka ma 20 lat, otrzymuje alimenty 500 zł i zasiłek 500 plus, poza tym jest na naszym utrzymaniu. Nie pracuje i nie uczy się.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dziadkowie jako opiekunowie prawni wnuka

Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej dla wnuka

Najlepszym rozwiązaniem byłoby złożenie przez Państwa wniosku o ustanowienie Państwa rodziną zastępczą dla wnuka. Jeżeli ojciec ma ograniczone prawa rodzicielskie, to wpływa na Państwa korzyść i nie ma znaczenia w sprawie. Muszą jednak Państwo w sądzie wykazać, iż córka oraz nie interesuje się dzieckiem i podrzuca je Państwu na dłuższe okresy. Zasadne jest bowiem wskazanie sądowi, że dochodzi z ich strony do zaniedbań w opiece i to Państwo dają gwarancję należytej opieki.

Władza rodzicielska

Zgodnie bowiem z treścią art. 95 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Rodzice powinni władzę rodzicielską sprawować w taki sposób, aby wszystkie ich poczynania odpowiadały interesom dziecka”.

 

Wypowiadając tę myśl, art. 95 § 3 odwołuje się do dwu wskazań, nakazuje bowiem wykonywać władzę rodzicielską tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny (tak np. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016, s. 525). W istocie jednak jest to wskazanie jednolite, w pełni harmonijne, właściwie bowiem rozumiany interes dziecka jest zawsze zbieżny z interesem ogólnospołecznym. W doktrynie zasada dobra dziecka jest zaliczana do kategorii klauzul generalnych (por. Szer, Prawo rodzinne, s. 263).

 

Z uwagi na powyższe w ramach posiadanego uprawnienia w przedmiocie władzy rodzicielskiej rodzic może wykonywać wszelkie czynności zmierzające do zachowania władzy rodzicielskiej, a także wykonywać czynności zmierzające do zachowania interesów dziecka.

 

Zgodnie z treścią art. 109 § 1 i 2 pkt 5 „jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia”. Na mocy § 2 „sąd opiekuńczy może w szczególności: zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej”.

Uregulowanie sytuacji prawnej dziecka

Dlatego tez, w przypadku chęci z Państwa strony uregulowania sytuacji prawnej dziecka, winni Państwo skierować do sądu rejonowego miejsca zamieszkania dziecka wydział rodzinny, wniosek o ustanowienie Państwa rodziną zastępcza dla wnuka. Należy jednak wykazać zaniedbania zarówno ze strony matki, jak i ojca. Nie znam dokładnie Państwa sytuacji, ale może się tak zdarzyć, iż po wytoczeniu postępowania ojciec stanie się bardziej aktywny i złoży wniosek o ustaleniu miejsca pobytu dziecka przy nim – dlatego powinniście Państwo rozważyć podjęcie tego kroku. 

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl