.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Przesunięcie granicy działki przez sąsiada, co zrobić?

• Data: 19-01-2024 • Autor: Bogusław Nowakowski

Kiedy granica między sąsiadującymi działkami staje się przedmiotem sporu, właściciele mogą znaleźć się w trudnej sytuacji. Artykuł ten omawia przypadek przesunięcia granicy działki przez sąsiada, co jest nie tylko problemem prawnym, ale może też wpłynąć na relacje międzysąsiedzkie. Poznajmy na przykładzie sprawy pana Leszka, jakie są sposoby działania i ochrony swoich praw, gdy granice nieruchomości zostają naruszone.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przesunięcie granicy działki przez sąsiada, co zrobić?

Pan Leszek jest właścicielem zabudowanej działki. Zwrócił się do nas z pytaniem, do kogo powinien się zwrócić o pomoc w sprawie przesunięcia granicy działki przez sąsiada. Pomimo dokonanego wznowienia znaków granicznych, jego sąsiad przesunął ogrodzenie, „odcinając” z działki pana Leszka pas gruntu o powierzchni ok. 15 m2. Pan Leszek pyta, jak może się temu skutecznie przeciwstawić.

Przesunięcie ogrodzenia na nieruchomość sąsiednią - przesunięcie granicy działki

Dokonane wznowienie znaków granicznych sugerowałoby, że w przeszłości istniał spór co do stanu posiadania lub przebiegu granic między nieruchomościami. Skoro jednak granice wznowiono, to teoretycznie co do nich nie powinno być sporu. Fakty są zgoła inne: sąsiad pana Leszka przesunął swoje ogrodzenie („przesunął granicę działki”), w wyniku czego przekroczył granicę swojej nieruchomości, stawiając ogrodzenie na nieruchomości do niego nienależącej. Zrobił to nieświadomie lub ewentualnie uważając, że znaki graniczne nie są prawidłowe.

Jest to jednoznaczne z tym, że naruszył prawo pana Leszka do posiadania nieruchomości oraz prawa właściciela. Uniemożliwia w ten sposób rozporządzanie przez pana Leszka swoją własnością. Z uwagi na to, że taki stan trwa już jakiś czas, pan Leszek nie może skorzystać z obrony koniecznej w celu odparcia samowolnego naruszenia posiadania i dokonać niezwłocznego usunięcia ogrodzenia sąsiada.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wezwanie sąsiada do przywrócenia stanu poprzedniego i zaniechanie naruszeń nieruchomości sąsiedniej

Panu Leszkowi, jako właścicielowi nieruchomości, a jednocześnie jej dotychczasowemu posiadaczowi, przysługuje:

 

  • roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego,
  • roszczenie o zaniechanie naruszeń.

 

Stosownie do Kodeksu cywilnego Art. 344:

§ 1. Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem.

§ 2. Roszczenie wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia”.

 

Zakładam, że nie ma żądnego wyroku, decyzji prawomocnej wskazującej, że obecny stan jest zgodny z prawem. Jeśli tak, to pan Leszek powinien:

  • wezwać sąsiada do przywrócenia stanu poprzedniego, czyli przesunięcia ogrodzenia na granicę nieruchomości na jego koszt, wyznaczając termin do wykonania tego żądania,
  • w razie niewykonania żądania nie pozostaje nic innego jak wytoczyć sprawę sądową o naruszenie posiadania i przywrócenie stanu poprzedniego.

 

W ramach tego postępowania sąd ustali, czy obecny stan posiadania jest zgodny z prawem, a jak nie, to nakaże powrót do stanu zgodnego z prawem – czyli ponowne przesunięcie granicy działki (przestawienie ogrodzenia).

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Spór o działkę ogrodową

Pani Kowalska zauważyła, że jej sąsiad przesunął ogrodzenie o kilka metrów na jej działkę. Interwencja geodety potwierdziła, że nieumyślnie przekroczył granice działki, co spowodowało konflikt między sąsiadami. Po rozmowach i prezentacji dokumentów granicznych sąsiad zgodził się przywrócić stan poprzedni, unikając dalszych sporów sądowych.

 

Budowa wiaty bez konsultacji

Rodzina Jabłońskich postanowiła wybudować wiatę na swojej działce. Po ukończeniu budowy okazało się, że część konstrukcji wychodzi na działkę sąsiadów. Sąsiedzi, niezadowoleni z utraty części swojego terenu, zażądali demontażu konstrukcji. Sprawa zakończyła się polubownie po interwencji mediatora, który pomógł dostosować projekt wiaty do warunków granicznych.

 

Zagadkowe drzewo na granicy

Na granicy działek państwa Górskich i ich sąsiadów wyrosło stare drzewo. Z czasem okazało się, że korzenie drzewa uszkadzają fundamenty garażu państwa Górskich. Po wielu dyskusjach i konsultacjach z ekspertem, zdecydowano, że drzewo zostanie bezpiecznie usunięte, a koszty podzielone, gdyż rosło dokładnie na granicy, a jego usunięcie służyło obu stronom.

Podsumowanie

Przesunięcie granicy działki przez sąsiada to problem, który wymaga precyzyjnej interwencji i znajomości przepisów prawa. Ważne jest, aby w przypadku konfliktów granicznych działać szybko, korzystając z pomocy prawnej i geodezyjnej. Artykuł pokazał, że dialog i mediacja są często skutecznymi sposobami rozwiązania sporów, ale kiedy te zawodzą, niezbędne może okazać się postępowanie sądowe. Ochrona swoich praw do nieruchomości jest fundamentalna, a zrozumienie swoich opcji kluczowe w skutecznym zarządzaniu konfliktami granicznymi.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu sporu granicznego? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online oraz profesjonalnego sporządzania pism, aby skutecznie i sprawnie bronić swoich praw do nieruchomości. Zapewniamy kompleksowe wsparcie i doradztwo na każdym etapie sprawy. Zachęcamy do kontaktu za pomocą formularza umieszczonego pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Bogusław Nowakowski

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny od 1993 r., redaktor merytoryczny periodyku „Teczka spółki z o.o.”, autor wielu publikacji i właściciel kancelarii prawnej. Specjalizuje się głównie w prawie handlowym (spółki kapitałowe, zwłaszcza spółki z o.o. – odpowiedzialność członków spółek, operacje na udziałach spółek), prawie spadkowym oraz rodzinnym (rozwody i podziały majątkowe: małżeńskie, spadkowe, współwłasności).


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu