Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konkubent nie chce wyprowadzić się z mieszkania - co zrobić?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 30.12.2019

Jestem właścicielką mieszkania, w którym od czterech lat nie mieszkam, gdyż przywłaszczył je sobie mój były konkubent i nie chce się wyprowadzić. Mówi, że mu się należy, bo je remontował (dodam, że tylko częściowo). Co mam zrobić? Potrzebuję pomocy! Właścicielką jestem wyłącznie ja, konkubent nigdy nawet nie był u mnie zameldowany, cały ten czas ma meldunek u swojej mamy. Mieszka w tym mieszkaniu już około 20 lat, mamy wspólne dziecko. Od prawie 10 lat proszę go nieustannie, aby się wyprowadził, bo ciągle są miedzy nami kłótnie. Oczywiście nie ma zamiaru się wyprowadzić, wprost twierdzi, że to mieszkanie mu się należy, bo je remontował. Cztery lata temu już nie wytrzymałam i wyprowadziłam się do Niemiec, gdzie podjęłam pracę. Cały czas go proszę, aby opuścił mieszkanie. Teraz, kiedy przyjeżdżam do Polski, muszę się tułać po rodzinie, bo nie mam gdzie się zatrzymać. Co zrobić w tej sytuacji?!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konkubent nie chce wyprowadzić się z mieszkania - co zrobić?

Fot. Fotolia


Zajmowanie mieszkania przez konkubenta

Przedstawiona przez Panią sytuacja jest absolutnie niedopuszczalna. Konkubent zajmuje mieszkanie stanowiące Pani własność. Zastanawiam się, kto opłaca rachunki za to mieszkanie.

 

Problematyczna jest kwestia podstawy prawnej, na jakiej konkubent zajmuje mieszkanie. W mojej ocenie jest to umowa użyczenia. Zgodnie z art. 225 Kodeksu cywilnego (K.c.) w zw. z art. 224 § 2 K.c. – samoistny posiadacz w złej wierze obowiązany jest do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej pogorszenie i utratę, chyba że rzecz uległaby pogorszeniu lub utracie także wtedy, gdyby znajdowała się w posiadaniu uprawnionego. Umowa użyczenia nie musi być zawierana w formie pisemnej. Do jej zawarcia może dojść także poprzez fakty dokonane – czynności faktyczne między stronami.

 

Wypowiedzenie umowy użyczenia mieszkania konkubentowi

Konieczne jest wypowiedzenie tej umowy. Od momentu wypowiedzenia umowy konkubent będzie korzystał z Pani nieruchomości jako posiadacz samoistny w złej wierze. Posiadaczem samoistnym w złej wierze jest bowiem ten, kto wie, albo wiedzieć powinien, na podstawie towarzyszących okoliczności, że nie przysługuje mu prawo własności (por. St. Rudnicki, G. Rudnicki Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga druga. Własności i inne prawa rzeczowe. Warszawa 2011 str. 397, A. Cisek [w:] E. Gniewek (red.) Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa 2008 str. 375). Od tego momentu będzie Pani mogła dochodzić odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Przyjmuje się bowiem, że za korzystanie z rzeczy należy się właścicielowi wynagrodzenie w takiej wysokości, w jakiej – w danych okolicznościach – mógłby je uzyskać, gdyby rzecz wynajął lub wydzierżawił czy oddał w odpłatne używanie na podstawie innego stosunku prawnego (por. St. Rudnicki, G. Rudnicki Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga druga. Własności i inne prawa rzeczowe. Warszawa 2011 str. 399 i 401, A. Cisek [w:] E. Gniewek (red.) Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa 2008 str. 376).

Żądanie wydania lokalu i dochodzenie roszczeń windykacyjnych

Nadto ma Pani prawo dochodzić roszczeń windykacyjnych, to jest. wydania przedmiotu umowy (lokalu). Zgodnie bowiem z art. 222 § 1 K.c. właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Treścią przewidzianego w powyższym przepisie roszczenia windykacyjnego, zwanego też roszczeniem wydobywczym (rei vindicatio), jest przyznane właścicielowi żądanie wydania oznaczonej rzeczy przez osobę, która włada jego rzeczą. Służy przywróceniu właścicielowi władztwa nad rzeczą, a więc ochronie jednego z podstawowych atrybutów prawa własności” (T. A. Filipiak, Komentarz do art. 222 Kodeksu cywilnego, LEX 2009).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + dziewięć =

»Podobne materiały

Dyskoteka w budynku mieszkalnym

Mój dom sąsiaduje z budynkiem, w którym odbywają się dyskoteki. Czasami uczestniczy w nich ponad 300 osób. Dochodzi do zakłócania ciszy nocnej, bójek, dewastacji mienia nieruchomości sąsiednich, spożywania alkoholu poza dyskoteką, nie wspominając już o głośnej muzyce i drganiach. Budynek jest zareje

 

Zrzeczenie się prawa własności

Obecnie trwa sprawa o zniesienie współwłasności działki i domu. Współwłaściciele nie chcą dokonywać prac adaptacyjnych lokali, a mnie nie zależy na tym domu. Czy w czasie trwania sprawy mogę się zrzec udziału w prawie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub gminy?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »