.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Usługa wykonana w Danii na zlecenie polskiej firmy – gdzie zleceniobiorca zapłaci podatek dochodowy, w Polsce czy w Danii?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 18.10.2010

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Podpisałem kontrakt na podwykonawstwo z polską firmą, która zleca mi wykonanie usługi na terenie Danii. Czy dochód, jaki uzyskam z wykonanej usługi, podlega opodatkowaniu w Danii? Wydaje mi się to niewłaściwe, bo fakturę wystawię na zleceniodawcę, którego firma jest zarejestrowana w Polsce, tylko usługa zostanie wykonana w Danii. Zleceniodawca upiera się, że po wykonaniu usługi będę musiał zapłacić podatek dochodowy w Danii. Czy ma rację? Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) w Polsce, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

 

Powyższa zasada ma zastosowanie z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 

Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r. (Dz. U. z dnia 12 marca 2003 r.) stanowi, że zyski przedsiębiorstwa Polskiego podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w Danii działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w Danii w takiej mierze, w jakiej można przypisać je temu zakładowi (art. 7 ust. 1 ww. konwencji).

 

Jeżeli przedsiębiorstwo Pana w celu wykonania usługi będzie korzystało albo stworzy sobie zakład w Danii, to należy przypisać takiemu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem. Przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się odliczanie nakładów ponoszonych na rzecz tego zakładu, włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi, niezależnie od tego, czy powstały w tym państwie, w którym położony jest zakład, czy gdzie indziej.

 

Czym jest ów tajemniczy „zakład”? Zgodnie z art. 5 ww. konwencji „zakład” to stała placówka, poprzez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa; w szczególności za zakład uważa się:

 

 1. siedzibę zarządu,
 2. filię,
 3. biuro,
 4. fabrykę,
 5. warsztat,
 6. kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych,
 7. plac budowy, prace budowlane lub instalacyjne (gdy trwają dłużej niż dwanaście miesięcy),
 8. instalację lub urządzenie wiertnicze lub statek wykorzystywane do wydobywania zasobów naturalnych (gdy trwają lub gdy działalność z nimi związana trwa dłużej niż 90 dni).

 

Określenie „zakład” nie obejmuje natomiast:

 

 1. użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa,
 2. utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania,
 3. utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo,
 4. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa,
 5. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym,
 6. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia któregokolwiek rodzaju działalności, o jakich mowa w punktach a-e, pod warunkiem jednak że całkowita działalność tej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności, ma charakter przygotowawczy lub pomocniczy.

 

Reasumując, przychody (dochody) z tytułu wykonywania usług w ramach prowadzonej w Polsce działalności na terytorium Danii podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce – chyba że w celu wykonania usługi powstanie „zakład” na terytorium Danii (np. warsztat). Decyduje bowiem miejsce świadczenia usługi, świadcząc ją w Danii, zapłaci Pan podatek dochodowy w Danii, jeśli powstanie tam z tytułu świadczenia zakład, jeśli nie powstanie, podatku dochodowego Pan w Danii nie zapłaci.

 

Gdyby zakład powstał, musiałby Pan rozliczyć się w Danii z jego działania na bazie tam obowiązującego wewnętrznego prawa i na jego bazie dokonać przeliczenia walut, obliczenia kosztów itd. Jednakże, skoro zakład nie powstaje, nie będzie Pan musiał tego robić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 5 plus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl