Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatajone długi małżonka z okresu narzeczeństwa

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 07.04.2011

Jestem miesiąc po ślubie. Wczoraj okazało się, że mój mąż ma duży kredyt gotówkowy, o którym mi nie powiedział. Boję się, że ma jeszcze jakieś tajemnice związane z finansami. Wprowadził się do mieszkania, które odziedziczę po rodzicach. Czy rodzice powinni go zameldować w tej sytuacji – czy to bezpieczne? Czy wierzyciele męża mogą ode mnie egzekwować długi? Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś więcej o kredytowej przeszłości męża?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „z chwilą zawarcia małżeństwa następuję między małżonkami wspólnota majątkowa” (art. 31 § 1). Oznacza to, że od tej chwili przez cały okres trwania związku każda rzecz i wszystkie środki finansowe zgromadzone przez któregokolwiek z małżonków pozostają własnością wspólną. Wspólny majątek stanowi zatem wynagrodzenie męża lub żony, ale również dochody z majątków osobistych. Jeśli więc jedno z małżonków posiada własne mieszkanie, zakupione lub odziedziczone przed ślubem, dochody z jego wynajmu powiększają majątek wspólny.

 

Może nim rozporządzać każdy z małżonków samodzielnie, jednak obwarowane jest to pewnymi ograniczeniami. Małżeństwo musi się nawzajem informować o czynionych finansowych operacjach. Jeśli obowiązek ten zostanie niedopełniony przez jedną ze stron, druga może wystąpić z wnioskiem o prawa do samodzielnego zarządzania wspólnym majątkiem albo ustanowienie rozdzielności majątkowej.

 

Wspólność majątkowa ustaje z chwilą śmierci jednego z małżonków, prawnego zakończenia małżeństwa lub, w trakcie trwania związku, na wniosek jednej ze stron albo za obopólnym porozumieniem.

 

Istotne jest, że jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności ustawowej, sąd nie nada klauzuli wykonalności do majątku objętego wspólnością ustawową.

 

Warto zaznaczyć, co nadal pozostaje rzadkością w polskich uwarunkowaniach, iż małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową.

 

Ustanowienie rozdzielności majątkowej pozwala uniknąć ryzyka i negatywnych skutków zaciągnięcia zobowiązań finansowych przez współmałżonka.

 

Reasumując, kredyt zaciągnięty przed ślubem jest długiem tylko i wyłącznie Pani męża. Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego przez Panią, długi męża nie przeszły na Panią. Wierzyciele mogą dochodzić spłaty tego zadłużenia tylko z majątku męża (wynagrodzenia za pracę).

 

Sam fakt zameldowania nie rodzi praw majątkowych do mieszkania, jest tylko administracyjnym potwierdzeniem faktu zamieszkania danej osoby pod tym adresem. Jeżeli rodzice by go zameldowali, to mąż nie ma prawa do tego mieszkania – ale owszem, może wywodzić prawo do przebywania w tym mieszkania. Wierzyciele nie mogą zaspokoić się z mieszkania tylko dlatego, że dłużnik jest w nim zameldowany, bo mieszkanie nie jest własnością dłużnika.

 

Jeżeli w przyszłości odziedziczyłaby Pani po rodzicach mieszkanie, to mąż nie nabędzie prawa do tego mieszkania. To mieszkanie będzie tylko i wyłącznie Pani własnością.

 

Jeżeli by mąż narobił długów w trakcie trwania małżeństwa, to wtedy wierzyciele mogą żądać zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków (np. z Pani pensji, ale nie z mieszkania, bo ono nie jest majątkiem wspólnym).

 

Jeżeli chce Pani nie obawiać się wszczęcia postępowania z dochodów, bo martwi się Pani, czy mąż teraz nie narobi kolejnych długów, to warto rozważyć kwestię rozdzielności majątkowej.

 

Dodam też, że informacje o udzielonych kredytach i pożyczkach gromadzi Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Prawo do korzystania z informacji mają wszystkie banki oraz instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, zobowiązując się przekazywać do Biura regularnie pełne i kompletne dane, zgodnie z zawartymi umowami.

 

Z danych posiadanych przez BIK mogą korzystać również klienci, których te dane dotyczą. Każda osoba ma możliwość sprawdzenia swojej historii kredytowej poprzez pobranie z Biura Obsługi Klienta BIK raportu o sobie (raz na 6 miesięcy – raport jest darmowy). Biuro oferuje dwa rodzaje raportów: PLUS, PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej oraz Informację Ustawową – udostępnianą klientom z mocy ustawy o ochronie danych osobowych. Dzięki Raportom PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej od kwietnia 2008 roku każdy ma możliwość poznania swojej oceny punktowej, inaczej mówiąc – jak bank ocenia szanse na to, że klient spłaci zaciągnięty kredyt. Aby otrzymać wybrany raport, należy wypełnić wniosek, a następnie wysłać go do Biura Obsługi Klienta BIK lub złożyć osobiście. Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.bik.pl bądź bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta BIK. Raport można otrzymać listem poleconym na podany adres.

 

Zgodnie z prawem oprócz instytucji finansowych tylko osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do BIK o udostępnienie informacji dotyczącej jej historii kredytowej.

 

Jeżeli Pani mąż sam nie ujawni swojego zadłużenia, nie ma Pani zbyt wiele możliwości zapoznania się z jego ewentualnymi zadłużeniami. Istnieją tzw. wywiadownie gospodarcze, które zbierają dane o wiarygodności handlowej przedsiębiorców, być może niektóre z nich zgodziłyby się także sprawdzić historię kredytową Pani męża (nie wiem, ile by to kosztowało i czy się któraś z nich by tego podjęła).

 

Banki i inne instytucje nie udzielą Pani informacji o mężu, gdyż jest to sprzeczne z ustawą o ochronie danych osobowych i tajemnicą handlową.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus 10 =

»Podobne materiały

Sprzedaż wspólnego mieszkania mimo sprzeciwu byłej żony

Jestem od 5 lat współwłaścicielem z byłą już żoną mieszkania własnościowego (po połowie). Dwa lata temu sąd orzekł nasz rozwód i od tego czasu ja chciałbym pozbyć się tego mieszkania, a była żona nie wyraża na to zgody. Odmawia również przejęcia całości mieszkania i spłacenia mnie z jego wartości. J

 

Zakup domu w tajemnicy przed żoną

Mój mąż chce kupić dom bez mojego udziału, zataja miejsce podpisu aktu notarialnego. Czy ma prawo sfinalizować zakup bez mojej obecności i podpisu? Czy mam prawo być wpisana w akcie notarialnym?  

 

Zrzeczenie się mieszkania przez męża na sprawie rozwodowej i późniejsze domaganie się rekompensaty

Niedawno otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Na rozprawie sądowej mąż zeznał, że zrzeka się wspólnego mieszkania na moją rzecz. Obecnie mieszkam w nim z dziećmi. W ostatnich dniach wysyła mi SMS-y i e-maile, w których domaga się rekompensaty pieniężnej za tę nieruchomość. Mieszkanie jest obciąż

 

Odpowiedzialność za długi byłego męża

Jestem po rozwodzie z mężem – od 1 maja tego roku. W marcu tego roku mój były już mąż założył działalność gospodarczą i wziął na jej rozwój kilka kredytów. Ja w tym czasie przebywałam za granicą, gdzie pracuję i mieszkam na stałe. Nie pytał mnie o zgodę. Bardzo obawiam się o moją i naszego syn

 

Samochód a wspólność majątkowa

Sprzedałem samochód zarejestrowany na mnie, zakupiony niestety już po ślubie. Czy sąd podczas rozprawy rozwodowej może zażądać zwrotu połowy wartości sprzedaży samochodu żonie?

 

Roszczenia względem mieszkania mimo rozdzielności majątkowej

Jesteśmy od kilku lat z żoną w separacji (ale nie jest ustanowiona przez sąd), mamy rozdzielność majątkową. Zobowiązałem się do spłaty wszystkich długów. Czy spłacając cały kredyt za mieszkanie, stanę się automatycznie jego właścicielem? A może żona może mieć roszczenia względem mieszkania mimo rozd

 

Jak mogę zrzec się swojej części mieszkania?

Mieszkam w GB, wzięłam z mężem rozwód w Anglii. Jesteśmy właścicielami mieszkania spółdzielczego. Mąż miał mnie spłacić i stać się właścicielem nieruchomości, ale tego nie zrobił. Jak mogę zrzec się swojej części mieszkania? Zaznaczę, że nie chcę go odkupywać.

 

Sposób ustalania wartości składników majątku przy podziale majątku

Jestem 5 lat po rozwodzie. W tej chwili toczy się przed sądem sprawa o podział majątku. Mam pytanie co do sposobu ustalania wartości dzielonych składników majątku np. samochodu. Czy ustala się wartość tego samochodu na dzień orzeczenia wyroku rozwodowego (jak chce tego była małżonka), czy na dzień p

 

Wpływy ze spółki jawnej a rozwód

Cztery lata temu przystąpiłem do istniejącej spółki jawnej, w spółce mam udział w zyskach i stratach. Dwa lata temu zawarłem związek małżeński (bez intercyzy). Czy w przypadku rozwodu i podziału majątku będą brane pod uwagę wpływy ze spółki i jej majątek (zapasy, nieruchomości, ruchomości), czy jest

 

Bank nie chce usunąć wpisu w BIK - co zrobić?

Jeden z banków, w którym miałam kredyt konsumpcyjny z opóźnieniem w spłacie, nie chce usunąć negatywnego wpisu w BIK, co uniemożliwia mi zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego. Czy istnieje możliwość wpłynięcia na bank, aby spełnił moją prośbę? Czy jest jakaś możliwość odwołania się od decyzji banku?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »