.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wyprowadzka z mieszkania komunalnego na czas remontu

Jestem najemcą mieszkania komunalnego. Zaistniała sytuacja, że lokal wymaga natychmiastowego remontu stropu, w związku z tym zaproponowano mi na okres 12 miesięcy lokal zamienny, który nie spełnia moich oczekiwań. Czy mogę zrezygnować z niego i zaproponować gminie, że wyprowadzę się na okres 12 miesięcy do mieszkania znajomej, która przebywa za granicą, albo wynajmę mieszkanie na wolnym rynku i poczekam na wyremontowanie mojego lokalu? Nadmieniam, że nie chcę stracić prawa do lokalu komunalnego.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wyprowadzka z mieszkania komunalnego na czas remontu

Wyprowadzka na czas remontu

Odpowiadając na Pana pytanie, wyjaśniam, że przepisy ustawy ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – dokładnie art. 10 ust. 4 – mówią jedynie tyle, że jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy.

Sytuacja, jaką Pan opisuje, nie została uregulowana w ustawie.

Konieczność opróżnienia mieszkania na czas remontu

W literaturze przedmiotu wszyscy jedynie wypowiadają się na okoliczność praw lokatora w sytuacji, gdy wynajmujący nie wykona obowiązku dostarczenia lokalu zastępczego, pisząc, że jeżeli właściciel nie wykona swojego obowiązku dostarczenia lokalu zamiennego (przy czym niewykonanie może polegać na niedostarczeniu lokalu w ogóle lub zaproponowaniu lokalu o niższym standardzie od opuszczonego), to lokator może na drodze sądowej domagać się upoważnienia do zastępczego wykonania tej czynności na koszt właściciela. Z kolei jeżeli lokator odmawia przeprowadzki do lokalu spełniającego standardy lokalu zamiennego, właściciel może wystąpić z powództwem o opróżnienie lokalu. Na tym kończy się omawianie tej problematyki.

Zgoda gminy na opuszczenie lokalu

W sytuacji, gdy gmina Panu lokal dostarczyła, to jedyne, co Pan może bezpiecznie zrobić, to wyprowadzić się do mieszkania znajomej, które ona Panu np. użyczy, ale na mocy porozumienia pisemnego z gminą. Nie ma na ten temat ani orzecznictwa, ani wypowiedzi doktryny, ale mając na uwadze tzw. zasadę swobody umów, która jest nadrzędną zasadą prawa cywilnego w Polsce, uznać trzeba, że jeżeli gmina zgodzi się na takie rozwiązanie, to nie ma tu dla Pana zagrożenia. W pisemnym porozumieniu należałoby jednak zawrzeć stosowane zapisy, że po zakończeniu remontu Pan do tego lokalu wróci, a umowa najmu będzie kontynuowana.

 

Opuszczenie lokalu czy niewprowadzenie się do niego bez zgody gminy na pewno wiązałoby się z kolei z ryzykiem uznania, że Pan w sposób dorozumiany wypowiedział umowę najmu, a gmina się na to zgodziła.

 

Reasumując, bez pisemnych ustaleń z gminą nie ryzykowałam takiego rozwiązania.

 

Natomiast wynajęcie innego lokalu też w mojej ocenie nie jest dobrym rozwiązaniem, w tę stronę raczej sugerowałabym nie iść, bo istotą lokali komunalnych jest zgodnie z art. 4 ustawy zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach, a więc takich, których na wynajem lokali na rynku nie stać.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych branż. W obecnej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. problematyką najmu lokali użytkowych.

 

Udziela porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, procedur cywilnych, w tym postępowania egzekucyjnego. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia z prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i procedur administracyjnych.

 

Sporządza umowy, pisma przedsądowe i procesowe.

https://www.linkedin.com/in/katarzyna-siwiec-radca-prawny/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu