.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana grafiku bez informowania pracowników

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 17.05.2020

Czy osoba układająca grafik pracy na miesiąc może go zmienić bez poinformowania pracowników? W zeszłym miesiącu doszło do tego kilka razy. Grafik dotyczy pracowników ochrony.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana grafiku bez informowania pracowników

Obowiązki pracodawcy związane z grafikiem pracy

Odpowiadając na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 129 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony – w formie pisemnej lub elektronicznej – na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład.

 

Pracodawca ma przekazywać pracownikowi jego rozkład czasu pracy co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który sporządzono rozkład.

 

Pracodawca jest zwolniony od obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeśli wynika on z prawa pracy albo z umowy o pracę bądź też w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając ogólne dyrektywy wymiaru czasu pracy (w takim przypadku rozkład czasu pracy ustali sam pracownik).

Zmiany w grafiku pracowników

Zdaniem Departamentu Prawa Pracy MPiPS (stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie modyfikacji rozkładów czasu pracy pracowników z dnia 18 października 2013 r.) z komentowanego przepisu nie wynika, z jakim wyprzedzeniem mogą być one dokonywane. Regulacja w tym zakresie może natomiast być zawarta w przepisach wewnątrzzakładowych, obowiązujących u pracodawcy, np. w regulaminie pracy. Warto zatem kwestie te uregulować w obowiązujących w zakładzie pracy aktach wewnątrzzakładowych dookreślając termin, w jakim pracodawca zobowiązany będzie poinformować pracowników o zmianie rozkładu czasu pracy polegającej na zmianie dni pracy pracowników w tygodniu. W braku natomiast takich regulacji pracodawca powinien określić taki termin na przekazanie pracownikom informacji o zmianie rozkładu aby mieć pewność że informacja ta dotarła do wszystkich pracowników i wszyscy pracownicy mogli się z nią zapoznać. Przekazanie takiej informacji nie może się przy tym spotkać z odmową pracownika przyjścia do pracy według zmienionego rozkładu czasu pracy.

 

Pracodawca musi więc Pana zawiadomić o zmianie grafiku (upewniając się, że Pan informację otrzymał). Jeśli tego nie robi – nie ma podstaw, aby wyciągać wobec Pana konsekwencje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl