.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za śmierć syna w wypadku

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 27.02.2021 • Zaktualizowane: 27.02.2021

Mój syn zginął w wypadku. Zgłosiłam szkodę do ubezpieczycieli (dwóch) celem wypłaty NNW. Obaj ubezpieczyciele żądają ode mnie statystycznej karty zgonu, oddalając i odmawiając wypłaty odszkodowania z tytułu NNW. Niestety nie dysponuję statystyczną kartą zgonu ani jej kserokopią. Mając ten dokument w ręce, kiedy udawaliśmy się do USC po akt zgonu, nikt z nas nie wpadł na pomysł, aby skopiować taki dokument. Co w takiej sytuacji powinnam zrobić, aby ubezpieczyciele wypłacili odszkodowanie z tytułu posiadanych polis?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odszkodowanie za śmierć syna w wypadku

Karta statystyczna zgonu dla ubezpieczyciela

Zaznaczam w pierwszej kolejności, iż niniejsza karta zgonu jest niezbędna dla ubezpieczyciela, bowiem na jej podstawie ubezpieczyciel ustali, jaka była przyczyna zgonu i czy warunki ubezpieczenia uzasadniają wypłatę świadczenia z tego tytułu. Jedynie w niniejszej karcie znajduje się powyższa informacja, dlatego rozpoczęcie postępowania zależy od przedłożenia ubezpieczycielowi karty statystycznej zgonu.

 

Pragnę zaznaczyć, iż kartę statystyczną zgonu wydaje się w 2 egzemplarzach:

 

  • pierwszy egzemplarz, jak nazwa wskazuje, jest do celów statystycznych i stale znajduje się w GUS;
  • drugi egzemplarz otrzymała Pani i służy on w celu pochówku.

Dokumenty dotyczące śmierci syna

Jeżeli jednak zgon nastąpił po dniu 1 stycznia 2015 r., to karta zgonu została wystawiona w jednym egzemplarzu przez lekarza. Po dostarczeniu karty zgonu do USC, kopia niniejszego dokumentu wysyłana jest do GUS w celu zbierania danych statystycznych. Zwyczajowo ubezpieczycielowi wystarczy kserokopia niniejszego dokumentu, dlatego jeżeli posiada Pani kserokopię, proszę ją dołączyć.

Starania o odszkodowanie

Jeżeli nie posiada Pani takiej kserokopii, niestety sprawa komplikuje się, bowiem w zasadzie niestety nie ma przepisu prawnego, który upoważniałby GUS do udostępnienia Pani kserokopii karty zgonu. Proszę jednak zwrócić się do USC, w którym złożyła Pani kartę zgonu o możliwość wydania kserokopii, wykazując przy tym interes prawny, a więc załączając decyzję odmowną ubezpieczyciela z powołaniem na kartę zgonu syna. Zgodnie bowiem z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 19.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego „odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku mogą być również wydane na wniosek innych osób niż wymienione w ust. 1, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny”.

 

Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego może być także wydane na wniosek innych zainteresowanych osób. Z uwagi na powyższe proszę złożyć wniosek do USC o udostępnienie kserokopii kart zgonu statystycznego powołując się na posiadany interes prawny, dołączając decyzję ubezpieczyciela w zakresie odmowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »