Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odzyskanie zadłużenia przez spółdzielnie mieszkaniową po śmierci właściciela mieszkania

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 02.01.2020

Jak odzyskać dług za mieszkanie po zmarłym właścicielu? Piszę w imieniu wspólnoty mieszkaniowej, której jestem członkiem. Ów lokal znajduje się w naszym budynku. Niedawno minęło 5 lat od śmierci właściciela zadłużonego mieszkania. Mieszkanie było współwłasnością zmarłego i jego żony, która wraz z dziećmi przebywa za granicą. Wyjechali jeszcze kilka lat przed śmiercią jej męża. Żona i dzieci nie utrzymywały kontaktu ze zmarłym. Nie przyjechali na pogrzeb i nie kontaktują się w sprawie mieszkania. Minęło 5 lat, a my nadal utrzymujemy zadłużony pustostan. Jak rozwiązać ten problem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odzyskanie zadłużenia przez spółdzielnie mieszkaniową po śmierci właściciela mieszkania

Fot. Fotolia

Obowiązki właściciela lokalu

Jako wspólnota macie Państwo szereg uprawnień dochodzenia roszczeń od właścicieli łącznie z licytacją lokalu.

 

Obowiązki właściciela lokalu, w szczególności te charakterystyczne dla tego rodzaju własności – wynikające z art. 12, 13 i 15 ustawy o własności lokali (u.w.l.) – zostały skorelowane, w zakresie istotnych ich naruszeń, z sankcją przymusowej sprzedaży lokalu. Sankcja ta ma postać przyznanego wspólnocie mieszkaniowej roszczenia o nakazanie niesolidnemu lub niesubordynowanemu właścicielowi sprzedaży lokalu. Warunkiem skorzystania z niej jest wystąpienie jednej z przesłanek wymienionych w ust. 1 art. 16 u.w.l. i podjęcie przez ogół właścicieli uchwały o wytoczeniu powództwa (art. 22 ust. 3 pkt 7 u.w.l.). Wykazanie spełnienia przesłanki lub przesłanek z tego przepisu powinno nastąpić przed sądem, a ciężar udowodnienia związanych z tym faktów spoczywa na wspólnocie (art. 6 Kodeksu cywilnego, dalej „K.c.”). Sądem rzeczowo właściwym do rozpoznania tego typu sprawy jest sąd rejonowy – przy wartości przedmiotu sporu (lokalu) – do 75 000 zł lub okręgowy – dla lokali przekraczających tę wartość (art. 17 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego; dalej „K.p.c.”).

 

Jeżeli wspólnota mieszkaniowa uzyskała przeciwko właścicielowi lokalu nakaz zapłaty lub zasądzający zapłatę wyrok sądu (bez względu na wysokość zasądzonej kwoty) i są one prawomocne, może wystąpić o nadanie tym orzeczeniom klauzuli wykonalności (art. 776 i 781 K.p.c.), a po uzyskaniu wystąpić do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

Egzekucja z nieruchomości prowadzona przez komornika

Jednym ze sposobów egzekucji należności pieniężnych jest egzekucja z nieruchomości, w tym z lokalu stanowiącego odrębną własność. Prowadzi ją komornik, w którego okręgu nieruchomość jest położona (art. 921 i n. K.p.c.). Egzekucja komornicza do lokalu dłużnika następuje z chwilą zajęcia tego prawa. Zajęcie jest skuteczne wobec właściciela z chwilą doręczenia mu wezwania komornika do zapłaty długu, a gdy wezwania mu nie doręczono, z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla lokalu o wszczęciu egzekucji. Ten ostatni moment ma także skutek w stosunku do osób trzecich (art. 925 § 1 K.p.c.). Jednakże w stosunku do każdego, kto wiedział o wszczęciu egzekucji z lokalu dłużnika, skutki zajęcia powstają z chwilą, gdy o wszczęciu egzekucji powziął wiadomość, chociażby wezwanie nie zostało jeszcze doręczone dłużnikowi ani wpis w księdze wieczystej nie był jeszcze dokonany (art. 925 § 2 K.p.c.).

 

Interes prawny wspólnoty w ustaleniu spadkobierców

Kwestia zasadnicza sprowadza się do ustalenia właścicieli (spadkobierców zmarłego). Wspólnota ma interes prawny w ustaleniu spadkobierców, zgodnie z treścią art. 1025 K.c. Do kręgu podmiotów mających interes w stwierdzeniu nabycia spadku, a zatem legitymowanych czynnie do wystąpienia ze stosownym wnioskiem, należą przede wszystkim spadkobiercy, a także spadkobiercy osób powołanych do spadku, zmarłych przed stwierdzeniem nabycia spadku. Zainteresowanymi są także osoby, które nabywają spadek według ogólnych reguł dziedziczenia ustawowego po odrzuceniu spadku przez spadkobiercę ustawowego dziedziczącego w pierwszej kolejności (por. postanowienie SN z dnia 10 grudnia 1992 r., II CRN 135/92, PS 1996, nr 2, s. 56, z omówieniem J. Gudowskiego, Przegląd orzecznictwa). Ponadto interes mają wierzyciele spadkodawcy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, a także wierzyciele spadkobiercy.

 

W rozumieniu art. 1025 § 1 zdanie pierwsze K.c. oraz art. 669-6792 K.p.c. – zainteresowanymi w zgłoszeniu żądania stwierdzenia nabycia spadku zarówno w podstawowym trybie przewidzianym w art. 669-677 K.p.c., jak i w trybie szczególnym przewidzianym w art. 679 K.p.c. są nie tylko spadkobiercy lub ich następcy prawni, lecz wszystkie osoby, które mają interes prawny w prawidłowym wykazaniu następstwa po spadkodawcy.

 

Sam fakt, że nie znacie Państwo miejsca zamieszkania czy pobytu spadkobierców, nie jest przeszkodą. Możliwość taka istnieje poprzez ogłoszenie zastępujące wezwanie. Sąd w toku postępowania sądowego może ogłosić, iż jest prowadzona sprawa spadkowa po zmarłym i wezwać spadkobierców do wzięcia udziału w sprawie o zakreślonym terminie. Jest to żmudne postępowanie, ale oczywiście do zrealizowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus IV =

»Podobne materiały

Pozew o rozwód z winy małżonka - krok po kroku

Nie wiem, jak napisać pozew o rozwód z winy małżonka, który mnie zdradza. Oprócz tego mamy zajęcie komornicze za długi na mieszkaniu i za kredyty, które były tylko na męża. Pracuje tylko on, ja zajmuję się domem. Proszę o pomoc, krok po kroku jak to zrobić, bo nie mam pojęcia, jak się do tego zabrać

 

Jak odzyskać dług od byłego lokatora?

Ponad rok wynajmowałam mieszkanie. Po dwóch miesiącach lokatorka przestała opłacać czynsz i media, później także odstępne. Udało nam się ją usunąć z mieszkania, pozostawiła jednak spory dług. Czy mogę próbować odzyskać te pieniądze? Dodam, że nie zdążyłyśmy podpisać umowy, ale mam dowody przele

 

Nieobecność w sądzie z powodu choroby

Przebywam na zwolnieniu lekarskim. W jego trakcie powinienem wystąpić w charakterze świadka na rozprawie sądowej. Czy żeby usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie muszę mieć zwolnienie od lekarza sądowego? Kiedy powinienem powiadomić sąd o tym, że nie stawię się na rozprawie z powodu choroby?

 

Darowizna mieszkania od brata

Mój brat planuje przekazać mi na drodze darowizny swoje mieszkanie. Czy mogę być zwolniony od podatku od darowizny?

 

Prawo dowódcy do nieudzielenia zwolnienia z zajęć służbowych żołnierzowi zawodowemu pomimo zaświadczenia o potrzebie opieki nad najbliższym członkiem rodziny

Jestem zawodowym żołnierzem. Lekarz wystawił mi zaświadczenie lekarskie o potrzebie opieki nad członkiem mojej rodziny. Jednak mój dowódca wymaga napisania skierowanego do niego wniosku o zwolnienie od zajęć służbowych, który on rozpatrzy pozytywnie lub nie. Czy rzeczywiście dowódca może n

 

Żądanie usunięcia słupa energetycznego z działki

Na mojej działce stoi słup energetyczny. Wysłałem pismo do zakładu energetycznego z żądaniem usunięcia tego słupa. Powołałem się na przepis mówiący, że właściciel może korzystać w dowolny sposób z rzeczy, a mi ten słup przeszkadza. Otrzymałem odpowiedź, że postawiono go przed II wojną i obecnie

 

Obowiązek koszenia trawy pomiędzy moją posesją a drogą gminną

Temat: obowiązek koszenia trawy na pasie zieleni pomiędzy moją posesją a drogą gminną. Pracownik odpowiedzialny za utrzymanie czystości w mieście odparł moje zarzuty o nieskoszenie trawy, powołując się na „jakieś” ustawy. W sieci znajduję opinie potwierdzające moje stanowisko, tzn. że te

 

Klasyfikacja tytoniu ze względu na obowiązek zapłaty akcyzy – urząd celny wszczął postępowanie podatkowe

Przeciwko mnie zostało wszczęte postępowanie podatkowe. Sprawa dotyczy sprzedaży przeze mnie na aukcjach Allegro tytoniu kolekcjonerskiego. Zarzut jest taki, że nie została opłacona akcyza na ten wyrób. Ja niestety byłem tego nieświadomy, myślałem, że skoro Allegro dopuszcza taką sprzedaż i jest to

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »